Workshops 1
15 plaatsen beschikbaar

01. Een ontwikkelcentrum voor het leven
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Jan Heijmans en Frouke Boel (Signum Onderwijs) Doelgroep: Leraren, leiders, beslissers en bestuurders Werkvorm: Interactieve dialoog

Campus aan de Lanen is de nieuwste school van Signum onderwijs in Den Bosch. Hier maken kinderen een ononderbroken ontwikkeling door van 0-15 jaar door en worden ze met levensecht onderwijs voorbereid op de test van het leven.

Maak kennis met het boek ‘Wat Echt telt…’ en zie hoe de besproken concepten praktisch vorm krijgen op de campus.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
18 plaatsen beschikbaar

02. Zin en nut van loopbaandiagnostiek en gebruik bigdata in begeleiding cliënt
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Henri Gesink (senior loopbaanadviseur en docent) Doelgroep: Geïnteresseerden in deze nieuwe post-HBO opleiding Werkvorm: Groepsgesprek en – discussie

Een goede loopbaanprofessional is in staat burgers evidence based te adviseren over de aansluiting van talenten bij opleidings- of carrièrekeuzes. Hier hoort ook begeleiding bij. De toetsing of het volgen van de Noloc erkende post hbo opleiding loopbaanprofessional valt hieronder.

Welke kennis, vaardigheden, competenties en persoonlijke eigenschappen maken dat beroep bij uitstek geschikt voor iemand? En wat is bewezen te werken?

We beginnen met een korte introductie over de opzet van de huidige post hbo loopbaanprofessional van Capabel Hogeschool. Daarna is er een stellingendiscussie over het nut van diagnostiek en gebruik van bigdata in deze opleiding.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

03. Leren en kiezen met jouw Digitale Tweeling
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Han Stoffels (8vance) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve presentatie

De complexiteit van de arbeidsmarkt neemt in hoog tempo toe en is nauwelijks te overzien. De keuzemogelijkheden zijn ontelbaar. Tegelijk verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun waarde als je er niet aan blijft werken. Wat je leert in een opleiding sluit vaak niet meer aan bij het  beroep dat je uitoefent. Een klassiek beroepskeuzeadvies heeft daarom veel van zijn waarde verloren. Veelheid en variatie aan nieuwe beroepstypen en rollen die op de markt komen, kunnen onvoldoende worden gevalueerd voor een passende match van talenten met het werk.

Een ‘leven lang’ kennis en vaardigheden ontwikkelen is de nieuwe de standaard geworden. Dit proces begint al bij de studiekeuze. Maar hoe verbind je de ontwikkeling van talenten met het werk dat het beste bij je past?

Vanwege de veelheid aan combinaties is een digitaal hulpmiddel onontbeerlijk. Het helpt om talenten en werk zo goed mogelijk samen te brengen. 8vance heeft een digitale tweeling technologie gemaakt die van en voor alle mensen, opleidingen, beroepen, rollen etc. een digitale representatie maakt. Hiermee kunnen alle mogelijke combinaties volledig geautomatiseerd en zeer gepersonaliseerd worden doorgerekend en voorgesteld. In deze workshop ga ik in op de nieuwe mogelijkheden van digitale tweelingen voor beroeps- en opleidingskeuze.

Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

04. Arbeidsmarkt en studiekeuze: kiezen met hart en verstand
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Prof.dr. Didier Fouarge Doelgroep: LOB professionals, schooldekanen Werkvorm: Interactieve presentatie

Het maken van een studiekeuze is niet eenvoudig: er zijn veel zaken waar leerlingen rekening mee moeten houden. Past deze studie bij mij? Sluit het aan bij mijn interesses? Maar ook: kan ik later wel een baan vinden met deze studie? Dat laatste is niet onbelangrijk omdat de arbeidsmarkt in beweging is en de door werkgevers gevraagde vaardigheden veranderen als gevolg van automatisering en ander technologische veranderingen.

In deze workshop gaat Didier Fouarge in op het belang van arbeidsmarktinformatie bij het maken van een studiekeuze aan de hand van uitkomsten van een grootschalig wetenschappelijk experiment uitgevoerd in een LOB programma in Nederland.

Meer informatie
11 plaatsen beschikbaar

05. Loopbaanondersteuning en arbeidsmarktstrategie
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Yde van der Burgh en Isabel Coenen (FNV) Doelgroep: Loopbaanprofessionals Werkvorm: Presentatie en in gesprek met de aanwezigen

De arbeidsmarkt is flink in beweging door technologische ontwikkeling, vergrijzing, robotisering, energietransitie en globalisering. Een goede initiële opleiding biedt een goede start op de arbeidsmark. Maar ook daarna is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen om bij te blijven en weerbaar te zijn bij veranderingen.

Daarom maakt de FNV zich sterk voor het recht op toegang tot scholing en ontwikkeling voor alle werkenden. In het bijzonder voor werkenden die nu minder aan scholing deelnemen, zoals flexkrachten, uitkeringsgerechtigden en laagopgeleide werknemers.

Daartoe zijn een veilige en leerrijke leeromgeving, werkzekerheid, onafhankelijk advies en ondersteuning en een aanbod dat aansluit bij de behoefte en leermogelijkheden van belang. Daarover maakt de FNV afspraken in cao’s en scholingsfondsen maar biedt ze ook zelf advies en ondersteuning bij loopbaanvragen en stappen van werk naar werk.

Welke rol ontwikkelt de FNV in ondersteuning van werkenden en werkzoekenden tijdens hun loopbaan? Welke doelgroepen hebben met name de aandacht? Welke uitgangspunten en welke aanpak hanteert de FNV? Wat is de plaats daarin van het vormgeven aan de arbeidsmarktstrategie van werkzoekenden? We presenteren een aantal voorbeelden en gaan hierover met de deelnemers aan de workshop in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
19 plaatsen beschikbaar

06. Leven lang ontwikkelen: het start met een plan
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Sharon de Lang, Mayuri Visscher en Cristel Poortenaar (Calder Werkt) Doelgroep: Werkgevers, overheidsinstellingen, ministerie van SZW Werkvorm: Presentatie, casuïstiek en ruimte voor vragen en interactie

Het Ontwikkeladvies dat tijdens en na de Coronacrisis kosteloos beschikbaar is gesteld door de regering is een doorslaand succes gebleken. De loopbaanpsychologen van Calder Werkt hebben ervaren hoe belangrijk het maken van een loopbaanplan is om effectief te kunnen werken aan verdere ontwikkeling gericht op duurzame loopbaan. Met het Ontwikkeladvies heeft Calder Werkt vele honderden mensen kunnen helpen met zo’n plan, waarmee ze vervolgstappen in hun loopbaanontwikkeling hebben kunnen zetten. Via wetenschappelijk onderzoek maakt Calder Werkt aantoonbaar wat de toegevoegde waarde is geweest van het Ontwikkeladvies voor de verdere loopbaanstappen die de deelnemers hebben gemaakt.

Tijdens de workshop delen we de eerste uitkomsten van dit onderzoek, waarmee we het belang van het Ontwikkeladvies aantonen voor optimale inzet van het talent op de arbeidsmarkt. Daarnaast lichten onze psychologen toe op welke manier zij het ontwikkelpotentieel van kandidaten zichtbaar maken en samen met de kandidaat tot een SMART ontwikkelplan komen. Daarmee laten zij door middel van specifieke casuistiek zien hoe het Ontwikkeladvies op individueel niveau een verschil maakt en leidt tot een beter gebruik van (schaars) talent op onze arbeidsmarkt.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

07. Reflectie en loopbaanontwikkeling
17/11/2022 13:15 tot 14:15 uur

Ronde : 1 Spreker(s) : Jolanda Cuijpers en Jannie Steegenga (Expertisecentrum LOB) Doelgroep: LOB professionals Werkvorm: Interactieve presentatie

Jongeren en volwassenen van nu moeten voorbereid zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Het maken van bewuste keuzes en het hier sturing aan geven zijn belangrijke vaardigheden om succesvol (en gelukkig) te kunnen zijn. De ontwikkeling van de loopbaancompetenties is hierbij voorwaardelijk. Hiervoor is een loopbaangericht leer-/werkomgeving nodig waarin jongeren en volwassenen (leren) reflecteren op betekenisvolle ervaringen. Hierdoor verwerven zij nieuwe inzichten waarmee zij vervolgacties kunnen initiëren. Reflectie is daarmee een onderdeel van de loopbaancyclus die men doorloopt. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk op een goede manier te reflecteren: goede reflectie vraagt wat van de leer-/werkomgeving én van de begeleiding hierbij. In deze workshop informeren we je over actuele inzichten over het thema loopbaangerichte leer-/werkomgeving en reflectie in relatie tot loopbaanontwikkeling. Je krijgt hierbij tips en ideeën hoe je jongeren  en volwassenen hierbij zo goed mogelijk kunt begeleiden.

Meer informatie
Workshops 2
25 plaatsen beschikbaar

01-2. Een ontwikkelcentrum voor het leven
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Jan Heijmans en Frouke Boel (Signum Onderwijs) Doelgroep: Leraren, leiders, beslissers en bestuurders Werkvorm: Interactieve dialoog

Campus aan de Lanen is de nieuwste school van Signum onderwijs in Den Bosch. Hier maken kinderen een ononderbroken ontwikkeling door van 0-15 jaar door en worden ze met levensecht onderwijs voorbereid op de test van het leven.

Maak kennis met het boek ‘Wat Echt telt…’ en zie hoe de besproken concepten praktisch vorm krijgen op de campus.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
23 plaatsen beschikbaar

02-2. Zin en nut van loopbaandiagnostiek en gebruik bigdata in begeleiding cliënt
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Henri Gesink (senior loopbaanadviseur en docent) Doelgroep: Geïnteresseerden in deze nieuwe post-HBO opleiding Werkvorm: Groepsgesprek en – discussie

Een goede loopbaanprofessional is in staat burgers evidence based te adviseren over de aansluiting van talenten bij opleidings- of carrièrekeuzes. Hier hoort ook begeleiding bij. De toetsing of het volgen van de Noloc erkende post hbo opleiding loopbaanprofessional valt hieronder.

Welke kennis, vaardigheden, competenties en persoonlijke eigenschappen maken dat beroep bij uitstek geschikt voor iemand? En wat is bewezen te werken?

We beginnen met een korte introductie over de opzet van de huidige post hbo loopbaanprofessional van Capabel Hogeschool. Daarna is er een stellingendiscussie over het nut van diagnostiek en gebruik van bigdata in deze opleiding.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
9 plaatsen beschikbaar

03-2. Leren en kiezen met jouw Digitale Tweeling
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Han Stoffels (8vance) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve presentatie

De complexiteit van de arbeidsmarkt neemt in hoog tempo toe en is nauwelijks te overzien. De keuzemogelijkheden zijn ontelbaar. Tegelijk verliezen kennis en vaardigheden steeds sneller hun waarde als je er niet aan blijft werken. Wat je leert in een opleiding sluit vaak niet meer aan bij het  beroep dat je uitoefent. Een klassiek beroepskeuzeadvies heeft daarom veel van zijn waarde verloren. Veelheid en variatie aan nieuwe beroepstypen en rollen die op de markt komen, kunnen onvoldoende worden gevalueerd voor een passende match van talenten met het werk.

Een ‘leven lang’ kennis en vaardigheden ontwikkelen is de nieuwe de standaard geworden. Dit proces begint al bij de studiekeuze. Maar hoe verbind je de ontwikkeling van talenten met het werk dat het beste bij je past?

Vanwege de veelheid aan combinaties is een digitaal hulpmiddel onontbeerlijk. Het helpt om talenten en werk zo goed mogelijk samen te brengen. 8vance heeft een digitale tweeling technologie gemaakt die van en voor alle mensen, opleidingen, beroepen, rollen etc. een digitale representatie maakt. Hiermee kunnen alle mogelijke combinaties volledig geautomatiseerd en zeer gepersonaliseerd worden doorgerekend en voorgesteld. In deze workshop ga ik in op de nieuwe mogelijkheden van digitale tweelingen voor beroeps- en opleidingskeuze.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
1 plaatsen beschikbaar

04-2. Arbeidsmarkt en studiekeuze: kiezen met hart en verstand
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Prof.dr. Didier Fouarge Doelgroep: LOB professionals, schooldekanen Werkvorm: Interactieve presentatie

Het maken van een studiekeuze is niet eenvoudig: er zijn veel zaken waar leerlingen rekening mee moeten houden. Past deze studie bij mij? Sluit het aan bij mijn interesses? Maar ook: kan ik later wel een baan vinden met deze studie? Dat laatste is niet onbelangrijk omdat de arbeidsmarkt in beweging is en de door werkgevers gevraagde vaardigheden veranderen als gevolg van automatisering en ander technologische veranderingen.

In deze workshop gaat Didier Fouarge in op het belang van arbeidsmarktinformatie bij het maken van een studiekeuze aan de hand van uitkomsten van een grootschalig wetenschappelijk experiment uitgevoerd in een LOB programma in Nederland.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
16 plaatsen beschikbaar

05-2. Loopbaanondersteuning en arbeidsmarktstrategie
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Yde van der Burgh en Isabel Coenen (FNV) Doelgroep: Loopbaanprofessionals Werkvorm: Presentatie en in gesprek met de aanwezigen

De arbeidsmarkt is flink in beweging door technologische ontwikkeling, vergrijzing, robotisering, energietransitie en globalisering. Een goede initiële opleiding biedt een goede start op de arbeidsmark. Maar ook daarna is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen om bij te blijven en weerbaar te zijn bij veranderingen.

Daarom maakt de FNV zich sterk voor het recht op toegang tot scholing en ontwikkeling voor alle werkenden. In het bijzonder voor werkenden die nu minder aan scholing deelnemen, zoals flexkrachten, uitkeringsgerechtigden en laagopgeleide werknemers.

Daartoe zijn een veilige en leerrijke leeromgeving, werkzekerheid, onafhankelijk advies en ondersteuning en een aanbod dat aansluit bij de behoefte en leermogelijkheden van belang. Daarover maakt de FNV afspraken in cao’s en scholingsfondsen maar biedt ze ook zelf advies en ondersteuning bij loopbaanvragen en stappen van werk naar werk.

Welke rol ontwikkelt de FNV in ondersteuning van werkenden en werkzoekenden tijdens hun loopbaan? Welke doelgroepen hebben met name de aandacht? Welke uitgangspunten en welke aanpak hanteert de FNV? Wat is de plaats daarin van het vormgeven aan de arbeidsmarktstrategie van werkzoekenden? We presenteren een aantal voorbeelden en gaan hierover met de deelnemers aan de workshop in gesprek.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

06-2. Leven lang ontwikkelen: het start met een plan
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Sharon de Lang, Mayuri Visscher en Cristel Poortenaar (Calder Werkt) Doelgroep: Werkgevers, overheidsinstellingen, ministerie van SZW Werkvorm: Presentatie, casuïstiek en ruimte voor vragen en interactie

Het Ontwikkeladvies dat tijdens en na de Coronacrisis kosteloos beschikbaar is gesteld door de regering is een doorslaand succes gebleken. De loopbaanpsychologen van Calder Werkt hebben ervaren hoe belangrijk het maken van een loopbaanplan is om effectief te kunnen werken aan verdere ontwikkeling gericht op duurzame loopbaan. Met het Ontwikkeladvies heeft Calder Werkt vele honderden mensen kunnen helpen met zo’n plan, waarmee ze vervolgstappen in hun loopbaanontwikkeling hebben kunnen zetten. Via wetenschappelijk onderzoek maakt Calder Werkt aantoonbaar wat de toegevoegde waarde is geweest van het Ontwikkeladvies voor de verdere loopbaanstappen die de deelnemers hebben gemaakt.

Tijdens de workshop delen we de eerste uitkomsten van dit onderzoek, waarmee we het belang van het Ontwikkeladvies aantonen voor optimale inzet van het talent op de arbeidsmarkt. Daarnaast lichten onze psychologen toe op welke manier zij het ontwikkelpotentieel van kandidaten zichtbaar maken en samen met de kandidaat tot een SMART ontwikkelplan komen. Daarmee laten zij door middel van specifieke casuistiek zien hoe het Ontwikkeladvies op individueel niveau een verschil maakt en leidt tot een beter gebruik van (schaars) talent op onze arbeidsmarkt.

Meer informatie
0 plaatsen beschikbaar

07-2. Reflectie en loopbaanontwikkeling
17/11/2022 14:30 tot 15:30 uur

Ronde : 2 Spreker(s) : Jolanda Cuijpers en Jannie Steegenga (Expertisecentrum LOB) Doelgroep: LOB professionals Werkvorm: Interactieve presentatie

Jongeren en volwassenen van nu moeten voorbereid zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Het maken van bewuste keuzes en het hier sturing aan geven zijn belangrijke vaardigheden om succesvol (en gelukkig) te kunnen zijn. De ontwikkeling van de loopbaancompetenties is hierbij voorwaardelijk. Hiervoor is een loopbaangericht leer-/werkomgeving nodig waarin jongeren en volwassenen (leren) reflecteren op betekenisvolle ervaringen. Hierdoor verwerven zij nieuwe inzichten waarmee zij vervolgacties kunnen initiëren. Reflectie is daarmee een onderdeel van de loopbaancyclus die men doorloopt. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk op een goede manier te reflecteren: goede reflectie vraagt wat van de leer-/werkomgeving én van de begeleiding hierbij. In deze workshop informeren we je over actuele inzichten over het thema loopbaangerichte leer-/werkomgeving en reflectie in relatie tot loopbaanontwikkeling. Je krijgt hierbij tips en ideeën hoe je jongeren  en volwassenen hierbij zo goed mogelijk kunt begeleiden.

 

Meer informatie