Hieronder de links naar de presentaties van het WMS-congres van  15 november 2023.

Opening door Jitze Reeder
RONDE 1
1. Agile Medezeggenschap: Samen Sterker en Sneller Philippe Abbing, AOb
2. MR Start: dé basisworkshop voor de MR Bram Buskoop, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
3. Wat te doen als de tegenstellingen tussen MR en directie onoverbrugbaar lijken? En vooral hoe is dat te voorkomen? Jan Menger, AOb
4. Medezeggenschap door en met ouders op de basisschool Sjoerd van Geffen, Ouders & Onderwijs
5. Het MR-spel: ben jij een MR-dummy of een MR-expert? Richard Eising, CNV Academie
6. Medezeggenschap in verbondenheid – van binnen en met buiten Tom Marx, Ellen Dulk, Jeroen Blom, OMO
7. Win-win: directie en MR Matthijs Stemmer, CNV Academie
8. Governance en Medezeggenschap Arne Breunesse, Stichting Onderwijsverschillen
9. Wat is de rol van de medezeggenschap in de te vormen onderwijsregio’s? Geke Versprille, Remko Littooij, Ted van Vilsteren, fvOv
10. Workshop voor MR-voorzitters en secretaris Peter Kanters, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
11. Activerend vergaderen: hoe doe je dat als MR? Fred Kruidenberg, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
12. Het nut van een overkoepelende leerlingenparticipatie binnen jouw organisatie Sarah Broekmeulen en Gijs Nijssen, OMO
RONDE 2a
13. It’s take two to tango Aysegül Aslan, AOb
14. Het halfjaarlijks gesprek tussen de RvT en de MR: waardevol of ‘omdat het moet’? Marian de Regt, VTOI-NVTK
15. Medezeggenschap door en met ouders op de middelbare school Sjoerd van Geffen, Ouders & Onderwijs
16. Bouwstenen voor actieve medezeggenschap Joop Witteveen, CNV Academie
17. Het Ambitiegesprek Matthijs Stemmer, CNV Academie
18. Wat is de rol van de medezeggenschap in de te vormen onderwijsregio’s? Geke Versprille, Remko Littooij, Ted van Vilsteren, fvOv
19. ‘Inclusief en Veilig: Ondersteuning van (verborgen) lhbti+’ers’ Ronald Serné, Jonas Meinderts, Vicky Rudge, Stichting Regenboog loket
20. Overtuigend debatteren Rafke Hagenaars, Niels Schipper, Laks ism DebatUnie
RONDE 2b
21. MR, OPR en Passend onderwijs Fred Kruidenberg, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
22. MR en achterban: hoe kan de MR goed contact onderhouden met ouders, personeel en leerlingen op school? Bram Buskoop, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
23. Leer alles over vrijwillige ouderbijdrage Janny Arends, VOO
24. Coöperatief vergaderen Nicole Edel, Jim van Emden, AOb
25. De rol van de MR bij een fusie tussen twee scholen en schoolbesturen Ron van der Wens, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
26. Financiën en de rol (en invloed?) van de (G)MR Paul Huisman, VO-raad
10a. Workshop voor MR-voorzitters en secretaris Peter Kanters, Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO)
RONDE 3
27. Medezeggenschap binnen een samenwerkingsverband Joop Witteveen, CNV Academie
28. It’s take two to tango Aysegül Aslan, AOb
29. Het verwachtingsgesprek: Formele en informele medezeggenschap. Samenwerking tussen leden MR, directies en besturen Thérése Penders, Wim Voorwinden, Verus
30. Ouders in de MR, niet alleen een wettelijke verplichting Rob Timmermans, Mara Stevelmans, Middelbaar Onderwijs (OMO)
31. Van vragen naar sturen Richard Eising, CNV Academie
32. Actualiteiten medezeggenschap
formatbrief
Janine Eshuis, VOS/ABB
33.  De rol en positie van de schoolleider in relatie tot medezeggenschap Lianne ter Steeg, AVS
34. Het goede gesprek over financiën Reinier Goedhart, PO-raad
35. Coöperatief vergaderen Jim van Emden, AOb
36. Medezeggenschap AanZet! Matthijs Stemmer, CNV Academie
37. MR Verdieping: leer meer over de advies- en instemmingsrechten van de MR! Bram Buskoop,VOO
38. Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap Rosaline Hoogstraate, Guido Oosting, Ministerie van OCW