Post HBO opleiding Capabel Hogeschool
Loopbaanondersteuning voor alle burgers Euroguidance
Presentatie 8vance (Laurens Waling)
(leren) Reflecteren op je loopbaan Expertisepunt LOB
Werken aan werk met de vakbeweging FNV