Programma:

09.00 uur Inloop en ontvangst
09.30 – 10.30 uur Plenaire opening
10.30 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.00 uur Keuze uit 7 verschillende sessies

  • #durftechnologieintezetten: Een waarde(n)volle inzet van technologie
  • #durfeigenaartezijn: De waarde(n) van eigenaarschap
  • #durfteinnoveren: Leren Innoveren
  • #durfteonderzoeken: Werken met een onderzoekende houding in de school
  • #durftenetwerken: Lerend netwerk voor administratief medewerkers
  • #durfsamentewerken: Durf jij de leukste en beste conciërge van PCOU Willibrord te zijn?
  • #durftebewegen: netwerk gymdocenten PCOU
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00  – 13.45 uur #durftevragen
Keynote door Nils Roemen
13.45 – 14.00 uur Korte pauze
14.00 – 16.00 uur Eigen middagprogramma van alle 8 units
16.00 uur Afsluitende borrel (met begeleiding van de schoolband)

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Wil je komen of heb je een vraag? Neem contact op met info@burobombarie.nl

Ochtendsessies, maak je keuze! 1
0 plaatsen beschikbaar

01. Een waarde(n)volle inzet van technologie
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Spreker : Stella van der Wal-Maris (Marnix Academie) Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, directieleden Werkvorm: Sessie

#durftechnologieintezetten

De mogelijkheden van de inzet van technologie zijn eindeloos. (Hoe) moet je de mogelijkheden die er zijn benutten? Wanneer benut je ze, wanneer niet? Hoe kunnen slimme computers leerlingen helpen bij het leren? Wat zit er achter programma’s?

Passen nieuwe toepassingen wel bij je waarden en daarbij behorende visie op onderwijs? Wat denk je bijvoorbeeld van de gamification van het onderwijs, het verzamelen van data, de mate en manier waarop je maatwerktechnologie inzet? Hoe verandert de rol van de leraar? Kortom, het inzetten van technologie vraagt om een kritische doordenking. Als de inzet van technologie niet past bij onderscheiden leer- en onderwijsbehoeften en pedagogische uitgangspunten, is ze niet relevant, zinvol en duurzaam.

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we enkele kansen en dilemma’s ten aanzien van de inzet van technologie en wordt een mogelijk toekomstscenario geschetst.

Meer informatie
1 plaatsen beschikbaar

02. De waarde(n) van eigenaarschap
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Spreker : Inge Andersen (Marnix Academie) Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, directieleden Werkvorm: Sessie

#durfdeeigenaartezijn

Eigenaarschap is een populair begrip. Maar wat versta je nu eigenlijk precies onder eigenaarschap? En wat maakt eigenaarschap waardevol of betekenisvol?

Daar kunnen mensen heel verschillend over denken omdat zij verschillende dingen belangrijk vinden. Als mensen vanuit gezamenlijke waarden werken, kan dit als bindmiddel fungeren en energie geven. In de praktijk, waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen waarden echter ook flink botsen en kan het handelen van mensen losgezongen raken van hun waarden. Deze situatie kan leiden tot vervreemding en minder betrokkenheid. Ook vastzitten in routines, regels en structuren kan ontwikkeling in de weg staan. Je bewust worden van jouw waarden en de gezamenlijke waarden biedt een belangrijke basis voor ontwikkeling, onderling begrip en afstemming. In interactie kunnen waardengerichte afwegingen worden gemaakt en gezamenlijke beelden ontstaan. Inge Andersen gaat in haar bijdrage in op waardengericht werken rond een thema als eigenaarschap.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
21 plaatsen beschikbaar

03. Leren innoveren: zes lessen om er mee te beginnen
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Spreker : Arienne van Staveren (Marnix Academie) Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, directieleden Werkvorm: Sessie

#durfteinnoveren

Waarom is vernieuwen zo lastig? En: hoe begin je een innovatie? Hoe krijg je anderen mee die toch al gebukt gaan onder werkdruk?

Hoe zorg je dat anderen een innovatie niet als last of huiswerk gaan ervaren. En hoe ga je om met de angst voor vernieuwing? Dit soort vragen kom je voortdurend tegen in het werken aan vernieuwing, waarbij – zoals bij veel zaken- de eerste klap een daalder waard is. Als je een goede start maakt met een innovatie heb je al veel gewonnen. In deze lezing kom ik te spreken over het beginnen met een innovatie. Aan de hand van een aantal lessen ga ik in op de dynamiek van de start en kom ik met een aantal werkzame inzichten.

 

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
31 plaatsen beschikbaar

04. Werken met een onderzoekende houding in de school
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Spreker : Lisette Uiterwijk (Marnix Academie) Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, directieleden Werkvorm: Sessie

#durfteonderzoeken

Informatie en data verzamelen doen we allemaal. Maar wat doen we ermee? Hoe kunnen we verzamelde data inzetten om een verandering in gang te zetten?

Gericht data verzamelen, analyseren en met elkaar bespreken, leidt tot bewuste keuzes en weloverwogen beslissingen. Op die manier draagt het bij aan kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Hoe zorg je dat ‘nieuwsgierig blijven’ een vast onderdeel is van je dagelijkse praktijk in de school en in je klas ? Hoe kun je data gezamenlijk benutten ten behoeve van het leren in de school? Samenwerken in teams waarbij data centraal staan, zorgt voor professioneel leren en begripsvorming, leidt tot verbeterde lespraktijken, die op hun beurt het leren van leerlingen kunnen beïnvloeden.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
24 plaatsen beschikbaar

05. Lerend netwerk voor administratief medewerkers
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Doelgroep: Administratief medewerkers Werkvorm: Interactief gesprek

#durftenetwerken

Doel is: ontmoeten en kennismaken. Samen onderzoeken hoe we elkaar kunnen ontmoeten en bereiken.

 

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
33 plaatsen beschikbaar

06. Durf jij de leukste conciërge te zijn?
02/03/2020 11:00 tot 12:00 uur

Ronde : 1 Spreker : Pien van Gendt en Jenneke van der Wal (PCOU Willibrord) Doelgroep: Conciërges Werkvorm: Sessie

#durfsamentewerken

In deze sessie leer je je collega conciërges kennen, en ontdekken jullie elkaars vaardigheden.

• Waar ben je goed in als conciërge?
• Wat kan ik van andere collega’s leren?
• Wie zou ik met mijn kennis kunnen helpen?

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie
16 plaatsen beschikbaar

07. Netwerk gymdocenten
02/03/2020 tot uur

Ronde : 1 Doelgroep: Gymdocenten PCOU Werkvorm: interactief gesprek

#durftebewegen

In deze sessie leer je je collega-gymdocenten van andere PCOU scholen kennen.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie