Vrijdag 25 september 2020 vond het online Schoolleiders TRENDS congres plaats. Wat in eerste instantie een live congres zou zijn, is drie dagen van tevoren omgezet naar een online congres. Een geweldige prestatie van alle betrokkenen!

Na het openingswoord van Marja Creemers, directeur van het Schoolleidersregister PO vertellen de drie schoolleiders die het programma hebben samengesteld, hoe zij te werk zijn gegaan om tot deze dag te komen.

Vervolgens houden 4 deskundigen (waarvan er 1 op afstand) een pitch over de thema’s ethiek, burgerschap, ouderparticipatie en digitalisering.

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen verbindt het geheel. De deelnemers thuis kunnen op stellingen en de pitches reageren via een zogenaamde padlet en kunnen opmerkingen maken via de chat.

Het verslag van het congres is te vinden op de website van het Schoolleidersregister PO.