Programma groep 1

v.a. 09.00 uur Inloop en registratie
10.00 – 10.15 uur Openingswoord door Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen
10.15 – 12.30 uur Gevarieerd plenair programma met o.a. een interessante keynote
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Ronde 1 workshops
14.30 – 15.00 uur Koffie-/theepauze
15.00 – 16.00 uur Ronde 2 workshops
16.00 uur Napraten met een hapje en een drankje


Programma groep 2

v.a. 09.00 uur Inloop en registratie
10.00 – 11.00 uur Ronde 1 workshops
11.00 – 11.30 uur Koffie-/theepauze
11.30 – 12.30 uur Ronde 2 workshops
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 13.45 uur Openingswoord door Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen
13.45 – 16.00 uur Gevarieerd plenair programma met o.a. een interessante keynote
16.00 uur Napraten met een hapje en een drankje

 

Jitske Kramer, corporate antropoloog en Farbod Moghaddam, comedian zullen keynote speakers zijn.
Theaterzaken geeft op geheel eigen wijze een luchtige toets aan het congres.

Neem als (G)MR het podium!
Wij zijn altijd benieuwd naar best practices. Heeft jouw (G)MR in het licht van de actualiteiten van het afgelopen jaar een good practice, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, de inclusieve samenleving, enz. dat je wilt delen met anderen? Deel je good practice dan met ons en wij selecteren een aantal voorbeelden en bieden de betreffende (G)MR het podium.
Stuur je voorbeeld aan: l.schouten@onderwijsgeschillen.nl o.v.v. good practice 

Hier vind je het workshopoverzicht met beschrijvingen

Hier vind je het schematisch workshopoverzicht

Het WMS congres wordt georganiseerd in samenwerking met de volgende organisaties:

 

Maakt hieronder een keuze uit 4 workshops waarbij je aangeeft wat je eerste, tweede, derde en vierde keuze is.
Uit deze 4 workshops zal een selectie gemaakt worden voor 2 workshops die je die dag volgt.

Voorkeur 1

A1. Vrij taakbeleid in het voortgezet onderwijs: oplossing voor alles?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : PHILIPPE ABBING - rayonbestuurder AOb Doelgroep: PMR / voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

Op veel scholen wordt er nagedacht om vrij taakbeleid in te voeren. Hoe vrij varieert van bespreking van de taken in een organisatie tot aan teams die onderwijs ontwerpen en de beschikbare tijd en middelen inzetten.

Soms zijn dit tot stiekeme bezuinigingen waarbij schijn-vrijheid ontstaat en soms is het ook echt de bedoeling om zeggenschap in het onderwijs te beleggen in teams. Om daar te komen heeft de PMR een belangrijke rol, maar om het te onderhouden is dat zeker ook nodig.
In deze beschouwing gaat Philippe Abbing in op succesfactoren en processen die vrij taakbeleid tot een succes kunnen maken. Maar ook gaat hij in op de factoren die als je niet oppast een valkuil kunnen zijn.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

A2. “Help, het werkverdelingsplan” voor primair onderwijs
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : MONIEK SCHEELINGS en SUZANNE WESSELMAN - AOb Doelgroep: PMR / primair onderwijs Werkvorm: Sessie

Het werkverdelingsplan is een prachtige kans om met je team eindelijk eens te praten over de organisatie van je school. Door tijdgebrek of onvoldoende kennis van zaken kan het in de praktijk nog steeds weleens een stuk van bovenaf zijn.

Het werkverdelingsplan is geregeld in de cao. Wat kan de rol van de PMR hierin zijn, die uiteindelijk met verschillende aspecten rond het stuk moet instemmen? Hoe gaan we om met de besteding van de werkdrukmiddelen en de evaluatie van het geheel? Op basis van een plenaire inleiding gaan we in groepjes in gesprek en komen we tot praktische handvatten om op school verder mee te werken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B1. Nieuwe MR leden
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : ANNEMARIE VAN LUIK – trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen die voor het eerst in de MR zitten / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zóveel taken, zoveel bevoegdheden, zoveel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B2. MR-Start
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : JANNY ARENDS - beleidsadviseur VOO Doelgroep: Nieuwe MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Waar te beginnen als nieuw MR-lid? Wat zijn je rechten en plichten en waar moet je je als MR vooral niét mee bemoeien? En hoe zet je je theoretische kennis om in een praktische uitwerking?

In deze workshop leer je hoe je als nieuw MR-lid snel en effectief aan de slag kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden en gerichte oefeningen leer je welke taken de MR vervult en welke bevoegdheden de MR op school heeft.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C1. Omgaan met onzekerheid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : KEES JANSEN - jurist P&O/medezeggenschap/governance/infrastructuur Verus Doelgroep: MR-leden en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Kennisniveau: Basale kennis van de Wms en de werking van medezeggenschap in de praktijk. Enige jaren ervaring is wel gewenst.

Van een MR wordt nog al eens verwacht dat hij advies over of instemming op een voorgenomen besluit geeft, terwijl nog veel onzeker is. Denk aan langlopende trajecten, onderwijsvernieuwing, huisvesting e.d.

Er kan zomaar iets tussen komen, waardoor de oorspronkelijke plannen gewijzigd moeten worden. En je wilt als MR geen blanco cheque afgeven. Hoe ga je als MR om met de onzekerheid van de bestuurder, en als bestuurder met de onzekerheid van de MR. In deze sessie gaan we dat met elkaar verkennen. Neem je eigen ervaringen mee!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C2. Terugblik op medezeggenschap in tijden van crisis: wat leren we daar samen uit?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : ANNEMIEKE SCHOEMAKER – CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Alle medezeggenschapsraden zijn natuurlijk opgeschrikt toen de lockdown begon en de scholen moesten sluiten. En daarna stapsgewijs weer open mochten gaan. Allerlei besluiten moesten onmiddellijk genomen worden, terwijl daar normaal gesproken ook formele medezeggenschap bij hoort. Hoe zijn jullie hier als school en raad mee omgegaan? Werd je betrokken, en hoe dan? En op welke manier pakten jullie als MR de rol, en was je natuurlijk flexibel maar toch oplettend. Op welke manier voegden jullie waarde toe aan de besluiten?

Deze crisis heeft ons natuurlijk veel geleerd. Wat heb je hier nu als MR over geleerd? Wat deden jullie goed? En wat zou je eigenlijk onder gewone omstandigheden willen vasthouden? Misschien wel de flexibele opstelling, een informelere partner zijn, kort digitaal vergaderen, snel de achterban peilen…? Of misschien merkten jullie dat jullie niet de rol konden spelen die je zou willen. Wat lag daaraan ten grondslag?
In deze workshop gaan we met elkaar terugkijken op dit proces, en vooral, wat halen we eruit wat we in de toekomst willen doen, vasthouden, of juist veranderen. Om nog betere medezeggenschap te krijgen. Altijd.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C3. MR en Covid-19
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : ARNE BREUNESSE – secretaris Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

De afgelopen crisis in verband met de virusverspreiding heeft veel druk op scholen gezet, maar daarmee ook op de medezeggenschap.

In deze workshop zal ingegaan worden op de lessen die uit de tijdelijke sluiting en start van de scholen in verhouding tot de rechten en plichten van de medezeggenschap getrokken kunnen worden. Wat ging goed, en wat kon beter?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D1. Krimpregio’s & profilering: samenwerken in plaats van concurreren
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : FvOv Doelgroep: Alle congresdeelnemers / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

In veel regio’s in Nederland in het voortgezet onderwijs is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen gaan marketinginstrumenten inzetten en/of profileren zich om op deze wijze te proberen het marktaandeel te vergroten.

Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingstromen. Hoe kunnen scholen en/of MR-en hierop acteren? Welke rol heeft de MR in het gesprek met het bevoegd gezag als de organisatie door krimp keuzes moet maken over het aanbod van de school en de gevolgen daarvan voor werknemers en leerlingen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D2. De belangrijke rol van de (G)MR bij leerlingdaling
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : DENNIS VAN VELZEN EN DEA MOOIJ – VO-raad Doelgroep: (G)MR en schoolbesturen / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In heel Nederland daalt het aantal leerlingen, in sommige regio’s tot wel 30%. En dat heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Samenwerking met andere scholen en schoolbesturen is één van de manieren om een hoogstaand en divers onderwijsaanbod in de regio overeind te houden.

In deze workshop word je meegenomen in de meest recente ontwikkelingen rondom leerlingdaling in Nederland én krijg je, in een interactieve setting, praktische handvatten om vanuit je rol als lid van een (G)MR, samen met de schoolleiding en raad van toezicht, te komen tot goede acties om leerlingdaling het hoofd te bieden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D3. Fusie en de rol van medezeggenschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : HENK NIEBORG - CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Er bestaan verschillende soorten fusies in het onderwijs; scholenfusies en besturenfusies. Soms is de GMR hierbij betrokken en soms alleen de MR’en.

Waar moet je op letten als medezeggenschapsraad zodra er sprake is van een (aanstaande) fusie? Wat staat er allemaal in de FER (Fusie Effect Rapportage)? En wat is precies jullie rol volgens de WMS? Gedurende de workshop worden deze vragen beantwoord en is er ruimte voor jullie eigen vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E1. Sociale veiligheid, wat is de rol van de (P)(G)MR?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : AYSEGÜL ASLAN - trainer/adviseur AOb Doelgroep: (P)(G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen het harde deel en het zachte deel. Als het goed is werkt een school aan de hand van een veiligheidsplan, een veiligheidsbeleid voor het welbevinden van personeel, leerlingen en ouders. Wat is hiervan bekend bij de medezeggenschap op de scholen en in de GMR, wat is van belang om te weten, welke zeggenschap is er? Hoe staat dit onderwerp op de agenda? Hoe kunnen we dit onderwerp goed op de agenda zetten? Welke voorbeelden zijn er al?

 

Tijdens deze workshop “KISS” (“KISS” staat voor: “Keep it simple and safe!”) gaan we op een interactieve wijze aan de slag om de zorgen en wensen rondom een gezonde en veilige school in kaart te brengen. We richten onze aandacht vooral op hoe we hier met z’n allen voor kunnen zorgdragen en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van welzijn en veiligheid van alle betrokkenen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierover gaan we samen in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E2. Medezeggenschap in bondgenootschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : FRANK DIJKSTRA – adviseur AVS Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

In de interactieve lezing ‘Medezeggenschap in bondgenootschap’ spreken we over rollen taken en verantwoordelijkheden van de overlegpartner en de MR als gesprekspartners.
In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk bondgenootschap is. Samen sta je voor uitdagingen voor wat betreft goed onderwijs van de kinderen en een fijne werkplek voor de medewerkers.

Er zijn statuten, reglementen en afspraken maar als het er op aankomt gaat het om vertrouwen, inlevingsvermogen, transparant handelen en kwetsbaar durven zijn.  Niet het gelijk halen, maar in samenspraak komen tot oplossingen voor het algemeen schoolbelang.
Wat heb je daar voor nodig? Hoe organiseer je dat ? De interactieve lezing is tevens een spiegel voor het functioneren van jou in je eigen (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E3. De Proactieve (G)MR – hoe de MR het initiatief kan nemen voor beleid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : WERNER VAN KATWIJK – directeur OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: (G)MR / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als MR sta je dichter bij de praktijk van alledag in de school dan een algemeen bestuurder. En onder de achterban is een schat aan knowhow aanwezig. Wat nou als je kansen of bedreigingen ziet voor de school ?

Het initiatiefrecht kennen we in allerlei organen. Bij het parlement, provinciale staten en gemeenteraad is het een regelmatig gebruikt middel. Binnen de medezeggenschap zie we het nog niet veel toegepast.
Werner van Katwijk pleit in deze workshop voor de proactieve MR, die als het nodig is met eigen voorstellen komt richting het bestuur.
Hij wil ook graag verhalen uit de praktijk horen, discussie en commentaar op het idee van een geactiveerd initiatiefrecht voor de (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E4. MR en achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : BRAM BUSKOOP – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Altijd al meer willen weten over hoe je als MR-lid contact kunt zoeken en onderhouden met jouw achterban? Tijdens deze sessie leer je over de wettelijke kaders en mogelijkheden!

Je krijgt handvatten om een communicatieplan te maken en kennis over de manieren hoe de achterban bereikt kan worden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E5. Analyseert voordat gij adviseert!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : RON VAN DER WENS – trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende en gevorderde leden (G)MR en ambtelijk secretarissen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Met enige regelmaat worden beleidsvoornemens en beleidsplannen voorgelegd aan de (G)MR. De ene keer ter informatie, de andere keer ter advies, dan weer ter instemming en soms is het onduidelijk wat men van de raad verlangt.

Daarnaast komen in de (G)MR – ook zonder adviesaanvraag – regelmatig strategische vraagstukken aan de orde. Maar hoe ga je hier mee aan de slag? Welke mogelijkheden zijn er allemaal om een beleidsnotitie te behandelen, hoe kom je tot een weloverwogen oordeel en kunnen alle beleidsnotities op dezelfde wijze worden beoordeeld?
In deze workshop maak je kennis met verschillende analysemodellen. En oefenen we met een aantal laagdrempelige modellen. We ronden af met de vraag hoe we deze in de praktijk van het raadswerk kunnen inzetten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E6. Nut en noodzaak van het MR-activiteitenplan
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : HENK NIEBORG – trainer CNV Doelgroep: MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Wat voor MR wil je zijn? Die vraag stellen de trainers van CNV-Academie vaak aan de MR.
Als antwoord horen we dan vaak: wij willen een proactieve MR zijn of wij willen een krachtige MR zijn. Blijkbaar zijn de medezeggenschapsraden niet altijd tevreden over de eigen rol.

Het ontwikkelen van een MR-activiteitenplan kan daarbij helpend zijn.
Tijdens deze workshop gaan we de nut en noodzaak van het activiteitenplan belichten maar ook concreet ingrediënten voor uw eigen activiteitenplan verzamelen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E7. De (G)MR als gesprekspartner
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : RICHARD EISING – trainer CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als (G)MR heb je een aantal verschillende gesprekspartners. Je zit om tafel met de bestuurder of directeur, de GMR praat 2x per jaar met de Raad van Toezicht. De GMR- en MR leden informeren elkaar over standpunten ten aanzien van nieuw beleid. Kortom er wordt wat afgepraat!

Daarnaast denken veel (G)MR leden na over hoe zij alle ouders en personeel kunnen betrekken bij hun werkzaamheden. Je wil als (G)MR lid de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel natuurlijk wel goed kunnen vertegenwoordigen! Ondanks alle goede bedoelingen is het in de praktijk soms best lastig om nieuwe ouders en collega’s te betrekken bij het werk van de GMR. In deze workshop voorzien we je van praktische tips!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E8. MR 2.0; wat voor MR wil je zijn?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : ANGELA ROERDINK - CNV Doelgroep: G(MR) / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Voor elke (G)MR is het belangrijk na te denken over de rol die zij willen vervullen binnen de school of stichting. Misschien hebben jullie als MR een werkwijze ontwikkelt waarover je tevreden bent, maar misschien is er ook verandering nodig. Dan is deze workshop iets voor u!

Hoe kom je nu tot verandering van je werkwijze? Welke positie wil je innemen in jullie organisatie? In deze workshop willen we je meenemen in een aantal verschillende stijlen van medezeggenschap. We reiken jullie echt de tools aan waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR. Wat voor MR ben je nu en wat zou je willen zijn?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F1. Young professionals en medezeggenschap: wat kun je leren van het bedrijfsleven?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : DANIELLE HAENEN EN RENÉ VAN OORSCHOT - SER Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

De WMS regelt medezeggenschap voor primair en voortgezet onderwijs. De wet op de Ondernemingsraden (WOR) doet dat voor het bedrijfsleven. Natuurlijk verschillen een school en een bedrijf van elkaar. De doelstelling van medezeggenschap hebben zij gemeen: betrokken worden bij de organisatie en invloed uitoefenen op de besluitvorming. Er valt dus wat te leren van elkaar!
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Danielle Haenen en René van Oorschot in op het thema ‘young professionals en medezeggenschap’.

Nederlandse medewerkers bestaan voor 36% uit jongeren. Maar jongeren bezetten maar 17% van de OR-zetels. Dat is een gemiste kans. Daarom is ‘young professionals en medezeggenschap’ in 2019 en 2020 een belangrijk thema voor de SER. De SER heeft onderzoek gedaan, communicatiemiddelen ontworpen, en is in gesprek gegaan met young professionals om te zien wat nodig is om hen te motiveren voor medezeggenschap en om hen te betrekken bij het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap.
In deze interactieve lezing delen we hoe medezeggenschapsorganen young professionals kunnen binden en boeien. Dat doen we door een inkijkje te geven in de behoeften en drijfveren van young professionals op het gebied van medezeggenschap, welke onderwerpen hen bezighouden, en wat succesfactoren zijn om hen te interesseren voor deelname aan medezeggenschap.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F2. Digitaal raadplegen van je achterban zonder veel inspanning
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : SANDRA MULLER, Oudergeleding Amadeus Lyceum Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Als je weinig face-to-face contact met je achterban hebt, hoe weet je dan wat er leeft? Als er in korte tijd veel verandert, hoe weet je achterban wat je voor hen doet in de medezeggenschap? Sandra vertelt uit eigen ervaring hoe je met eenvoudige digitale tools een groot aantal mensen op afstand kunt vragen wat ze ergens van vinden, zonder veel tijd kwijt te zijn met de verwerking van de resultaten. Met de cirkel- en staafdiagrammen op het scherm ben je beter voorbereid op de vergadering en sta je sterker omdat anderen weten dat je de mening van velen verwoordt.

Ook presenteert Sandra een structuur voor het informeren van je achterban over wat uit de medezeggenschap voor hen relevant is. Bij deze sessie is veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ideeën. Je kunt het ook zelf ervaren: deelnemers krijgen vooraf een mini-enquête opgestuurd; de resultaten zie je in de sessie. Meer weten? Zie https://infowms.nl/actueel/oudergeleding-amadeus-lyceum-maakt-gebruik-van-mini-enqu-tes
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

G1. Actuele ontwikkelingen
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : JANINE ESHUIS – senior beleidsmedewerker VOS/ABB Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal, voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap is geen statisch geheel, maar blijft altijd in beweging. Het kan bijvoorbeeld gaan om wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie of dilemma’s uit de medezeggenschapspraktijk van de workshopleider.

Deze workshop bestaat uit een mix van horen en doen. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H1. MR en het jaarplan: begroting – formatie – jaarrekening
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : ELLES VERSCHOOR – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Wat is het verband tussen de begroting, de formatie en de jaarrekening en wat kan de MR daarvoor betekenen?
Je krijgt handvatten om een MR-jaarplan te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H2. De begroting, wat moet ik er mee?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : JEROEN PETERS - trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende (G)MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Jaarlijks, voor het eind van het jaar krijg je de begroting met het verzoek daarover te adviseren. Maar hoe doe je dat, waar moet je op letten?
In deze praktische workshop gaan we aan de slag met de begroting (je mag je eigen begroting meenemen) en bespreken we waar het geld vandaan komt, waar het geld heen gaat en vooral waar de MR op moet letten.

In deze workshop komen onder meer de volgende vragen aan bod:
Is een Excelsheet met kolommen en rijen een begroting, waar je als MR lid iets mee kan?
Wat mag je van een begroting verwachten? Hoeveel jaar moet er vooruit worden gekeken?
Maar we kijken in deze workshop ook naar technische zaken, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen. Na afloop van de workshop kun je dat voor jouw eigen begroting toepassen en doorzie je de begroting en kun je de directeur, rector of bestuurder van een goed advies voorzien.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

I1. Past passend onderwijs ons?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

De medezeggenschapsraad is de formele vertegenwoordiger van het ouderbelang op school. En Ouders & Onderwijs maakt zich sterk voor dat ouderbelang. Maak kennis met Ouders & Onderwijs en onze missie om het ouderbelang te vertolken.

Wij vliegen dit onderwerp aan vanuit het passend onderwijs. In theorie mooi geregeld. Maar in de praktijk lopen ouders tegen allerlei drempels aan. Wij deden hier onderzoek naar en delen deze resultaten. We gaan in gesprek over wat de medezeggenschapsraad hierin kan betekenen, juist ook in het reguliere onderwijs.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

J1. Ouders doen mee!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Het onderwijs kwam uit de klaslokalen. Met de coronacrisis deed afstandsonderwijs zijn intrede, leerlingen volgden hun lessen vanuit huis en ouders gaven les en begeleiding. Dat leverde waardevolle lessen én schrijnende situaties op.

Sommige leerlingen floreerden. Andere leerlingen raakten uit beeld. Ouders ervaren van dichtbij hoe het onderwijs aan hun kinderen is. Ouders & Onderwijs geeft een inkijkje vanuit ouderperspectief en wil in gesprek over de toekomst van ons onderwijs. Wat willen we bewaren? Wat niet? Welke rol speelt de medezeggenschapsraad daarin?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K1. Medezeggenschap als samenspel met het bestuur
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : MELCHIOR HENDRIKS – PO-Raad Doelgroep: ervaren leden GMR / primair onderwijs Werkvorm: Workshop

Welke rol kan de medezeggenschap spelen op het terrein van Onderwijskwaliteit, Financiën en Strategisch HRM? Welke kennis is hiervoor nodig en welke thema’s zijn hierbij belangrijk?

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en leden van de MR hun visie en ervaringen hebben gedeeld over hun rol in de ‘bestuurlijke gemeenschap’ van het primair onderwijs. In deze workshop nemen we je mee in de belangrijkste uitkomsten van deze zoektocht en bieden we handvatten waarmee je jouw rol op het terrein van Onderwijskwaliteit, HRM en Financiën kunt versterken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K2. Toezicht en medezeggenschap: van verplicht nummer naar strategisch partnerschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Spreker : GEERT VAN DER TANG – directeur VTOI-NVTK Doelgroep: (G)MR-leden / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

In deze lezing gaat Geert van der Tang nader in op de versterkte positie van de medezeggenschap ten aanzien van het meerjarig financieel beleid van de instelling(en).

De tijd van de vrijblijvendheid lijkt definitief achter ons. De relatie tussen de medezeggenschap en de toezichthouder zal meer dan tot nu toe het geval is goed geagendeerd en besproken moeten gaan worden. Dat vergt een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L1. Instemmen en adviseren kan je leren!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als leerling in de MR heb je een belangrijke rol. Jouw goedkeuring is nodig voor allerlei zaken en je mag ook nog eens je mening en ideeën geven aan de schoolleiding.

Maar de onderwerpen en stukken die je voorgeschoteld krijgt, zijn ook vaak taai en ingewikkeld. Soms kun je je daarom wat verloren voelen. In deze workshop gaan we in op de rol en rechten die je als MR en leerlingengeleding hebt en zoeken we naar manieren om het lidmaatschap van de MR behapbaar én leuker te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L2. Maar wat vindt de rest ervan? Leer wat leeft in de achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 1 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als lid van de medezeggenschapsraad vertegenwoordig je alle leerlingen. Dat betekent dat je niet zomaar vertelt wat jouw mening is, maar goed moet weten wat anderen vinden en wat het belang is van andere leerlingen.

Soms moet je zelf bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen over tien jaar. Hoe zorg je nu dat je weet wat er leeft onder de leerlingen? Hoe houd je de andere leerlingen op de hoogte van wat je doet? En zijn er manieren om leerlingen te bereiken die niet zo snel van zich laten horen? In deze workshop gaan we specifiek in op het contact houden met en vertegenwoordigen van je achterban.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie
Voorkeur 2

A1. Vrij taakbeleid in het voortgezet onderwijs: oplossing voor alles?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : PHILIPPE ABBING - rayonbestuurder AOb Doelgroep: PMR / voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

Op veel scholen wordt er nagedacht om vrij taakbeleid in te voeren. Hoe vrij varieert van bespreking van de taken in een organisatie tot aan teams die onderwijs ontwerpen en de beschikbare tijd en middelen inzetten.

Soms zijn dit tot stiekeme bezuinigingen waarbij schijn-vrijheid ontstaat en soms is het ook echt de bedoeling om zeggenschap in het onderwijs te beleggen in teams. Om daar te komen heeft de PMR een belangrijke rol, maar om het te onderhouden is dat zeker ook nodig.
In deze beschouwing gaat Philippe Abbing in op succesfactoren en processen die vrij taakbeleid tot een succes kunnen maken. Maar ook gaat hij in op de factoren die als je niet oppast een valkuil kunnen zijn.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

A2. “Help, het werkverdelingsplan” voor primair onderwijs
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : MONIEK SCHEELINGS en SUZANNE WESSELMAN - AOb Doelgroep: PMR / primair onderwijs Werkvorm: Sessie

Het werkverdelingsplan is een prachtige kans om met je team eindelijk eens te praten over de organisatie van je school. Door tijdgebrek of onvoldoende kennis van zaken kan het in de praktijk nog steeds weleens een stuk van bovenaf zijn.

Het werkverdelingsplan is geregeld in de cao. Wat kan de rol van de PMR hierin zijn, die uiteindelijk met verschillende aspecten rond het stuk moet instemmen? Hoe gaan we om met de besteding van de werkdrukmiddelen en de evaluatie van het geheel? Op basis van een plenaire inleiding gaan we in groepjes in gesprek en komen we tot praktische handvatten om op school verder mee te werken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B1. Nieuwe MR leden
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : ANNEMARIE VAN LUIK – trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen die voor het eerst in de MR zitten / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zóveel taken, zoveel bevoegdheden, zoveel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B2. MR-Start
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : JANNY ARENDS - beleidsadviseur VOO Doelgroep: Nieuwe MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Waar te beginnen als nieuw MR-lid? Wat zijn je rechten en plichten en waar moet je je als MR vooral niét mee bemoeien? En hoe zet je je theoretische kennis om in een praktische uitwerking?

In deze workshop leer je hoe je als nieuw MR-lid snel en effectief aan de slag kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden en gerichte oefeningen leer je welke taken de MR vervult en welke bevoegdheden de MR op school heeft.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C1. Omgaan met onzekerheid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : KEES JANSEN - jurist P&O/medezeggenschap/governance/infrastructuur Verus Doelgroep: MR-leden en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Kennisniveau: Basale kennis van de Wms en de werking van medezeggenschap in de praktijk. Enige jaren ervaring is wel gewenst.

Van een MR wordt nog al eens verwacht dat hij advies over of instemming op een voorgenomen besluit geeft, terwijl nog veel onzeker is. Denk aan langlopende trajecten, onderwijsvernieuwing, huisvesting e.d.

Er kan zomaar iets tussen komen, waardoor de oorspronkelijke plannen gewijzigd moeten worden. En je wilt als MR geen blanco cheque afgeven. Hoe ga je als MR om met de onzekerheid van de bestuurder, en als bestuurder met de onzekerheid van de MR. In deze sessie gaan we dat met elkaar verkennen. Neem je eigen ervaringen mee!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C2. Terugblik op medezeggenschap in tijden van crisis: wat leren we daar samen uit?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : ANNEMIEKE SCHOEMAKER – CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Alle medezeggenschapsraden zijn natuurlijk opgeschrikt toen de lockdown begon en de scholen moesten sluiten. En daarna stapsgewijs weer open mochten gaan. Allerlei besluiten moesten onmiddellijk genomen worden, terwijl daar normaal gesproken ook formele medezeggenschap bij hoort. Hoe zijn jullie hier als school en raad mee omgegaan? Werd je betrokken, en hoe dan? En op welke manier pakten jullie als MR de rol, en was je natuurlijk flexibel maar toch oplettend. Op welke manier voegden jullie waarde toe aan de besluiten?

Deze crisis heeft ons natuurlijk veel geleerd. Wat heb je hier nu als MR over geleerd? Wat deden jullie goed? En wat zou je eigenlijk onder gewone omstandigheden willen vasthouden? Misschien wel de flexibele opstelling, een informelere partner zijn, kort digitaal vergaderen, snel de achterban peilen…? Of misschien merkten jullie dat jullie niet de rol konden spelen die je zou willen. Wat lag daaraan ten grondslag?
In deze workshop gaan we met elkaar terugkijken op dit proces, en vooral, wat halen we eruit wat we in de toekomst willen doen, vasthouden, of juist veranderen. Om nog betere medezeggenschap te krijgen. Altijd.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C3. MR en Covid-19
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : ARNE BREUNESSE – secretaris Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

De afgelopen crisis in verband met de virusverspreiding heeft veel druk op scholen gezet, maar daarmee ook op de medezeggenschap.

In deze workshop zal ingegaan worden op de lessen die uit de tijdelijke sluiting en start van de scholen in verhouding tot de rechten en plichten van de medezeggenschap getrokken kunnen worden. Wat ging goed, en wat kon beter?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D1. Krimpregio’s & profilering: samenwerken in plaats van concurreren
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : FvOv Doelgroep: Alle congresdeelnemers / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

In veel regio’s in Nederland in het voortgezet onderwijs is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen gaan marketinginstrumenten inzetten en/of profileren zich om op deze wijze te proberen het marktaandeel te vergroten.

Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingstromen. Hoe kunnen scholen en/of MR-en hierop acteren? Welke rol heeft de MR in het gesprek met het bevoegd gezag als de organisatie door krimp keuzes moet maken over het aanbod van de school en de gevolgen daarvan voor werknemers en leerlingen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D2. De belangrijke rol van de (G)MR bij leerlingdaling
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : DENNIS VAN VELZEN EN DEA MOOIJ – VO-raad Doelgroep: (G)MR en schoolbesturen / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In heel Nederland daalt het aantal leerlingen, in sommige regio’s tot wel 30%. En dat heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Samenwerking met andere scholen en schoolbesturen is één van de manieren om een hoogstaand en divers onderwijsaanbod in de regio overeind te houden.

In deze workshop word je meegenomen in de meest recente ontwikkelingen rondom leerlingdaling in Nederland én krijg je, in een interactieve setting, praktische handvatten om vanuit je rol als lid van een (G)MR, samen met de schoolleiding en raad van toezicht, te komen tot goede acties om leerlingdaling het hoofd te bieden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D3. Fusie en de rol van medezeggenschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : HENK NIEBORG - CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Er bestaan verschillende soorten fusies in het onderwijs; scholenfusies en besturenfusies. Soms is de GMR hierbij betrokken en soms alleen de MR’en.

Waar moet je op letten als medezeggenschapsraad zodra er sprake is van een (aanstaande) fusie? Wat staat er allemaal in de FER (Fusie Effect Rapportage)? En wat is precies jullie rol volgens de WMS? Gedurende de workshop worden deze vragen beantwoord en is er ruimte voor jullie eigen vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E1. Sociale veiligheid, wat is de rol van de (P)(G)MR?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : AYSEGÜL ASLAN - trainer/adviseur AOb Doelgroep: (P)(G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen het harde deel en het zachte deel. Als het goed is werkt een school aan de hand van een veiligheidsplan, een veiligheidsbeleid voor het welbevinden van personeel, leerlingen en ouders. Wat is hiervan bekend bij de medezeggenschap op de scholen en in de GMR, wat is van belang om te weten, welke zeggenschap is er? Hoe staat dit onderwerp op de agenda? Hoe kunnen we dit onderwerp goed op de agenda zetten? Welke voorbeelden zijn er al?

 

Tijdens deze workshop “KISS” (“KISS” staat voor: “Keep it simple and safe!”) gaan we op een interactieve wijze aan de slag om de zorgen en wensen rondom een gezonde en veilige school in kaart te brengen. We richten onze aandacht vooral op hoe we hier met z’n allen voor kunnen zorgdragen en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van welzijn en veiligheid van alle betrokkenen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierover gaan we samen in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E2. Medezeggenschap in bondgenootschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : FRANK DIJKSTRA – adviseur AVS Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

In de interactieve lezing ‘Medezeggenschap in bondgenootschap’ spreken we over rollen taken en verantwoordelijkheden van de overlegpartner en de MR als gesprekspartners.
In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk bondgenootschap is. Samen sta je voor uitdagingen voor wat betreft goed onderwijs van de kinderen en een fijne werkplek voor de medewerkers.

Er zijn statuten, reglementen en afspraken maar als het er op aankomt gaat het om vertrouwen, inlevingsvermogen, transparant handelen en kwetsbaar durven zijn.  Niet het gelijk halen, maar in samenspraak komen tot oplossingen voor het algemeen schoolbelang.
Wat heb je daar voor nodig? Hoe organiseer je dat ? De interactieve lezing is tevens een spiegel voor het functioneren van jou in je eigen (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E3. De Proactieve (G)MR – hoe de MR het initiatief kan nemen voor beleid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : WERNER VAN KATWIJK – directeur OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: (G)MR / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als MR sta je dichter bij de praktijk van alledag in de school dan een algemeen bestuurder. En onder de achterban is een schat aan knowhow aanwezig. Wat nou als je kansen of bedreigingen ziet voor de school ?

Het initiatiefrecht kennen we in allerlei organen. Bij het parlement, provinciale staten en gemeenteraad is het een regelmatig gebruikt middel. Binnen de medezeggenschap zie we het nog niet veel toegepast.
Werner van Katwijk pleit in deze workshop voor de proactieve MR, die als het nodig is met eigen voorstellen komt richting het bestuur.
Hij wil ook graag verhalen uit de praktijk horen, discussie en commentaar op het idee van een geactiveerd initiatiefrecht voor de (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E4. MR en achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : BRAM BUSKOOP – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Altijd al meer willen weten over hoe je als MR-lid contact kunt zoeken en onderhouden met jouw achterban? Tijdens deze sessie leer je over de wettelijke kaders en mogelijkheden!

Je krijgt handvatten om een communicatieplan te maken en kennis over de manieren hoe de achterban bereikt kan worden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E5. Analyseert voordat gij adviseert!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : RON VAN DER WENS – trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende en gevorderde leden (G)MR en ambtelijk secretarissen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Met enige regelmaat worden beleidsvoornemens en beleidsplannen voorgelegd aan de (G)MR. De ene keer ter informatie, de andere keer ter advies, dan weer ter instemming en soms is het onduidelijk wat men van de raad verlangt.

Daarnaast komen in de (G)MR – ook zonder adviesaanvraag – regelmatig strategische vraagstukken aan de orde. Maar hoe ga je hier mee aan de slag? Welke mogelijkheden zijn er allemaal om een beleidsnotitie te behandelen, hoe kom je tot een weloverwogen oordeel en kunnen alle beleidsnotities op dezelfde wijze worden beoordeeld?
In deze workshop maak je kennis met verschillende analysemodellen. En oefenen we met een aantal laagdrempelige modellen. We ronden af met de vraag hoe we deze in de praktijk van het raadswerk kunnen inzetten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E6. Nut en noodzaak van het MR-activiteitenplan
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : HENK NIEBORG – trainer CNV Doelgroep: MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Wat voor MR wil je zijn? Die vraag stellen de trainers van CNV-Academie vaak aan de MR.
Als antwoord horen we dan vaak: wij willen een proactieve MR zijn of wij willen een krachtige MR zijn. Blijkbaar zijn de medezeggenschapsraden niet altijd tevreden over de eigen rol.

Het ontwikkelen van een MR-activiteitenplan kan daarbij helpend zijn.
Tijdens deze workshop gaan we de nut en noodzaak van het activiteitenplan belichten maar ook concreet ingrediënten voor uw eigen activiteitenplan verzamelen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E7. De (G)MR als gesprekspartner
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : RICHARD EISING – trainer CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als (G)MR heb je een aantal verschillende gesprekspartners. Je zit om tafel met de bestuurder of directeur, de GMR praat 2x per jaar met de Raad van Toezicht. De GMR- en MR leden informeren elkaar over standpunten ten aanzien van nieuw beleid. Kortom er wordt wat afgepraat!

Daarnaast denken veel (G)MR leden na over hoe zij alle ouders en personeel kunnen betrekken bij hun werkzaamheden. Je wil als (G)MR lid de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel natuurlijk wel goed kunnen vertegenwoordigen! Ondanks alle goede bedoelingen is het in de praktijk soms best lastig om nieuwe ouders en collega’s te betrekken bij het werk van de GMR. In deze workshop voorzien we je van praktische tips!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E8. MR 2.0; wat voor MR wil je zijn?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : ANGELA ROERDINK - CNV Doelgroep: G(MR) / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Voor elke (G)MR is het belangrijk na te denken over de rol die zij willen vervullen binnen de school of stichting. Misschien hebben jullie als MR een werkwijze ontwikkelt waarover je tevreden bent, maar misschien is er ook verandering nodig. Dan is deze workshop iets voor u!

Hoe kom je nu tot verandering van je werkwijze? Welke positie wil je innemen in jullie organisatie? In deze workshop willen we je meenemen in een aantal verschillende stijlen van medezeggenschap. We reiken jullie echt de tools aan waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR. Wat voor MR ben je nu en wat zou je willen zijn?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F1. Young professionals en medezeggenschap: wat kun je leren van het bedrijfsleven?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : DANIELLE HAENEN EN RENÉ VAN OORSCHOT - SER Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

De WMS regelt medezeggenschap voor primair en voortgezet onderwijs. De wet op de Ondernemingsraden (WOR) doet dat voor het bedrijfsleven. Natuurlijk verschillen een school en een bedrijf van elkaar. De doelstelling van medezeggenschap hebben zij gemeen: betrokken worden bij de organisatie en invloed uitoefenen op de besluitvorming. Er valt dus wat te leren van elkaar!
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Danielle Haenen en René van Oorschot in op het thema ‘young professionals en medezeggenschap’.

Nederlandse medewerkers bestaan voor 36% uit jongeren. Maar jongeren bezetten maar 17% van de OR-zetels. Dat is een gemiste kans. Daarom is ‘young professionals en medezeggenschap’ in 2019 en 2020 een belangrijk thema voor de SER. De SER heeft onderzoek gedaan, communicatiemiddelen ontworpen, en is in gesprek gegaan met young professionals om te zien wat nodig is om hen te motiveren voor medezeggenschap en om hen te betrekken bij het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap.
In deze interactieve lezing delen we hoe medezeggenschapsorganen young professionals kunnen binden en boeien. Dat doen we door een inkijkje te geven in de behoeften en drijfveren van young professionals op het gebied van medezeggenschap, welke onderwerpen hen bezighouden, en wat succesfactoren zijn om hen te interesseren voor deelname aan medezeggenschap.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F2. Digitaal raadplegen van je achterban zonder veel inspanning
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : SANDRA MULLER, Oudergeleding Amadeus Lyceum Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Als je weinig face-to-face contact met je achterban hebt, hoe weet je dan wat er leeft? Als er in korte tijd veel verandert, hoe weet je achterban wat je voor hen doet in de medezeggenschap? Sandra vertelt uit eigen ervaring hoe je met eenvoudige digitale tools een groot aantal mensen op afstand kunt vragen wat ze ergens van vinden, zonder veel tijd kwijt te zijn met de verwerking van de resultaten. Met de cirkel- en staafdiagrammen op het scherm ben je beter voorbereid op de vergadering en sta je sterker omdat anderen weten dat je de mening van velen verwoordt.

Ook presenteert Sandra een structuur voor het informeren van je achterban over wat uit de medezeggenschap voor hen relevant is. Bij deze sessie is veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ideeën. Je kunt het ook zelf ervaren: deelnemers krijgen vooraf een mini-enquête opgestuurd; de resultaten zie je in de sessie. Meer weten? Zie https://infowms.nl/actueel/oudergeleding-amadeus-lyceum-maakt-gebruik-van-mini-enqu-tes
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

G1. Actuele ontwikkelingen
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : JANINE ESHUIS – senior beleidsmedewerker VOS/ABB Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal, voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap is geen statisch geheel, maar blijft altijd in beweging. Het kan bijvoorbeeld gaan om wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie of dilemma’s uit de medezeggenschapspraktijk van de workshopleider.

Deze workshop bestaat uit een mix van horen en doen. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H1. MR en het jaarplan: begroting – formatie – jaarrekening
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : ELLES VERSCHOOR – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Wat is het verband tussen de begroting, de formatie en de jaarrekening en wat kan de MR daarvoor betekenen?
Je krijgt handvatten om een MR-jaarplan te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H2. De begroting, wat moet ik er mee?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : JEROEN PETERS - trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende (G)MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Jaarlijks, voor het eind van het jaar krijg je de begroting met het verzoek daarover te adviseren. Maar hoe doe je dat, waar moet je op letten?
In deze praktische workshop gaan we aan de slag met de begroting (je mag je eigen begroting meenemen) en bespreken we waar het geld vandaan komt, waar het geld heen gaat en vooral waar de MR op moet letten.

In deze workshop komen onder meer de volgende vragen aan bod:
Is een Excelsheet met kolommen en rijen een begroting, waar je als MR lid iets mee kan?
Wat mag je van een begroting verwachten? Hoeveel jaar moet er vooruit worden gekeken?
Maar we kijken in deze workshop ook naar technische zaken, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen. Na afloop van de workshop kun je dat voor jouw eigen begroting toepassen en doorzie je de begroting en kun je de directeur, rector of bestuurder van een goed advies voorzien.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

I1. Past passend onderwijs ons?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

De medezeggenschapsraad is de formele vertegenwoordiger van het ouderbelang op school. En Ouders & Onderwijs maakt zich sterk voor dat ouderbelang. Maak kennis met Ouders & Onderwijs en onze missie om het ouderbelang te vertolken.

Wij vliegen dit onderwerp aan vanuit het passend onderwijs. In theorie mooi geregeld. Maar in de praktijk lopen ouders tegen allerlei drempels aan. Wij deden hier onderzoek naar en delen deze resultaten. We gaan in gesprek over wat de medezeggenschapsraad hierin kan betekenen, juist ook in het reguliere onderwijs.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

J1. Ouders doen mee!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Het onderwijs kwam uit de klaslokalen. Met de coronacrisis deed afstandsonderwijs zijn intrede, leerlingen volgden hun lessen vanuit huis en ouders gaven les en begeleiding. Dat leverde waardevolle lessen én schrijnende situaties op.

Sommige leerlingen floreerden. Andere leerlingen raakten uit beeld. Ouders ervaren van dichtbij hoe het onderwijs aan hun kinderen is. Ouders & Onderwijs geeft een inkijkje vanuit ouderperspectief en wil in gesprek over de toekomst van ons onderwijs. Wat willen we bewaren? Wat niet? Welke rol speelt de medezeggenschapsraad daarin?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K1. Medezeggenschap als samenspel met het bestuur
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : MELCHIOR HENDRIKS – PO-Raad Doelgroep: ervaren leden GMR / primair onderwijs Werkvorm: Workshop

Welke rol kan de medezeggenschap spelen op het terrein van Onderwijskwaliteit, Financiën en Strategisch HRM? Welke kennis is hiervoor nodig en welke thema’s zijn hierbij belangrijk?

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en leden van de MR hun visie en ervaringen hebben gedeeld over hun rol in de ‘bestuurlijke gemeenschap’ van het primair onderwijs. In deze workshop nemen we je mee in de belangrijkste uitkomsten van deze zoektocht en bieden we handvatten waarmee je jouw rol op het terrein van Onderwijskwaliteit, HRM en Financiën kunt versterken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K2. Toezicht en medezeggenschap: van verplicht nummer naar strategisch partnerschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Spreker : GEERT VAN DER TANG – directeur VTOI-NVTK Doelgroep: (G)MR-leden / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

In deze lezing gaat Geert van der Tang nader in op de versterkte positie van de medezeggenschap ten aanzien van het meerjarig financieel beleid van de instelling(en).

De tijd van de vrijblijvendheid lijkt definitief achter ons. De relatie tussen de medezeggenschap en de toezichthouder zal meer dan tot nu toe het geval is goed geagendeerd en besproken moeten gaan worden. Dat vergt een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L1. Instemmen en adviseren kan je leren!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als leerling in de MR heb je een belangrijke rol. Jouw goedkeuring is nodig voor allerlei zaken en je mag ook nog eens je mening en ideeën geven aan de schoolleiding.

Maar de onderwerpen en stukken die je voorgeschoteld krijgt, zijn ook vaak taai en ingewikkeld. Soms kun je je daarom wat verloren voelen. In deze workshop gaan we in op de rol en rechten die je als MR en leerlingengeleding hebt en zoeken we naar manieren om het lidmaatschap van de MR behapbaar én leuker te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L2. Maar wat vindt de rest ervan? Leer wat leeft in de achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 2 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als lid van de medezeggenschapsraad vertegenwoordig je alle leerlingen. Dat betekent dat je niet zomaar vertelt wat jouw mening is, maar goed moet weten wat anderen vinden en wat het belang is van andere leerlingen.

Soms moet je zelf bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen over tien jaar. Hoe zorg je nu dat je weet wat er leeft onder de leerlingen? Hoe houd je de andere leerlingen op de hoogte van wat je doet? En zijn er manieren om leerlingen te bereiken die niet zo snel van zich laten horen? In deze workshop gaan we specifiek in op het contact houden met en vertegenwoordigen van je achterban.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie
Voorkeur 3

A1. Vrij taakbeleid in het voortgezet onderwijs: oplossing voor alles?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : PHILIPPE ABBING - rayonbestuurder AOb Doelgroep: PMR / voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

Op veel scholen wordt er nagedacht om vrij taakbeleid in te voeren. Hoe vrij varieert van bespreking van de taken in een organisatie tot aan teams die onderwijs ontwerpen en de beschikbare tijd en middelen inzetten.

Soms zijn dit tot stiekeme bezuinigingen waarbij schijn-vrijheid ontstaat en soms is het ook echt de bedoeling om zeggenschap in het onderwijs te beleggen in teams. Om daar te komen heeft de PMR een belangrijke rol, maar om het te onderhouden is dat zeker ook nodig.
In deze beschouwing gaat Philippe Abbing in op succesfactoren en processen die vrij taakbeleid tot een succes kunnen maken. Maar ook gaat hij in op de factoren die als je niet oppast een valkuil kunnen zijn.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

A2. “Help, het werkverdelingsplan” voor primair onderwijs
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : MONIEK SCHEELINGS en SUZANNE WESSELMAN - AOb Doelgroep: PMR / primair onderwijs Werkvorm: Sessie

Het werkverdelingsplan is een prachtige kans om met je team eindelijk eens te praten over de organisatie van je school. Door tijdgebrek of onvoldoende kennis van zaken kan het in de praktijk nog steeds weleens een stuk van bovenaf zijn.

Het werkverdelingsplan is geregeld in de cao. Wat kan de rol van de PMR hierin zijn, die uiteindelijk met verschillende aspecten rond het stuk moet instemmen? Hoe gaan we om met de besteding van de werkdrukmiddelen en de evaluatie van het geheel? Op basis van een plenaire inleiding gaan we in groepjes in gesprek en komen we tot praktische handvatten om op school verder mee te werken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B1. Nieuwe MR leden
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : ANNEMARIE VAN LUIK – trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen die voor het eerst in de MR zitten / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zóveel taken, zoveel bevoegdheden, zoveel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B2. MR-Start
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : JANNY ARENDS - beleidsadviseur VOO Doelgroep: Nieuwe MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Waar te beginnen als nieuw MR-lid? Wat zijn je rechten en plichten en waar moet je je als MR vooral niét mee bemoeien? En hoe zet je je theoretische kennis om in een praktische uitwerking?

In deze workshop leer je hoe je als nieuw MR-lid snel en effectief aan de slag kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden en gerichte oefeningen leer je welke taken de MR vervult en welke bevoegdheden de MR op school heeft.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C1. Omgaan met onzekerheid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : KEES JANSEN - jurist P&O/medezeggenschap/governance/infrastructuur Verus Doelgroep: MR-leden en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Kennisniveau: Basale kennis van de Wms en de werking van medezeggenschap in de praktijk. Enige jaren ervaring is wel gewenst.

Van een MR wordt nog al eens verwacht dat hij advies over of instemming op een voorgenomen besluit geeft, terwijl nog veel onzeker is. Denk aan langlopende trajecten, onderwijsvernieuwing, huisvesting e.d.

Er kan zomaar iets tussen komen, waardoor de oorspronkelijke plannen gewijzigd moeten worden. En je wilt als MR geen blanco cheque afgeven. Hoe ga je als MR om met de onzekerheid van de bestuurder, en als bestuurder met de onzekerheid van de MR. In deze sessie gaan we dat met elkaar verkennen. Neem je eigen ervaringen mee!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C2. Terugblik op medezeggenschap in tijden van crisis: wat leren we daar samen uit?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : ANNEMIEKE SCHOEMAKER – CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Alle medezeggenschapsraden zijn natuurlijk opgeschrikt toen de lockdown begon en de scholen moesten sluiten. En daarna stapsgewijs weer open mochten gaan. Allerlei besluiten moesten onmiddellijk genomen worden, terwijl daar normaal gesproken ook formele medezeggenschap bij hoort. Hoe zijn jullie hier als school en raad mee omgegaan? Werd je betrokken, en hoe dan? En op welke manier pakten jullie als MR de rol, en was je natuurlijk flexibel maar toch oplettend. Op welke manier voegden jullie waarde toe aan de besluiten?

Deze crisis heeft ons natuurlijk veel geleerd. Wat heb je hier nu als MR over geleerd? Wat deden jullie goed? En wat zou je eigenlijk onder gewone omstandigheden willen vasthouden? Misschien wel de flexibele opstelling, een informelere partner zijn, kort digitaal vergaderen, snel de achterban peilen…? Of misschien merkten jullie dat jullie niet de rol konden spelen die je zou willen. Wat lag daaraan ten grondslag?
In deze workshop gaan we met elkaar terugkijken op dit proces, en vooral, wat halen we eruit wat we in de toekomst willen doen, vasthouden, of juist veranderen. Om nog betere medezeggenschap te krijgen. Altijd.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C3. MR en Covid-19
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : ARNE BREUNESSE – secretaris Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

De afgelopen crisis in verband met de virusverspreiding heeft veel druk op scholen gezet, maar daarmee ook op de medezeggenschap.

In deze workshop zal ingegaan worden op de lessen die uit de tijdelijke sluiting en start van de scholen in verhouding tot de rechten en plichten van de medezeggenschap getrokken kunnen worden. Wat ging goed, en wat kon beter?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D1. Krimpregio’s & profilering: samenwerken in plaats van concurreren
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : FvOv Doelgroep: Alle congresdeelnemers / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

In veel regio’s in Nederland in het voortgezet onderwijs is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen gaan marketinginstrumenten inzetten en/of profileren zich om op deze wijze te proberen het marktaandeel te vergroten.

Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingstromen. Hoe kunnen scholen en/of MR-en hierop acteren? Welke rol heeft de MR in het gesprek met het bevoegd gezag als de organisatie door krimp keuzes moet maken over het aanbod van de school en de gevolgen daarvan voor werknemers en leerlingen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D2. De belangrijke rol van de (G)MR bij leerlingdaling
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : DENNIS VAN VELZEN EN DEA MOOIJ – VO-raad Doelgroep: (G)MR en schoolbesturen / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In heel Nederland daalt het aantal leerlingen, in sommige regio’s tot wel 30%. En dat heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Samenwerking met andere scholen en schoolbesturen is één van de manieren om een hoogstaand en divers onderwijsaanbod in de regio overeind te houden.

In deze workshop word je meegenomen in de meest recente ontwikkelingen rondom leerlingdaling in Nederland én krijg je, in een interactieve setting, praktische handvatten om vanuit je rol als lid van een (G)MR, samen met de schoolleiding en raad van toezicht, te komen tot goede acties om leerlingdaling het hoofd te bieden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D3. Fusie en de rol van medezeggenschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : HENK NIEBORG - CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Er bestaan verschillende soorten fusies in het onderwijs; scholenfusies en besturenfusies. Soms is de GMR hierbij betrokken en soms alleen de MR’en.

Waar moet je op letten als medezeggenschapsraad zodra er sprake is van een (aanstaande) fusie? Wat staat er allemaal in de FER (Fusie Effect Rapportage)? En wat is precies jullie rol volgens de WMS? Gedurende de workshop worden deze vragen beantwoord en is er ruimte voor jullie eigen vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E1. Sociale veiligheid, wat is de rol van de (P)(G)MR?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : AYSEGÜL ASLAN - trainer/adviseur AOb Doelgroep: (P)(G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen het harde deel en het zachte deel. Als het goed is werkt een school aan de hand van een veiligheidsplan, een veiligheidsbeleid voor het welbevinden van personeel, leerlingen en ouders. Wat is hiervan bekend bij de medezeggenschap op de scholen en in de GMR, wat is van belang om te weten, welke zeggenschap is er? Hoe staat dit onderwerp op de agenda? Hoe kunnen we dit onderwerp goed op de agenda zetten? Welke voorbeelden zijn er al?

 

Tijdens deze workshop “KISS” (“KISS” staat voor: “Keep it simple and safe!”) gaan we op een interactieve wijze aan de slag om de zorgen en wensen rondom een gezonde en veilige school in kaart te brengen. We richten onze aandacht vooral op hoe we hier met z’n allen voor kunnen zorgdragen en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van welzijn en veiligheid van alle betrokkenen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierover gaan we samen in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E2. Medezeggenschap in bondgenootschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : FRANK DIJKSTRA – adviseur AVS Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

In de interactieve lezing ‘Medezeggenschap in bondgenootschap’ spreken we over rollen taken en verantwoordelijkheden van de overlegpartner en de MR als gesprekspartners.
In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk bondgenootschap is. Samen sta je voor uitdagingen voor wat betreft goed onderwijs van de kinderen en een fijne werkplek voor de medewerkers.

Er zijn statuten, reglementen en afspraken maar als het er op aankomt gaat het om vertrouwen, inlevingsvermogen, transparant handelen en kwetsbaar durven zijn.  Niet het gelijk halen, maar in samenspraak komen tot oplossingen voor het algemeen schoolbelang.
Wat heb je daar voor nodig? Hoe organiseer je dat ? De interactieve lezing is tevens een spiegel voor het functioneren van jou in je eigen (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E3. De Proactieve (G)MR – hoe de MR het initiatief kan nemen voor beleid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : WERNER VAN KATWIJK – directeur OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: (G)MR / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als MR sta je dichter bij de praktijk van alledag in de school dan een algemeen bestuurder. En onder de achterban is een schat aan knowhow aanwezig. Wat nou als je kansen of bedreigingen ziet voor de school ?

Het initiatiefrecht kennen we in allerlei organen. Bij het parlement, provinciale staten en gemeenteraad is het een regelmatig gebruikt middel. Binnen de medezeggenschap zie we het nog niet veel toegepast.
Werner van Katwijk pleit in deze workshop voor de proactieve MR, die als het nodig is met eigen voorstellen komt richting het bestuur.
Hij wil ook graag verhalen uit de praktijk horen, discussie en commentaar op het idee van een geactiveerd initiatiefrecht voor de (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E4. MR en achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : BRAM BUSKOOP – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Altijd al meer willen weten over hoe je als MR-lid contact kunt zoeken en onderhouden met jouw achterban? Tijdens deze sessie leer je over de wettelijke kaders en mogelijkheden!

Je krijgt handvatten om een communicatieplan te maken en kennis over de manieren hoe de achterban bereikt kan worden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E5. Analyseert voordat gij adviseert!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : RON VAN DER WENS – trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende en gevorderde leden (G)MR en ambtelijk secretarissen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Met enige regelmaat worden beleidsvoornemens en beleidsplannen voorgelegd aan de (G)MR. De ene keer ter informatie, de andere keer ter advies, dan weer ter instemming en soms is het onduidelijk wat men van de raad verlangt.

Daarnaast komen in de (G)MR – ook zonder adviesaanvraag – regelmatig strategische vraagstukken aan de orde. Maar hoe ga je hier mee aan de slag? Welke mogelijkheden zijn er allemaal om een beleidsnotitie te behandelen, hoe kom je tot een weloverwogen oordeel en kunnen alle beleidsnotities op dezelfde wijze worden beoordeeld?
In deze workshop maak je kennis met verschillende analysemodellen. En oefenen we met een aantal laagdrempelige modellen. We ronden af met de vraag hoe we deze in de praktijk van het raadswerk kunnen inzetten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E6. Nut en noodzaak van het MR-activiteitenplan
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : HENK NIEBORG – trainer CNV Doelgroep: MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Wat voor MR wil je zijn? Die vraag stellen de trainers van CNV-Academie vaak aan de MR.
Als antwoord horen we dan vaak: wij willen een proactieve MR zijn of wij willen een krachtige MR zijn. Blijkbaar zijn de medezeggenschapsraden niet altijd tevreden over de eigen rol.

Het ontwikkelen van een MR-activiteitenplan kan daarbij helpend zijn.
Tijdens deze workshop gaan we de nut en noodzaak van het activiteitenplan belichten maar ook concreet ingrediënten voor uw eigen activiteitenplan verzamelen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E7. De (G)MR als gesprekspartner
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : RICHARD EISING – trainer CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als (G)MR heb je een aantal verschillende gesprekspartners. Je zit om tafel met de bestuurder of directeur, de GMR praat 2x per jaar met de Raad van Toezicht. De GMR- en MR leden informeren elkaar over standpunten ten aanzien van nieuw beleid. Kortom er wordt wat afgepraat!

Daarnaast denken veel (G)MR leden na over hoe zij alle ouders en personeel kunnen betrekken bij hun werkzaamheden. Je wil als (G)MR lid de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel natuurlijk wel goed kunnen vertegenwoordigen! Ondanks alle goede bedoelingen is het in de praktijk soms best lastig om nieuwe ouders en collega’s te betrekken bij het werk van de GMR. In deze workshop voorzien we je van praktische tips!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E8. MR 2.0; wat voor MR wil je zijn?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : ANGELA ROERDINK - CNV Doelgroep: G(MR) / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Voor elke (G)MR is het belangrijk na te denken over de rol die zij willen vervullen binnen de school of stichting. Misschien hebben jullie als MR een werkwijze ontwikkelt waarover je tevreden bent, maar misschien is er ook verandering nodig. Dan is deze workshop iets voor u!

Hoe kom je nu tot verandering van je werkwijze? Welke positie wil je innemen in jullie organisatie? In deze workshop willen we je meenemen in een aantal verschillende stijlen van medezeggenschap. We reiken jullie echt de tools aan waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR. Wat voor MR ben je nu en wat zou je willen zijn?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F1. Young professionals en medezeggenschap: wat kun je leren van het bedrijfsleven?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : DANIELLE HAENEN EN RENÉ VAN OORSCHOT - SER Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

De WMS regelt medezeggenschap voor primair en voortgezet onderwijs. De wet op de Ondernemingsraden (WOR) doet dat voor het bedrijfsleven. Natuurlijk verschillen een school en een bedrijf van elkaar. De doelstelling van medezeggenschap hebben zij gemeen: betrokken worden bij de organisatie en invloed uitoefenen op de besluitvorming. Er valt dus wat te leren van elkaar!
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Danielle Haenen en René van Oorschot in op het thema ‘young professionals en medezeggenschap’.

Nederlandse medewerkers bestaan voor 36% uit jongeren. Maar jongeren bezetten maar 17% van de OR-zetels. Dat is een gemiste kans. Daarom is ‘young professionals en medezeggenschap’ in 2019 en 2020 een belangrijk thema voor de SER. De SER heeft onderzoek gedaan, communicatiemiddelen ontworpen, en is in gesprek gegaan met young professionals om te zien wat nodig is om hen te motiveren voor medezeggenschap en om hen te betrekken bij het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap.
In deze interactieve lezing delen we hoe medezeggenschapsorganen young professionals kunnen binden en boeien. Dat doen we door een inkijkje te geven in de behoeften en drijfveren van young professionals op het gebied van medezeggenschap, welke onderwerpen hen bezighouden, en wat succesfactoren zijn om hen te interesseren voor deelname aan medezeggenschap.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F2. Digitaal raadplegen van je achterban zonder veel inspanning
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : SANDRA MULLER, Oudergeleding Amadeus Lyceum Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Als je weinig face-to-face contact met je achterban hebt, hoe weet je dan wat er leeft? Als er in korte tijd veel verandert, hoe weet je achterban wat je voor hen doet in de medezeggenschap? Sandra vertelt uit eigen ervaring hoe je met eenvoudige digitale tools een groot aantal mensen op afstand kunt vragen wat ze ergens van vinden, zonder veel tijd kwijt te zijn met de verwerking van de resultaten. Met de cirkel- en staafdiagrammen op het scherm ben je beter voorbereid op de vergadering en sta je sterker omdat anderen weten dat je de mening van velen verwoordt.

Ook presenteert Sandra een structuur voor het informeren van je achterban over wat uit de medezeggenschap voor hen relevant is. Bij deze sessie is veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ideeën. Je kunt het ook zelf ervaren: deelnemers krijgen vooraf een mini-enquête opgestuurd; de resultaten zie je in de sessie. Meer weten? Zie https://infowms.nl/actueel/oudergeleding-amadeus-lyceum-maakt-gebruik-van-mini-enqu-tes
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

G1. Actuele ontwikkelingen
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : JANINE ESHUIS – senior beleidsmedewerker VOS/ABB Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal, voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap is geen statisch geheel, maar blijft altijd in beweging. Het kan bijvoorbeeld gaan om wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie of dilemma’s uit de medezeggenschapspraktijk van de workshopleider.

Deze workshop bestaat uit een mix van horen en doen. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H1. MR en het jaarplan: begroting – formatie – jaarrekening
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : ELLES VERSCHOOR – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Wat is het verband tussen de begroting, de formatie en de jaarrekening en wat kan de MR daarvoor betekenen?
Je krijgt handvatten om een MR-jaarplan te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H2. De begroting, wat moet ik er mee?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : JEROEN PETERS - trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende (G)MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Jaarlijks, voor het eind van het jaar krijg je de begroting met het verzoek daarover te adviseren. Maar hoe doe je dat, waar moet je op letten?
In deze praktische workshop gaan we aan de slag met de begroting (je mag je eigen begroting meenemen) en bespreken we waar het geld vandaan komt, waar het geld heen gaat en vooral waar de MR op moet letten.

In deze workshop komen onder meer de volgende vragen aan bod:
Is een Excelsheet met kolommen en rijen een begroting, waar je als MR lid iets mee kan?
Wat mag je van een begroting verwachten? Hoeveel jaar moet er vooruit worden gekeken?
Maar we kijken in deze workshop ook naar technische zaken, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen. Na afloop van de workshop kun je dat voor jouw eigen begroting toepassen en doorzie je de begroting en kun je de directeur, rector of bestuurder van een goed advies voorzien.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

I1. Past passend onderwijs ons?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

De medezeggenschapsraad is de formele vertegenwoordiger van het ouderbelang op school. En Ouders & Onderwijs maakt zich sterk voor dat ouderbelang. Maak kennis met Ouders & Onderwijs en onze missie om het ouderbelang te vertolken.

Wij vliegen dit onderwerp aan vanuit het passend onderwijs. In theorie mooi geregeld. Maar in de praktijk lopen ouders tegen allerlei drempels aan. Wij deden hier onderzoek naar en delen deze resultaten. We gaan in gesprek over wat de medezeggenschapsraad hierin kan betekenen, juist ook in het reguliere onderwijs.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

J1. Ouders doen mee!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Het onderwijs kwam uit de klaslokalen. Met de coronacrisis deed afstandsonderwijs zijn intrede, leerlingen volgden hun lessen vanuit huis en ouders gaven les en begeleiding. Dat leverde waardevolle lessen én schrijnende situaties op.

Sommige leerlingen floreerden. Andere leerlingen raakten uit beeld. Ouders ervaren van dichtbij hoe het onderwijs aan hun kinderen is. Ouders & Onderwijs geeft een inkijkje vanuit ouderperspectief en wil in gesprek over de toekomst van ons onderwijs. Wat willen we bewaren? Wat niet? Welke rol speelt de medezeggenschapsraad daarin?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K1. Medezeggenschap als samenspel met het bestuur
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : MELCHIOR HENDRIKS – PO-Raad Doelgroep: ervaren leden GMR / primair onderwijs Werkvorm: Workshop

Welke rol kan de medezeggenschap spelen op het terrein van Onderwijskwaliteit, Financiën en Strategisch HRM? Welke kennis is hiervoor nodig en welke thema’s zijn hierbij belangrijk?

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en leden van de MR hun visie en ervaringen hebben gedeeld over hun rol in de ‘bestuurlijke gemeenschap’ van het primair onderwijs. In deze workshop nemen we je mee in de belangrijkste uitkomsten van deze zoektocht en bieden we handvatten waarmee je jouw rol op het terrein van Onderwijskwaliteit, HRM en Financiën kunt versterken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K2. Toezicht en medezeggenschap: van verplicht nummer naar strategisch partnerschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Spreker : GEERT VAN DER TANG – directeur VTOI-NVTK Doelgroep: (G)MR-leden / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

In deze lezing gaat Geert van der Tang nader in op de versterkte positie van de medezeggenschap ten aanzien van het meerjarig financieel beleid van de instelling(en).

De tijd van de vrijblijvendheid lijkt definitief achter ons. De relatie tussen de medezeggenschap en de toezichthouder zal meer dan tot nu toe het geval is goed geagendeerd en besproken moeten gaan worden. Dat vergt een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L1. Instemmen en adviseren kan je leren!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als leerling in de MR heb je een belangrijke rol. Jouw goedkeuring is nodig voor allerlei zaken en je mag ook nog eens je mening en ideeën geven aan de schoolleiding.

Maar de onderwerpen en stukken die je voorgeschoteld krijgt, zijn ook vaak taai en ingewikkeld. Soms kun je je daarom wat verloren voelen. In deze workshop gaan we in op de rol en rechten die je als MR en leerlingengeleding hebt en zoeken we naar manieren om het lidmaatschap van de MR behapbaar én leuker te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L2. Maar wat vindt de rest ervan? Leer wat leeft in de achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 3 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als lid van de medezeggenschapsraad vertegenwoordig je alle leerlingen. Dat betekent dat je niet zomaar vertelt wat jouw mening is, maar goed moet weten wat anderen vinden en wat het belang is van andere leerlingen.

Soms moet je zelf bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen over tien jaar. Hoe zorg je nu dat je weet wat er leeft onder de leerlingen? Hoe houd je de andere leerlingen op de hoogte van wat je doet? En zijn er manieren om leerlingen te bereiken die niet zo snel van zich laten horen? In deze workshop gaan we specifiek in op het contact houden met en vertegenwoordigen van je achterban.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie
Voorkeur 4

A1. Vrij taakbeleid in het voortgezet onderwijs: oplossing voor alles?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : PHILIPPE ABBING - rayonbestuurder AOb Doelgroep: PMR / voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

Op veel scholen wordt er nagedacht om vrij taakbeleid in te voeren. Hoe vrij varieert van bespreking van de taken in een organisatie tot aan teams die onderwijs ontwerpen en de beschikbare tijd en middelen inzetten.

Soms zijn dit tot stiekeme bezuinigingen waarbij schijn-vrijheid ontstaat en soms is het ook echt de bedoeling om zeggenschap in het onderwijs te beleggen in teams. Om daar te komen heeft de PMR een belangrijke rol, maar om het te onderhouden is dat zeker ook nodig.
In deze beschouwing gaat Philippe Abbing in op succesfactoren en processen die vrij taakbeleid tot een succes kunnen maken. Maar ook gaat hij in op de factoren die als je niet oppast een valkuil kunnen zijn.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

A2. “Help, het werkverdelingsplan” voor primair onderwijs
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : MONIEK SCHEELINGS en SUZANNE WESSELMAN - AOb Doelgroep: PMR / primair onderwijs Werkvorm: Sessie

Het werkverdelingsplan is een prachtige kans om met je team eindelijk eens te praten over de organisatie van je school. Door tijdgebrek of onvoldoende kennis van zaken kan het in de praktijk nog steeds weleens een stuk van bovenaf zijn.

Het werkverdelingsplan is geregeld in de cao. Wat kan de rol van de PMR hierin zijn, die uiteindelijk met verschillende aspecten rond het stuk moet instemmen? Hoe gaan we om met de besteding van de werkdrukmiddelen en de evaluatie van het geheel? Op basis van een plenaire inleiding gaan we in groepjes in gesprek en komen we tot praktische handvatten om op school verder mee te werken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B1. Nieuwe MR leden
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : ANNEMARIE VAN LUIK – trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen die voor het eerst in de MR zitten / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zóveel taken, zoveel bevoegdheden, zoveel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

B2. MR-Start
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : JANNY ARENDS - beleidsadviseur VOO Doelgroep: Nieuwe MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Waar te beginnen als nieuw MR-lid? Wat zijn je rechten en plichten en waar moet je je als MR vooral niét mee bemoeien? En hoe zet je je theoretische kennis om in een praktische uitwerking?

In deze workshop leer je hoe je als nieuw MR-lid snel en effectief aan de slag kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden en gerichte oefeningen leer je welke taken de MR vervult en welke bevoegdheden de MR op school heeft.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C1. Omgaan met onzekerheid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : KEES JANSEN - jurist P&O/medezeggenschap/governance/infrastructuur Verus Doelgroep: MR-leden en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Kennisniveau: Basale kennis van de Wms en de werking van medezeggenschap in de praktijk. Enige jaren ervaring is wel gewenst.

Van een MR wordt nog al eens verwacht dat hij advies over of instemming op een voorgenomen besluit geeft, terwijl nog veel onzeker is. Denk aan langlopende trajecten, onderwijsvernieuwing, huisvesting e.d.

Er kan zomaar iets tussen komen, waardoor de oorspronkelijke plannen gewijzigd moeten worden. En je wilt als MR geen blanco cheque afgeven. Hoe ga je als MR om met de onzekerheid van de bestuurder, en als bestuurder met de onzekerheid van de MR. In deze sessie gaan we dat met elkaar verkennen. Neem je eigen ervaringen mee!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C2. Terugblik op medezeggenschap in tijden van crisis: wat leren we daar samen uit?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : ANNEMIEKE SCHOEMAKER – CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Alle medezeggenschapsraden zijn natuurlijk opgeschrikt toen de lockdown begon en de scholen moesten sluiten. En daarna stapsgewijs weer open mochten gaan. Allerlei besluiten moesten onmiddellijk genomen worden, terwijl daar normaal gesproken ook formele medezeggenschap bij hoort. Hoe zijn jullie hier als school en raad mee omgegaan? Werd je betrokken, en hoe dan? En op welke manier pakten jullie als MR de rol, en was je natuurlijk flexibel maar toch oplettend. Op welke manier voegden jullie waarde toe aan de besluiten?

Deze crisis heeft ons natuurlijk veel geleerd. Wat heb je hier nu als MR over geleerd? Wat deden jullie goed? En wat zou je eigenlijk onder gewone omstandigheden willen vasthouden? Misschien wel de flexibele opstelling, een informelere partner zijn, kort digitaal vergaderen, snel de achterban peilen…? Of misschien merkten jullie dat jullie niet de rol konden spelen die je zou willen. Wat lag daaraan ten grondslag?
In deze workshop gaan we met elkaar terugkijken op dit proces, en vooral, wat halen we eruit wat we in de toekomst willen doen, vasthouden, of juist veranderen. Om nog betere medezeggenschap te krijgen. Altijd.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

C3. MR en Covid-19
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : ARNE BREUNESSE – secretaris Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

De afgelopen crisis in verband met de virusverspreiding heeft veel druk op scholen gezet, maar daarmee ook op de medezeggenschap.

In deze workshop zal ingegaan worden op de lessen die uit de tijdelijke sluiting en start van de scholen in verhouding tot de rechten en plichten van de medezeggenschap getrokken kunnen worden. Wat ging goed, en wat kon beter?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D1. Krimpregio’s & profilering: samenwerken in plaats van concurreren
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : FvOv Doelgroep: Alle congresdeelnemers / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

In veel regio’s in Nederland in het voortgezet onderwijs is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen gaan marketinginstrumenten inzetten en/of profileren zich om op deze wijze te proberen het marktaandeel te vergroten.

Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingstromen. Hoe kunnen scholen en/of MR-en hierop acteren? Welke rol heeft de MR in het gesprek met het bevoegd gezag als de organisatie door krimp keuzes moet maken over het aanbod van de school en de gevolgen daarvan voor werknemers en leerlingen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D2. De belangrijke rol van de (G)MR bij leerlingdaling
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : DENNIS VAN VELZEN EN DEA MOOIJ – VO-raad Doelgroep: (G)MR en schoolbesturen / (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In heel Nederland daalt het aantal leerlingen, in sommige regio’s tot wel 30%. En dat heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Samenwerking met andere scholen en schoolbesturen is één van de manieren om een hoogstaand en divers onderwijsaanbod in de regio overeind te houden.

In deze workshop word je meegenomen in de meest recente ontwikkelingen rondom leerlingdaling in Nederland én krijg je, in een interactieve setting, praktische handvatten om vanuit je rol als lid van een (G)MR, samen met de schoolleiding en raad van toezicht, te komen tot goede acties om leerlingdaling het hoofd te bieden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

D3. Fusie en de rol van medezeggenschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : HENK NIEBORG - CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Er bestaan verschillende soorten fusies in het onderwijs; scholenfusies en besturenfusies. Soms is de GMR hierbij betrokken en soms alleen de MR’en.

Waar moet je op letten als medezeggenschapsraad zodra er sprake is van een (aanstaande) fusie? Wat staat er allemaal in de FER (Fusie Effect Rapportage)? En wat is precies jullie rol volgens de WMS? Gedurende de workshop worden deze vragen beantwoord en is er ruimte voor jullie eigen vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E1. Sociale veiligheid, wat is de rol van de (P)(G)MR?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : AYSEGÜL ASLAN - trainer/adviseur AOb Doelgroep: (P)(G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen het harde deel en het zachte deel. Als het goed is werkt een school aan de hand van een veiligheidsplan, een veiligheidsbeleid voor het welbevinden van personeel, leerlingen en ouders. Wat is hiervan bekend bij de medezeggenschap op de scholen en in de GMR, wat is van belang om te weten, welke zeggenschap is er? Hoe staat dit onderwerp op de agenda? Hoe kunnen we dit onderwerp goed op de agenda zetten? Welke voorbeelden zijn er al?

 

Tijdens deze workshop “KISS” (“KISS” staat voor: “Keep it simple and safe!”) gaan we op een interactieve wijze aan de slag om de zorgen en wensen rondom een gezonde en veilige school in kaart te brengen. We richten onze aandacht vooral op hoe we hier met z’n allen voor kunnen zorgdragen en een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van welzijn en veiligheid van alle betrokkenen. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierover gaan we samen in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E2. Medezeggenschap in bondgenootschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : FRANK DIJKSTRA – adviseur AVS Doelgroep: (G)MR en bestuurders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

In de interactieve lezing ‘Medezeggenschap in bondgenootschap’ spreken we over rollen taken en verantwoordelijkheden van de overlegpartner en de MR als gesprekspartners.
In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe belangrijk bondgenootschap is. Samen sta je voor uitdagingen voor wat betreft goed onderwijs van de kinderen en een fijne werkplek voor de medewerkers.

Er zijn statuten, reglementen en afspraken maar als het er op aankomt gaat het om vertrouwen, inlevingsvermogen, transparant handelen en kwetsbaar durven zijn.  Niet het gelijk halen, maar in samenspraak komen tot oplossingen voor het algemeen schoolbelang.
Wat heb je daar voor nodig? Hoe organiseer je dat ? De interactieve lezing is tevens een spiegel voor het functioneren van jou in je eigen (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E3. De Proactieve (G)MR – hoe de MR het initiatief kan nemen voor beleid
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : WERNER VAN KATWIJK – directeur OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: (G)MR / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als MR sta je dichter bij de praktijk van alledag in de school dan een algemeen bestuurder. En onder de achterban is een schat aan knowhow aanwezig. Wat nou als je kansen of bedreigingen ziet voor de school ?

Het initiatiefrecht kennen we in allerlei organen. Bij het parlement, provinciale staten en gemeenteraad is het een regelmatig gebruikt middel. Binnen de medezeggenschap zie we het nog niet veel toegepast.
Werner van Katwijk pleit in deze workshop voor de proactieve MR, die als het nodig is met eigen voorstellen komt richting het bestuur.
Hij wil ook graag verhalen uit de praktijk horen, discussie en commentaar op het idee van een geactiveerd initiatiefrecht voor de (G)MR.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E4. MR en achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : BRAM BUSKOOP – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Altijd al meer willen weten over hoe je als MR-lid contact kunt zoeken en onderhouden met jouw achterban? Tijdens deze sessie leer je over de wettelijke kaders en mogelijkheden!

Je krijgt handvatten om een communicatieplan te maken en kennis over de manieren hoe de achterban bereikt kan worden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E5. Analyseert voordat gij adviseert!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : RON VAN DER WENS – trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende en gevorderde leden (G)MR en ambtelijk secretarissen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Met enige regelmaat worden beleidsvoornemens en beleidsplannen voorgelegd aan de (G)MR. De ene keer ter informatie, de andere keer ter advies, dan weer ter instemming en soms is het onduidelijk wat men van de raad verlangt.

Daarnaast komen in de (G)MR – ook zonder adviesaanvraag – regelmatig strategische vraagstukken aan de orde. Maar hoe ga je hier mee aan de slag? Welke mogelijkheden zijn er allemaal om een beleidsnotitie te behandelen, hoe kom je tot een weloverwogen oordeel en kunnen alle beleidsnotities op dezelfde wijze worden beoordeeld?
In deze workshop maak je kennis met verschillende analysemodellen. En oefenen we met een aantal laagdrempelige modellen. We ronden af met de vraag hoe we deze in de praktijk van het raadswerk kunnen inzetten.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E6. Nut en noodzaak van het MR-activiteitenplan
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : HENK NIEBORG – trainer CNV Doelgroep: MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Wat voor MR wil je zijn? Die vraag stellen de trainers van CNV-Academie vaak aan de MR.
Als antwoord horen we dan vaak: wij willen een proactieve MR zijn of wij willen een krachtige MR zijn. Blijkbaar zijn de medezeggenschapsraden niet altijd tevreden over de eigen rol.

Het ontwikkelen van een MR-activiteitenplan kan daarbij helpend zijn.
Tijdens deze workshop gaan we de nut en noodzaak van het activiteitenplan belichten maar ook concreet ingrediënten voor uw eigen activiteitenplan verzamelen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E7. De (G)MR als gesprekspartner
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : RICHARD EISING – trainer CNV Doelgroep: (G)MR / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als (G)MR heb je een aantal verschillende gesprekspartners. Je zit om tafel met de bestuurder of directeur, de GMR praat 2x per jaar met de Raad van Toezicht. De GMR- en MR leden informeren elkaar over standpunten ten aanzien van nieuw beleid. Kortom er wordt wat afgepraat!

Daarnaast denken veel (G)MR leden na over hoe zij alle ouders en personeel kunnen betrekken bij hun werkzaamheden. Je wil als (G)MR lid de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel natuurlijk wel goed kunnen vertegenwoordigen! Ondanks alle goede bedoelingen is het in de praktijk soms best lastig om nieuwe ouders en collega’s te betrekken bij het werk van de GMR. In deze workshop voorzien we je van praktische tips!

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

E8. MR 2.0; wat voor MR wil je zijn?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : ANGELA ROERDINK - CNV Doelgroep: G(MR) / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Voor elke (G)MR is het belangrijk na te denken over de rol die zij willen vervullen binnen de school of stichting. Misschien hebben jullie als MR een werkwijze ontwikkelt waarover je tevreden bent, maar misschien is er ook verandering nodig. Dan is deze workshop iets voor u!

Hoe kom je nu tot verandering van je werkwijze? Welke positie wil je innemen in jullie organisatie? In deze workshop willen we je meenemen in een aantal verschillende stijlen van medezeggenschap. We reiken jullie echt de tools aan waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR. Wat voor MR ben je nu en wat zou je willen zijn?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F1. Young professionals en medezeggenschap: wat kun je leren van het bedrijfsleven?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : DANIELLE HAENEN EN RENÉ VAN OORSCHOT - SER Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Interactieve lezing

De WMS regelt medezeggenschap voor primair en voortgezet onderwijs. De wet op de Ondernemingsraden (WOR) doet dat voor het bedrijfsleven. Natuurlijk verschillen een school en een bedrijf van elkaar. De doelstelling van medezeggenschap hebben zij gemeen: betrokken worden bij de organisatie en invloed uitoefenen op de besluitvorming. Er valt dus wat te leren van elkaar!
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Danielle Haenen en René van Oorschot in op het thema ‘young professionals en medezeggenschap’.

Nederlandse medewerkers bestaan voor 36% uit jongeren. Maar jongeren bezetten maar 17% van de OR-zetels. Dat is een gemiste kans. Daarom is ‘young professionals en medezeggenschap’ in 2019 en 2020 een belangrijk thema voor de SER. De SER heeft onderzoek gedaan, communicatiemiddelen ontworpen, en is in gesprek gegaan met young professionals om te zien wat nodig is om hen te motiveren voor medezeggenschap en om hen te betrekken bij het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap.
In deze interactieve lezing delen we hoe medezeggenschapsorganen young professionals kunnen binden en boeien. Dat doen we door een inkijkje te geven in de behoeften en drijfveren van young professionals op het gebied van medezeggenschap, welke onderwerpen hen bezighouden, en wat succesfactoren zijn om hen te interesseren voor deelname aan medezeggenschap.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

F2. Digitaal raadplegen van je achterban zonder veel inspanning
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : SANDRA MULLER, Oudergeleding Amadeus Lyceum Doelgroep: Personeel, ouders en leerlingen / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Als je weinig face-to-face contact met je achterban hebt, hoe weet je dan wat er leeft? Als er in korte tijd veel verandert, hoe weet je achterban wat je voor hen doet in de medezeggenschap? Sandra vertelt uit eigen ervaring hoe je met eenvoudige digitale tools een groot aantal mensen op afstand kunt vragen wat ze ergens van vinden, zonder veel tijd kwijt te zijn met de verwerking van de resultaten. Met de cirkel- en staafdiagrammen op het scherm ben je beter voorbereid op de vergadering en sta je sterker omdat anderen weten dat je de mening van velen verwoordt.

Ook presenteert Sandra een structuur voor het informeren van je achterban over wat uit de medezeggenschap voor hen relevant is. Bij deze sessie is veel ruimte voor vragen en uitwisselen van ideeën. Je kunt het ook zelf ervaren: deelnemers krijgen vooraf een mini-enquête opgestuurd; de resultaten zie je in de sessie. Meer weten? Zie https://infowms.nl/actueel/oudergeleding-amadeus-lyceum-maakt-gebruik-van-mini-enqu-tes
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

G1. Actuele ontwikkelingen
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : JANINE ESHUIS – senior beleidsmedewerker VOS/ABB Doelgroep: Alle congresdeelnemers / primair, speciaal, voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Medezeggenschap is geen statisch geheel, maar blijft altijd in beweging. Het kan bijvoorbeeld gaan om wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie of dilemma’s uit de medezeggenschapspraktijk van de workshopleider.

Deze workshop bestaat uit een mix van horen en doen. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H1. MR en het jaarplan: begroting – formatie – jaarrekening
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : ELLES VERSCHOOR – beleidsadviseur VOO Doelgroep: MR-leden, ouders, personeel en leerlingen / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Wat is het verband tussen de begroting, de formatie en de jaarrekening en wat kan de MR daarvoor betekenen?
Je krijgt handvatten om een MR-jaarplan te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

H2. De begroting, wat moet ik er mee?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : JEROEN PETERS - trainer en adviseur VOO Doelgroep: Beginnende (G)MR-leden / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Jaarlijks, voor het eind van het jaar krijg je de begroting met het verzoek daarover te adviseren. Maar hoe doe je dat, waar moet je op letten?
In deze praktische workshop gaan we aan de slag met de begroting (je mag je eigen begroting meenemen) en bespreken we waar het geld vandaan komt, waar het geld heen gaat en vooral waar de MR op moet letten.

In deze workshop komen onder meer de volgende vragen aan bod:
Is een Excelsheet met kolommen en rijen een begroting, waar je als MR lid iets mee kan?
Wat mag je van een begroting verwachten? Hoeveel jaar moet er vooruit worden gekeken?
Maar we kijken in deze workshop ook naar technische zaken, zoals bijvoorbeeld de afschrijvingstermijnen. Na afloop van de workshop kun je dat voor jouw eigen begroting toepassen en doorzie je de begroting en kun je de directeur, rector of bestuurder van een goed advies voorzien.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

I1. Past passend onderwijs ons?
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

De medezeggenschapsraad is de formele vertegenwoordiger van het ouderbelang op school. En Ouders & Onderwijs maakt zich sterk voor dat ouderbelang. Maak kennis met Ouders & Onderwijs en onze missie om het ouderbelang te vertolken.

Wij vliegen dit onderwerp aan vanuit het passend onderwijs. In theorie mooi geregeld. Maar in de praktijk lopen ouders tegen allerlei drempels aan. Wij deden hier onderzoek naar en delen deze resultaten. We gaan in gesprek over wat de medezeggenschapsraad hierin kan betekenen, juist ook in het reguliere onderwijs.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

J1. Ouders doen mee!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : MARIEKE BOON, ARLINE SPIERENBURG, SJOERD VAN GEFFEN – Ouders & Onderwijs Doelgroep: Ouders / primair, speciaal en voortgezet onderwijs Werkvorm: Sessie

Het onderwijs kwam uit de klaslokalen. Met de coronacrisis deed afstandsonderwijs zijn intrede, leerlingen volgden hun lessen vanuit huis en ouders gaven les en begeleiding. Dat leverde waardevolle lessen én schrijnende situaties op.

Sommige leerlingen floreerden. Andere leerlingen raakten uit beeld. Ouders ervaren van dichtbij hoe het onderwijs aan hun kinderen is. Ouders & Onderwijs geeft een inkijkje vanuit ouderperspectief en wil in gesprek over de toekomst van ons onderwijs. Wat willen we bewaren? Wat niet? Welke rol speelt de medezeggenschapsraad daarin?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K1. Medezeggenschap als samenspel met het bestuur
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : MELCHIOR HENDRIKS – PO-Raad Doelgroep: ervaren leden GMR / primair onderwijs Werkvorm: Workshop

Welke rol kan de medezeggenschap spelen op het terrein van Onderwijskwaliteit, Financiën en Strategisch HRM? Welke kennis is hiervoor nodig en welke thema’s zijn hierbij belangrijk?

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en leden van de MR hun visie en ervaringen hebben gedeeld over hun rol in de ‘bestuurlijke gemeenschap’ van het primair onderwijs. In deze workshop nemen we je mee in de belangrijkste uitkomsten van deze zoektocht en bieden we handvatten waarmee je jouw rol op het terrein van Onderwijskwaliteit, HRM en Financiën kunt versterken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

K2. Toezicht en medezeggenschap: van verplicht nummer naar strategisch partnerschap
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Spreker : GEERT VAN DER TANG – directeur VTOI-NVTK Doelgroep: (G)MR-leden / primair en voortgezet onderwijs Werkvorm: Lezing

In deze lezing gaat Geert van der Tang nader in op de versterkte positie van de medezeggenschap ten aanzien van het meerjarig financieel beleid van de instelling(en).

De tijd van de vrijblijvendheid lijkt definitief achter ons. De relatie tussen de medezeggenschap en de toezichthouder zal meer dan tot nu toe het geval is goed geagendeerd en besproken moeten gaan worden. Dat vergt een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L1. Instemmen en adviseren kan je leren!
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als leerling in de MR heb je een belangrijke rol. Jouw goedkeuring is nodig voor allerlei zaken en je mag ook nog eens je mening en ideeën geven aan de schoolleiding.

Maar de onderwerpen en stukken die je voorgeschoteld krijgt, zijn ook vaak taai en ingewikkeld. Soms kun je je daarom wat verloren voelen. In deze workshop gaan we in op de rol en rechten die je als MR en leerlingengeleding hebt en zoeken we naar manieren om het lidmaatschap van de MR behapbaar én leuker te maken.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie

L2. Maar wat vindt de rest ervan? Leer wat leeft in de achterban
25/11/2020 tot uur

Ronde : 4 Sprekers : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: Leerlingen in de (G)MR en eventueel andere geïnteresseerden / voortgezet onderwijs Werkvorm: Workshop

Als lid van de medezeggenschapsraad vertegenwoordig je alle leerlingen. Dat betekent dat je niet zomaar vertelt wat jouw mening is, maar goed moet weten wat anderen vinden en wat het belang is van andere leerlingen.

Soms moet je zelf bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen over tien jaar. Hoe zorg je nu dat je weet wat er leeft onder de leerlingen? Hoe houd je de andere leerlingen op de hoogte van wat je doet? En zijn er manieren om leerlingen te bereiken die niet zo snel van zich laten horen? In deze workshop gaan we specifiek in op het contact houden met en vertegenwoordigen van je achterban.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! Max 1 keuze(s) per Voorkeur
Meer informatie