Neemt
organiseren uit
handen.

Over Buro Bombarie.

Buro Bombarie neemt organiseren uit handen: Op het gebied van organisatie, communicatie en coördinatie. Voor een conferentie, beurs of congres, start-meeting, werkdag of communicatiemanagement. Voor ideeën of hulp bij uw communicatie of (deel-) projectcoördinatie.
Maar ook voor digitale bijeenkomsten kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan een webinarserie, een digitale dialoog of workshop. Dit kan zowel geheel online als hybride (een combinatie tussen live en online). Deelnemers kunnen interactief mee doen door bijvoorbeeld live te chatten of in zogenaamde breakout-rooms met elkaar overleggen.

We hebben ervaring met verschillende platforms en technieken en kunnen, zoals we gewend zijn, snel schakelen. Ons brede netwerk helpt ons hierbij zodat wij voor u ‘organiseren uit handen nemen’.

Diensten.

let op: overige tekst is wit

Coördinatie.

 

Organisatie.

 

Communicatie.

Agenda.

SILFO/Trion studiemiddag/study afternoon

Silfo Trion

Pop Your Bubble!

Onderwijskansen in een groeiend internationaal Eindhoven

Op donderdag 25 januari 2024 is het zover, de SILFO/Trion studiemiddag voor alle medewerkers van SILFO, alle studenten en hun opleiders in de Trion-opleidingsscholen en geïnteresseerde collega’s in onze onderwijsregio! De studiemiddag wordt georganiseerd voor en door collega’s van al deze scholen en heeft als thema:

Inclusie en diversiteit

We laten ons tijdens deze studiemiddag inspireren door experts van binnen en buiten onze scholen! Er zijn zes verdiepende keynotes waar je uit kunt kiezen en meer dan 35 workshops met good practices en praktijkverhalen uit zowel VO als PO, rond thema’s als gelijke kansen, meertalig onderwijs, NT2, Language Friendly School, Traumasensitief lesgeven, multi-perspectiviteit in je eigen curriculum, het diversiteitsvlechtwerk en nog veel meer…

Onderstaand vind je meer informatie hierover. Inschrijven kan via de rode voorkeursbalkjes tot en met 10 december 2023 bij de keynote en de workshops die jou het meest aanspreken (geef bij elke ronde 2 alternatieven aan, want vol is vol).

De studiemiddag vervangt jouw lessen en afspraken. En ook als donderdag niet jouw werkdag is, ben je van harte welkom.
Tegelijkertijd vindt op deze middag het kennisfestival Onderwijs & Technologie van Brainport Development plaats. Voor het programma en aanmelding klik je op deze link.

Stem van tevoren met je leidinggevende af, als je ervoor kiest om aan dit evenement deel te nemen.

We kijken er naar uit om je te zien!

Namens
College van Bestuur – Meine Stoker, Petra de Bruijn

CMT – Boris Prickarts, Erna Brummel, Hans Abels, Willy Evers, Anne Marie van Lanen, Jolein Orelio, Harold van der Venne, Saskia Heunks (Trion Opleidingsschool)

Pop Your Bubble!

Educational opportunities in a growing international Eindhoven

Thursday, January 25, 2024 is the day, the SILFO/Trion study afternoon for all SILFO employees, all students and their educators in the Trion training schools and interested colleagues in our educational region! The study afternoon is organized for and by colleagues from all these schools and has the theme:

Inclusion and diversity

During this study afternoon we will be inspired by experts from inside and outside our schools! There are six in-depth keynotes to choose from and more than 35 workshops with good practices and real-life stories from both VO and PO, around themes such as equal opportunities, multilingual education, NT2, Language Friendly School, Traumasensitive teaching, multi-perspectivity in your own curriculum, the diversity patchwork and much more…

Below you will find more information about this. You can register via the red preference bars until December 10, 2023 for the keynote and the workshops that appeal to you most (please indicate 2 alternatives for each round, because full is full).

The study afternoon replaces your classes and appointments. And even if Thursday is not your workday, you are welcome.
At the same time on this afternoon the kennisfestival Onderwijs & Technologie of Brainport Development takes place. For the program and registration click on this link.

Please coordinate with your supervisor in advance if you choose to participate in this event.

We look forward to seeing you!

On behalf of
Executive Board – Meine Stoker, Petra de Bruijn

CMT – Boris Prickarts, Erna Brummel, Hans Abels, Willy Evers, Anne Marie van Lanen, Jolein Orelio, Harold van der Venne, Saskia Heunks (Trion Training School)

Aanmelden

Nieuws.