Ochtendprogramma (door WVIP):

9.30 uur Inloop met koffie, thee, koek
10.00 uur Welkom en impressies over 4 jaar WVIP door Jan van Belzen (voorzitter Stuurgroep WVIP) en Anne-Marie Spierings (Deltalinqs)
10.20 uur Toegevoegde waarde van de WVIP-werkpakketten aan de waterstofveiligheid, met:
– Walter Reurink (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
– Margreet Spoelstra (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)
– Françoise van den Brink (Port of Rotterdam)
– John Zevenbergen (TNO)
– Marcel Weeda (TNO)
11.05 uur Hoe houden we de waterstofsector samen veilig? Door Peter van Gerwen (Gerwen-advies)
11.15 uur In gesprek met het publiek: bruggen voor de toekomst
11.45 uur Bedankmoment
11.55 uur Aankondiging van de Community of Practice voor waterstofveiligheid
12.00 uur Afsluiting

12.00 – 13.00:  Gezamenlijke lunch

Middagprogramma (door NL Hydrogen, Nationaal Waterstof Programma, TKI Nieuw Gas | Topsector Energie):

13.00 – 13.15 uur Opening door Judith Elsinghorst, Directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
13.15 – 13.45 uur Panelgesprek over veiligheid en waterstof met vertegenwoordigers van:
– Nationaal Waterstof Programma
– NL Hydrogen
– Veiligheidsregio’s/NIPV
– Kennisinstellingen
13.45 – 14.45 uur Workshopronde 1
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Workshopronde 2
16.15 – 16.45 uur Interview over het vervolg van het thema veiligheid
16.45 – 17.00 uur Lanceringsmoment community of practice (Alice Krekt, directeur NLHydrogen)
17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

Het maximaal aantal deelnemers voor dit event is bereikt. Wel kan u zich nog voor de reservelijst aanmelden. Zodra een plaats beschikbaar komt, wordt u hierover geïnformeerd.

Ja, ik wil graag op de reservelijst
03/04/2024 10:00 tot 18:00 uur

Ja, ik wil graag op de reservelijst voor als er een plek vrijkomt.

bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop!
Meer informatie