Diensten.

Coördinatie.

Buro Bombarie neemt organiseren uit handen: op het gebied van organisatie, communicatie en coördinatie. Voor een conferentie, beurs of congres, start-meeting, werkdag of communicatiemanagement. Voor ideeën of hulp bij uw communicatie of (deel-) projectcoördinatie.

Samen met de opdrachtgever bekijken we hoe we het evenement vorm kunnen geven.

Wij denken mee over de opbouw van het programma en de invulling hiervan.

Op dit moment coördineren we evenementen, waaronder webinarseries, waarbij de deelnemers en sprekers deels aanwezig zijn, deels online meedoen én evenementen die geheel online plaatsvinden.

We hebben ervaring met verschillende platforms, technieken en kunnen snel schakelen. Ons brede netwerk helpt ons hierbij!

Organisatie.

Door het opstellen en bewaken van een planning werken we naar de invulling van het programma, worden alle contacten gelegd en stellen we een draaiboek op voor de dag zelf.

Tijdens het evenement zorgen we ervoor dat alles in goede banen verloopt. Dat sprekers in de juiste zaal met de juiste middelen hun presentaties kunnen geven en deelnemers hun weg kunnen vinden naar hun (vooraf opgegeven) gewenste presentatie.

Bij de online evenementen zorgen we ervoor dat de sprekers de beschikking krijgen over de juiste technieken en voor de deelnemers proberen we de beleving dichtbij een fysiek evenement te laten komen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een centrale lobby waar je kunt netwerken met andere bezoekers, het creëren van ruimtes voor het volgen van presentaties of het bezoeken van een informatiemarkt.

Communicatie.

Buro Bombarie zorgt voor een goede communicatie met alle betrokkenen.

Met de opdrachtgever vinden er geregeld overleggen plaats over de stand van zaken en de invulling van het evenement. Maar ook met de locatie waar het evenement gehouden wordt of met het online platform wordt regelmatig overlegd. Dit alles gebeurt op een prettige, informele manier met korte communicatielijnen.

Via onze website kunnen per evenement deelnemers, maar bijvoorbeeld ook standhouders zich aanmelden. Vervolgens worden zij op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen omtrent het evenement.