Hand-outs presentaties Lunteren in een dag

hand-outs

EDventure en PO-Raad organiseerde op 23 maart jongstleden gezamenlijk de conferentie “Lunteren in één dag: Samenwerken aan onderwijskwaliteit”. Lunteren, een begrip in het primair onderwijs. Sinds jaar en dag ontmoeten en inspireren onderwijsprofessionals uit de gehele schoolorganisatie – van leraar tot schoolleider en bestuurder – en uit het hele land in Lunteren.

De hand-outs van de presentaties kunt u hieronder downloaden. In de komende dagen worden de ontbrekende presentaties aangevuld.

Edith Hooge: Bestuurlijk vermogen in het PO download
Mirko Noordegraaf: Professioneel vermogen van leraren in het PO download
Tinque Klapwijk: Mijn juf lijkt op een elastiekje download
1. Met 5 tools naar Sociaal Vaardig gedrag: Kagan cooperatieve structuren als middel  niet beschikbaar
2. Acadin nieuwe stijl download
3. Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden download
4. Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden download
5. In praktijk: Eigenaarschap en Continuous Improvement download
6. Nieuwe verhoudingen, nieuwe rollen in het PO: Een sociale simulatie.  niet beschikbaar
7. Strategisch denken en duurzame onderwijsverbetering download
8. Zelfevaluaties en visitaties, zinvol voor besturen en scholen download
9. Het Directe Instructiemodel….. maar dan voor vergaderingen/ontwikkeltrajecten download
10. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling door Focus op Professie download
11. ‘Vliegende brigade-Nieuwkomers’ download
13. Stichting leerKRACHT – Elke Dag Samen Een Beetje Beter download
14. Feedback en feedforward, daar zit muziek in download
15. De professional voor de klas download
16. Onderwijs 10-14 voor een doorgaande leerlijn POVO download
17. Het Protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie: Van plank naar praktijk download
20. Bestuursaanpak duurzame Onderwijsinnovatie download
21. De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus download
22. Duurzaam en professioneel op weg naar inspirerend onderwijs download
23. Op zoek naar verbinding in het belang van de leerling download
24. Samenwerken als het moeilijk loopt niet beschikbaar
29. “Schoolontwikkeling?! Dat doen we samen!” download
30. Wie bepaalt wat onderwijskwaliteit is? download
31. De rol van de bestuurder in de lerende school. download