WMS Congres: Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking, 27 november 2019

Wanneer: Woensdag 27 november 2019
Locatie: ReeHorst in Ede
Kosten: Euro 99,00

Zoals elk jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisaties in drie rondes ruim 47 inspirerende workshops en lezingen waaruit u een keuze kunt maken. Een deel daarvan sluit aan bij het thema. Ook dit jaar hebben we weer een aantal workshops specifiek voor de doelgroepen:
– ouders in de (G)MR
– bestuurder, directieleden en schoolleiders
– leerlingen in de MR

Programma:

09.15 uur Ontvangst en registratie
Mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken
10.00 – 11.00 uur Plenaire opening met onder meer:
Boris van der Ham, oud-politicus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond
DNL theatercollectief dat op geheel eigen wijze in gaat op het thema en zorgt voor de luchtige toets
Muzikale begeleiding: Freek Zwanenberg
11.00 – 11.15 uur Korte pauze en programmawissel
11.15 – 12.25 uur Ronde 1 workshops
12.25 – 13.30 uur Lunch
Gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken
13.30 – 14.40 uur Ronde 2 workshops
14.40 – 15.00 uur Korte pauze en programmawissel
15.00 – 16.10 uur Ronde 3 workshops
16.10 uur Afsluitend drankje en napraten

 

Lees voordat u uw keuze maakt de beschrijvingen van de workshops/lezingen goed door. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij de meeste workshops geldt een maximaal aantal deelnemers.

Link naar de beschrijvingen van de workshops/lezingen (15 pagina’s)
Link naar het schematisch overzicht (9 pagina’s)
Bekijk hier de uitnodiging
Routebeschrijving naar ReeHorst in Ede

Maak hieronder eerst per ronde een workshopkeuze. Tot slot vult u uw persoonlijke gegevens in.

Interessant voor schoolleiders:
Het WMS congres 2019 is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het WMS congres 2019 gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Ronde 1

01. Wat kunnen leiders leren van theater? (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : BORIS VAN DER HAM, oud-politicus, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond Doelgroep: bestuurders, schoolleiders en directie Werkvorm: masterclass

Wat kun je als onderwijsbestuurder leren van klassieke toneelteksten? Veel meer dan van een gemiddeld managementboek, aldus Boris van der Ham. Hij houdt niet alleen een speech over medezeggenschap tijdens het plenaire deel van het congres, maar geeft ook deze interactieve masterclass. Van der Ham is immers niet alleen oud-politicus, democratie-activist en bestuurder, maar ook acteur. Hij volgende de toneelacademie in Maastricht en stond voordat hij de politiek in ging op het toneel in stukken van Shakespeare en Sophocles. Twee jaar geleden keerde hij terug naar het theater in onder meer Ciske de Rat.

In deze masterclass laat hij zien hoe klassieke schrijvers menselijke processen genadeloos blootlegden en wat je daarvan kunt leren als onderwijsbestuurder. Dit vergeet je nooit meer.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 9 plaatsen beschikbaar

02. Instemmen en adviseren kan je leren! (VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: leerlingen in de (G)MR en andere geïnteresseerden Werkvorm: workshop

Als leerling in de MR heb je een belangrijke rol. Jouw goedkeuring is nodig voor allerlei zaken en je mag ook nog eens je mening en ideeën geven aan de schoolleiding. Maar de onderwerpen en stukken die je voorgeschoteld krijgt, zijn ook vaak taai en ingewikkeld. Soms kun je je daarom wat verloren voelen. In deze workshop gaan we in op de rol en rechten die je als MR en leerlingengeleding hebt en zoeken we naar manieren om het lidmaatschap van de MR behapbaar én leuker te maken.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 8 plaatsen beschikbaar

03. De OPR 5 jaar in bedrijf (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : JOOST VREULS, VOO Doelgroep: leden OPR en andere belangstellenden Werkvorm: workshop

Vijf jaar na de invoering van passend onderwijs en de daarmee ontstane ondersteuningsplanraden is onderzoek gedaan naar het functioneren van de ondersteuningsplanraad. In deze workshop gaat de onderzoeker in op de vraag wat er goed gaat bij de OPR en tegen welke dilemma’s OPR-leden aan lopen. Daarna geeft hij tips en suggesties voor het verbeteren van het functioneren van de OPR.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar

04. Scherp aan de wind met de ambtelijke secretaris als fokkenmaat (PO/SO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : RON VAN DER WENS , VOO Doelgroep: ambtelijk secretarissen, directeuren en bestuurders en alle leden van de (G)MR Werkvorm: lezing

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de medezeggenschap nemen toe. De (G)MR kan het zich niet permitteren aan de zijlijn te blijven staan en wordt steeds meer bevraagd door andere partijen dan de eigen bestuurder. Dat vergt een verdergaande professionalisering van het medezeggenschapswerk, maar ook een versterking van de communicatie tussen GMR en MR en externe partijen als bijvoorbeeld een arbodienst. Dat vergt veel van de raadsleden. Steeds meer organisaties gaan dan ook over tot het aanstellen van een ambtelijk secretaris: een aan de medezeggenschap toegevoegde professionele ondersteuner.

In deze lezing gaan we in op de positie, rol en taken van de ambtelijk secretaris en onderzoeken we hoe deze kan bijdragen aan een goede onderlinge samenwerking.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

05. Wat is het effect van mijn rol in de MR op het functioneren van de MR? (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : HENK NIEBORG, CNV Academie Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: workshop

De rol van de (G)MR is vastgelegd in de Wms. Hoe aan die rol invulling wordt gegeven, is voor een deel geregeld in afspraken en procedures.

Maar het functioneren van een MR wordt voor een groot deel bepaald door de MR-leden zélf. Jij bent om een bepaalde reden in de MR gestapt. Wat wil jij als MR-lid bereiken? Wat is jouw invloed op het functioneren van de MR?

Een interactieve workshop over het helder krijgen van de rol van de (G)MR en jouw invloed daarop.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

06. Hoe voer je het goede gesprek met je bestuur over de begroting? (PO/SO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : SYBREN BITTER, Stichting Quadraam / MARLEEN WEIJZEN, PO-Raad / DENNIS VAN VELZEN, VO-raad Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: sessie

Deze sessie is hetzelfde als sessie 30 in ronde 2.

De begroting is één van de instrumenten waarmee schoolbeleid gemaakt wordt. Beleidsmatige keuzes worden ondersteund door financiële middelen en vinden hun plek in de begroting. Maar waar moet je als (G)MR-lid op letten als je een (meerjaren)begroting ziet? En hoe kun je daar op een goede manier het gesprek binnen de raad en met je gesprekspartner over voeren?

De inleiders geven antwoord op deze vragen en laten zien welke vragen je kunt stellen.

Na de sessie hebben (G)MR-leden meer inzicht in het begrotingsproces, de belangrijke momenten om invloed uit te oefenen en de wijze waarop ze het gesprek kunnen voeren.

Kennisniveau: beginnend.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

07. Een uitdagende stap voor de medezeggenschap (VO) Van grensoverschrijdend gedrag naar werken aan een preventief klimaat

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : FRANK BROUWER en MARINUS SCHOUTEN, School en Veiligheid Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: workshop

Van grensoverschrijdend gedrag naar werken aan een preventief klimaat.

Een plan van aanpak op school om pesten tegen te gaan? Als MR-lid herkent u dit waarschijnlijk wel en hebt u erover meegedacht. Hoe kun je die kennis gebruiken bij andere lastige onderwerpen van sociale veiligheid? Denk aan discriminatie of agressief en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de praktijk steekt de school vooral energie in het blussen van brandjes, maar kun je de geleerde lessen daarvan ook gebruiken om iets te veranderen aan de cultuur van de school? Hoe beweeg je van incident naar (naast protocol en beleid) een gedragen, pedagogische verantwoordelijkheid van ouders en leraren? In deze workshop nemen we seksueel grensoverschrijdend gedrag als voorbeeld. Wat kun je ervan leren als je dit op school meemaakt? Wat betekent het voor de processen en het klimaat in de school? De MR kan hierin een mooie rol spelen! We introduceren het werken aan seksuele integriteit op school, gaan interactief aan de slag met casussen en verkennen hoe je van een situatie van grensoverschrijdend gedrag de stap maak naar gerichte aandacht voor preventie.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

08. Geldstromen door de school – van OCW naar 7B (PO/SO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : LOBKE VLAMING, Ouders & Onderwijs en MARIJE VAN DE BERG, Democratie in uitvoering Doelgroep: ouders, MR, schoolleiders, OP en OOP Werkvorm: workshop

Het onderzoek ‘Geldstromen door de school’ is een onderzoek van onderop naar alle geldstromen in het onderwijs. Van OCW tot 7B. Het brengt in beeld hoe ongebalanceerd en diffuus de zeggenschap in het bestaande systeem is. Op hoeveel plekken ‘boven je hoofd’ je moet ‘medezeggenschappen’ om een sprankje invloed te hebben. Hoe krachtig dat systeem terugduwt als je iets wilt veranderen. En hoe nodig dat is.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 1 plaatsen beschikbaar

09. De ouderbijdrage. Wie wordt het kind van de rekening? (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : SJOERD VAN GEFFEN, Ouders & Onderwijs Doelgroep: (ouder)MR-leden en schoolleiders Werkvorm: workshop

Is het onderwijs van hun kinderen kosteloos voor ouders? Was het maar waar. Ouders wordt gevraagd vrijwillig bij te dragen, te betalen voor kamp, locker en studiereis, voor tweetalig onderwijs en technasium. En wat te denken van de laptop of tablet? Schoolsoorten als vrije scholen en montessorischolen vragen vaak honderden euro’s aan bijdrage. Deze kosten zorgen voor waterscheidingen in het onderwijs.

In deze workshop komen we op voor de ouderbelangen. Wat mag een school aan bijdrage vragen aan ouders? Hoe ver willen school en ouders daarin gaan? En wat kun je daar aan doen als ouder en MR-lid?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

10. Volg het onderwijsgeld voor het (speciaal) basisonderwijs (PO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : JEROEN PETERS, VOO Doelgroep: (G)MR-leden, directeuren en bestuurders Werkvorm: sessie

Deze sessie is geschikt voor (G)MR-leden, directeuren en bestuurders in het primair (speciaal) onderwijs en samenwerkingsverbanden.

Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld dat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuur?

Deze sessie richt zich op iedereen die meer wil weten van de geldstromen binnen de school en hoe de (G)MR er invloed op kan uitoefenen. We gaan in op de inkomsten en uitgaven waarmee een school of bestuur te maken krijgt.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

11. Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking (PO/SO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : GEKE VERSPRILLE, REMKO LITTOOIJ, HENRY VAN BERGEN, KOOS BELJON, FvOv Doelgroep: (G)MR, OPR en directies/besturen Werkvorm: sessie

Deze sessie is hetzelfde als sessie 29 in ronde 2.

In veel regio’s in Nederland is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen zetten marketinginstrumenten in en/of profileren zich om te proberen het marktaandeel te vergroten. Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingenstromen.

In deze sessie willen we met behulp van een aantal stellingen en/of vragen in gesprek met de deelnemers. Ook gebruiken we een aantal praktijkvoorbeelden om mogelijkheden van samenwerking in plaats van concurrentie tussen scholen/schoolbesturen te bespreken.

Doel van de (vele mogelijkheden van) samenwerking: het onderwijsaanbod/de onderwijsinfrastructuur in de krimpregio’s in stand houden. Opbrengst van de sessie: kennis/besef van de kansen en voordelen van vormen van samenwerking als alternatief voor het aangaan van de concurrentie om de leerlingen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 13 plaatsen beschikbaar

12. Meer verantwoordelijkheden voorwaarde voor succes? (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : SUZANNE DEUTEKOM, VOO Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: workshop

In de afgelopen jaren is de (G)MR steeds meer in positie gebracht om een serieuze gesprekspartner te zijn voor het bestuur/de directeur. De Wet versterking bestuurskracht heeft de (G)MR meer bevoegdheden gegeven, maar leidt dat in de praktijk ook daadwerkelijk tot een betere samenwerking en besluitvorming?

In deze workshop gaan we eerst in op de rollen en verantwoordelijkheden van de spelers in de zogenaamde ‘governance-driehoek’ (medezeggenschap, intern toezicht, bestuur). Daarna bespreken we hoe de (G)MR door pro-actief optreden meer invloed kan uitoefenen op de (kwaliteit) van de besluitvorming en wat succesfactoren zijn in de samenwerking tussen (G)MR en bestuur/directeur.

Werkvorm: presentatie/discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 1 plaatsen beschikbaar

13. Medezeggenschap en samenwerking (PO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : KEES JANSEN, Verus Doelgroep: bestuurders en leden van (G)MR PO Werkvorm: workshop

Deze workshop is geschikt voor bestuurders en leden van medezeggenschapsorganen in het primair onderwijs waar men te maken heeft met de samenwerkingsschool, IKC’s, fusie-of-sluiten-dilemma’s.

Vooraf gaand aan deze workshop kunnen deelnemers een casus inbrengen.

‘No man is an island, entire of itself’. Deze waarheid van de 17e-eeuwse dichter John Donne is voor veel schoolbesturen steeds meer werkelijkheid. Samenwerking is niet meer alleen nuttig, maar dikwijls ook nodig om de school open te houden of dure huisvesting beter te benutten. En, die samenwerking beperkt zich niet tot andere onderwijsinstellingen. Welke vormen kan die samenwerking aannemen? En hoe regel je dat met medezeggenschap?

Kennis: De eerste beginselen van medezeggenschap onder de knie hebben.

 

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

14. MR-Start (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : JANNY ARENDS, VOO Doelgroep: nieuwe MR-leden Werkvorm: workshop

Waar te beginnen als nieuw MR-lid? Wat zijn je rechten en plichten en waar moet je je als MR vooral niét mee bemoeien? En hoe zet je je theoretische kennis om in een praktische uitwerking?

In deze workshop leert u hoe u als nieuw MR-lid snel en effectief aan de slag kunt. Aan de hand van praktische voorbeelden en gerichte oefeningen leert u welke taken de MR vervult en welke bevoegdheden de MR op school heeft.

Opbrengst:

• inzicht in de formele en informele positie van de MR
• kennis van de beginselen van het werk als MR-lid
• weten hoe je op een effectieve manier invloed kunt uitoefenen op beleid

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

15. Taakbeleid in vele vormen in het voortgezet onderwijs (VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : PHILIPPE ABBING, AOb Doelgroep: personeelsgeleding van de MR Werkvorm: sessie

Taakbeleid in het vo wordt in de cao alleen kaderstellend beschreven. De invulling in den lande is echter erg divers. Als rayonbestuurder vo van de AOb komt Philippe Abbing vele vormen tegen en heeft hij vier voorkomende richtingen en invullingen als denkkaders uitgewerkt. Misschien eens interessant als inspiratiebron en om na te denken over de richting die past binnen je eigen school/bestuur.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

 

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

16. Verantwoorden is samenwerken (PO/VO)

27/11/2019 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : BERIT LINDEMANN, namens de VO-raad Doelgroep: bestuurders, schoolleiders en directie Werkvorm: workshop

Schoolbesturen en intern toezichthouders zijn verenigd in hun streven naar kwalitatief goed onderwijs dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat daadwerkelijk aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school. Hun onderlinge samenspel, maar ook het goed betrekken van belanghebbenden en de regionale samenwerking met partners is daarbij van eminent belang. Maar hoe gaan we hier bewust mee om? Hoe betrekken we belanghebbenden in de verschillende fases van de beleidscyclus? Hoe geven we hen bijvoorbeeld een rol in het bepalen van de maatschappelijke opgave, de ontwikkeling van ons onderwijs en het evalueren hiervan? Hoe kunnen we in verschillende fasen samenwerken, legitimatie creëren en daarmee ook verantwoorden? De inleider deelt een praktische route en handvatten vanuit een actietraject dat zij begeleidt namens de VO-raad, waarin scholen ondersteund worden in het verstevigen en optimaliseren van hun verantwoordingscyclus.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar
Ronde 2

17. Maar wat vindt de rest ervan? Leer wat leeft in de achterban. (VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: leerlingen in de (G)MR en andere geïnteresseerden Werkvorm: workshop

Als lid van de medezeggenschapsraad vertegenwoordig je alle leerlingen. Dat betekent dat je niet zomaar vertelt wat jouw mening is, maar goed moet weten wat anderen vinden en wat het belang is van andere leerlingen. Soms moet je zelf bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen over tien jaar. Hoe zorg je nu dat je weet wat er leeft onder de leerlingen? Hoe houd je de andere leerlingen op de hoogte van wat je doet? En zijn er manieren om leerlingen te bereiken die niet zo snel van zich laten horen?

In deze workshop gaan we specifiek in op het contact houden met en vertegenwoordigen van je achterban.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

18. Het antwoord op zorgelijk ziekteverzuim bij leerlingen! (VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : MARK WEGHORST, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Doelgroep: (G)MR-leden, schoolleiders, directeuren en besturen Werkvorm: workshop

Sommige leerlingen op school zijn wel eens ziek, anderen zijn wel heel erg vaak ziek. Wordt dit op jouw school structureel aangepakt?

In deze workshop wordt uitgelegd wat de effectieve interventie M@ZL is. Enerzijds is het een stappenplan zodat je precies weet wie wanneer wat moet doen. Anderzijds heeft de interventie een DNA dat uitgaat van samenwerking, ouderbetrokkenheid en denken vanuit oplossingen. Ook gaat de interventie ervan uit dat ieder een eigen rol heeft en dat je vooral die rol moet uitvoeren die bij je functie past: ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, betere samenwerking, gelukkigere leerlingen!

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

19. MR-lid en schoolleider, waar vinden ze elkaar binnen de medezeggenschap? (PO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : KIRSTEN LAMMERS, schooldirecteur po en MR-lid op de school van haar kinderen Doelgroep: MR-leden en schooldirecteuren Werkvorm: workshop

Bezien vanuit het MR-lidmaatschap en de schoolleider: waar verschillen de belangen van MR-leden en schoolleiders en hoe ga je daar mee om? Hoe geef je vorm aan een goede samenwerking? Welke hobbels moet je hiervoor nemen? Hoe zorg je voor openheid zonder dat het de (werk)relatie beïnvloedt?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 9 plaatsen beschikbaar

20. Samen werken aan samenwerken (PO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : JAN STUIJVER, AVS Doelgroep: directeuren die gemandateerd zijn het overleg met de MR te voeren. Werkvorm: workshop / goed gesprek

Medezeggenschap op school vraagt veel van directeuren. Scholen zijn gebaat bij een goed werkende MR en duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid. Hoe kan een directeur daar sturing en ruimte aan geven? Wat vraagt dat van je als verantwoordelijke en hoe organiseer je de samenwerking met de MR?

Er zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de medezeggenschap. De inzet van werkdrukmiddelen, het in de cao po vastgelegde werkverdelingsplan, de wet Beroep & leraar waarin het professioneel statuut een belangrijke wijziging is, de in oprichting zijnde beroepsvereniging voor leraren met de slogan ‘leraar, durf te claimen’.

Tijdens de sessie wordt ingegaan op de rol die de schoolleider heeft om al die ontwikkelingen op de juiste manier in de school een plek te geven. Hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat uiteindelijk de MR de juiste beslissingen kan nemen vanuit de aan hem opgedragen bevoegdheden (advies, instemming, initiatief)?

Naast het delen en geven van informatie is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe in de school de (mede) zeggenschap te organiseren.

Vereist kennisniveau: beginnende en ervaren directeuren die gemandateerd zijn het overleg met de MR te voeren.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

21. MR en werkdruk (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : ANNEMIEKE SCHOEMAKER, CNV Academie, Doelgroep: personeelsgeleding en ouders (G)MR, schoolleiding, HRM’ers Werkvorm: workshop

Werkdruk is een belangrijk thema binnen de school, veel leraren hebben last van hoge werkdruk, de cijfers liegen er niet om! Werkdruk is een complex thema, want het heeft met veel zaken te maken: feitelijke taken, beleving, hoe organiseren we ons, wat doen we als school allemaal? Ook als (G)MR kunt u de werkdruk op de agenda zetten. Binnen de besprekingen over taakbeleid gebeurt dit natuurlijk al vaker.

CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders hebben een mooie kijkwijzer Slimmer Organiseren ontwikkeld, waarmee oorzaken van werkdruk en oplossingen op een bredere manier in beeld komen. Tijdens deze workshop gaat u na een korte introductie in groepjes aan de slag met deze kijkwijzer. De kijkwijzer kan ook als gespreksleidraad fungeren voor een gesprek tussen schoolleiding en MR over werkdruk of binnen het team. Met als doel een oplossingsgericht gesprek op school stimuleren om de werkdruk te verbeteren en het werkplezier te vergroten.

Annemieke Schoemaker is auteur van Van Werkdruk naar Werkplezier: timemanagement en klassenmanagement en Druk Druk Druk: Slimmer organiseren in het onderwijs.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

22. Vechten, vluchten of onderhandelen (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : AYSEGÜL ASLAN, AOb Doelgroep: (G)MR leden Werkvorm: workshop

Heb je als (G)MR-lid wel invloed op besluiten en hoe groot is die invloed eigenlijk? Worden de opvattingen van de (G)MR serieus genomen en daadwerkelijk meegewogen bij een te nemen besluit, want soms blijkt dat niet. Hoe zorg je dat de (G)MR meer bereikt, dat zijn geluid wordt gehoord en zijn standpunt er toe doet? Wat zijn de mogelijkheden bij een te nemen besluit, wat wil je bereiken en hoe? Waar moet je mogelijk op inleveren? Op welke manier bereik je het meest en word je als een serieuze gesprekspartner gezien? Wat is daar voor nodig? Door te vechten, te vluchten of te onderhandelen?

Tijdens deze workshop spelen wij een onderhandelingsspel om te leren hoe je bij een volgend te nemen besluit als (G)MR tevreden kunt zijn over het bereikte resultaat.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

23. Verbeter de samenwerking door kennis van groepsdynamica en effectieve communicatie (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : HEIDI HABBEN JANSEN, voorzitter van een MR (PO) Doelgroep: (G)MR-leden en schoolleiders/directie Werkvorm: workshop

Hoe kun je als (G)MR-lid signalen en onderwerpen agenderen en bediscussiëren en hoe ga je met weerstand om? In deze workshop staan de relaties en verhoudingen tussen ouders, leerkrachten, team en directie centraal. Je wordt bewust vanuit welke rol een groepslid communiceert en hoe je met elkaar een veilig groepsklimaat creëert. Belangrijke aspecten in vergaderingen zijn: samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en een goede besluitvorming. In deze workshop krijg je aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk inzicht in de verschillende facetten van groepsdynamica en groepsprocessen, omgaan met weerstand, het geven van feedback en effectieve communicatie.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

24. Basisworkshop MR (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : ANNEMARIE VAN LUIK, AOb Doelgroep: startende MR-leden Werkvorm: workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 33 in ronde 3.

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zo veel taken, zo veel bevoegdheden, zo veel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 8 plaatsen beschikbaar

25. MR-ouders en hun achterban (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : JANNY ARENDS, VOO Doelgroep: MR-ouders Werkvorm: workshop

Als ouder in de MR behartig je de belangen van je achterban. Hoe weet je wat er speelt onder andere ouders en hoe informeer je ze over het MR-werk?

In deze workshop gaan we in op de diverse mogelijkheden die er zijn om contact met de achterban te onderhouden. Hoe krijg je de gewenste informatie en welke dilemma’s treden hier bij op? Ook presenteren we inspirerende voorbeelden van communicatie van MR-ouders met hun achterban.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 6 plaatsen beschikbaar

26. Let’s Team up (Office 365) and get organized! (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : KATJA VAN WELL en PHILIPPE ABBING Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: workshop

Werkt u op school met Office365? Dan kunt u in de applicatie ‘Teams’ werken, ook binnen de MR. Wellicht kent u de uitspraak ‘delen is het nieuwe mailen’. Gevoelige informatie mailen en op meer plekken opslaan is niet wenselijk (AVG). Met ‘Teams’ heb je altijd de juiste stukken online, overzichtelijk gerangschikt. Mailen en ook WhatsApp-groepjes worden overbodig, want chatten kan binnen de Teams-omgeving. Zelfs videobellen (Skype) is een optie, dus u kunt ook een MR-vergadering vanuit huis bijwonen. Mensen buiten het netwerk van de school, zoals ouders, kunnen worden toegevoegd als gast.

Tijdens de workshop kun je in een ingerichte demo-omgeving zien wat de mogelijkheden en voordelen voor de MR zijn in Teams. Enquêtes maken, gebruik van de kalender en Trello (projectorganisatie tool) komen ook aan bod. Voor deelnemers aan deze hands-on workshop blijft de demo-omgeving nog een periode open staan, zodat je deze ook aan anderen kunt laten zien.

Enige office-ervaring is een pre.

Neem je eigen device mee. Smartphone kan ook, maar werkt minder prettig.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

27. Toezicht en medezeggenschap: van verplicht nummer naar strategisch partnerschap (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : GEERT VAN DER TANG, VTOI-NVTK Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: sessie

In deze lezing gaat Geert van der Tang nader in op de versterkte positie van de medezeggenschap ten aanzien van het meerjarig financieel beleid van de instelling(en). De tijd van de vrijblijvendheid lijkt definitief achter ons. De relatie tussen de medezeggenschap en de toezichthouder zal meer dan tot nu toe het geval is goed geagendeerd en besproken moeten gaan worden. Dat vergt een cultuuromslag in denken en handelen van zowel de medezeggenschap als de toezichthouder.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

28. De school als samenwerkingspartner om een multifunctioneel centrum te realiseren (PO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : WERNER VAN KATWIJK, OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: MR-leden Werkvorm: workshop

Scholen zijn in dorpen en wijken soms nodig als samenwerkingspartner om een Multifunctioneel Centrum mogelijk te maken. De kinderen en ouders van de school profiteren van die extra faciliteiten maar er zitten ook nadelen aan. Samenwerken betekent dan samenwerken over onderwijsgrenzen heen met bibliotheken, kinderopvang, sportclubs etc. Op welke aspecten moet de MR letten?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

29. Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking (PO/SO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : GEKE VERSPRILLE, REMKO LITTOOIJ, HENRY VAN BERGEN, KOOS BELJON, FvOv Doelgroep: (G)MR, OPR en directies/besturen Werkvorm: sessie

Deze sessie is hetzelfde als sessie 11 in ronde 1.

In veel regio’s in Nederland is sprake van krimp. In de stedelijke gebieden is op plaatsen juist sprake van groei (veelal ten koste van de scholen in de nabije omgeving). Veel scholen/besturen zetten marketinginstrumenten in en/of profileren zich om te proberen het marktaandeel te vergroten. Dit betekent hooguit een (soms jaarlijkse) verschuiving van leerlingenstromen.

In deze sessie willen we met behulp van een aantal stellingen en/of vragen in gesprek met de deelnemers. Ook gebruiken we een aantal praktijkvoorbeelden om mogelijkheden van samenwerking in plaats van concurrentie tussen scholen/schoolbesturen te bespreken.

Doel van de (vele mogelijkheden van) samenwerking: het onderwijsaanbod/de onderwijsinfrastructuur in de krimpregio’s in stand houden. Opbrengst van de sessie: kennis/besef van de kansen en voordelen van vormen van samenwerking als alternatief voor het aangaan van de concurrentie om de leerlingen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

30. Hoe voer je het goede gesprek met je bestuur over de begroting? (PO/SO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : SYBREN BITTER, Stichting Quadraam / MARLEEN WEIJZEN, PO-Raad / DENNIS VAN VELZEN, VO-raad Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: sessie

Deze sessie is hetzelfde als sessie 06 in ronde 1.

De begroting is één van de instrumenten waarmee schoolbeleid gemaakt wordt. Beleidsmatige keuzes worden ondersteund door financiële middelen en vinden hun plek in de begroting. Maar waar moet je als (G)MR-lid op letten als je een (meerjaren)begroting ziet? En hoe kun je daar op een goede manier het gesprek binnen de raad en met je gesprekspartner over voeren?

De inleiders geven antwoord op deze vragen en laten zien welke vragen je kunt stellen.

Na de sessie hebben (G)MR-leden meer inzicht in het begrotingsproces, de belangrijke momenten om invloed uit te oefenen en de wijze waarop ze het gesprek kunnen voeren.

Kennisniveau: beginnend.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

31. Medezeggenschap en samenwerking (VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : KEES JANSEN, Verus Doelgroep: bestuurders en leden (G)MR VO Werkvorm: workshop

Deze workshop is geschikt voor bestuurders en leden van medezeggenschapsorganen in het voortgezet onderwijs waar men te maken heeft met uitruil van profielen, het in de lucht houden van een regionaal onderwijsaanbod, en samenwerking met bijvoorbeeld mbo.

Voorafgaand aan deze workshop kunnen deelnemers een casus inbrengen.

‘No man is an island, entire of itself’. Deze waarheid van de 17e-eeuwse dichter John Donne is voor veel schoolbesturen steeds meer werkelijkheid. Samenwerking is niet meer alleen nuttig, maar dikwijls ook nodig om de school open te houden of dure huisvesting beter te benutten. En, die samenwerking beperkt zich niet tot andere onderwijsinstellingen. Welke vormen kan die samenwerking aannemen? En hoe regel je dat met medezeggenschap?

Kennis: De eerste beginselen van medezeggenschap onder de knie hebben.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

32. Begroting vlot en kort (PO/VO)

27/11/2019 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : FLORIS IJSENDORN en REINOUT JAARSMA, AOb Doelgroep: startende MR-leden Werkvorm: interactieve lezing

Deze interactieve lezing is hetzelfde als interactieve lezing 46 in ronde 3.

Veel dialoog in het onderwijs gaat over geld of het ontbreken van voldoende geld. Geld wordt soms als argument gebruikt om wensen van de medezeggenschap te negeren. Het is belangrijk dat de MR goed inzicht heeft in het financieel beleid van de eigen organisatie. Daarnaast is het gewenst dat de MR een doordacht advies kan geven over het financieel beleid. Cijfertjes schrikken vaak af. Daarom is het belangrijk om het financieel beleid op hoofdlijnen te bekijken en de juiste vragen te stellen. In deze bijeenkomst vind je een aantal basisbegrippen en uitgangspunten voor het financieel beleid in het onderwijs.

Hoe kom je tot een professionele dialoog?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 3 plaatsen beschikbaar
Ronde 3

33. Basisworkshop MR (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : ANNEMARIE VAN LUIK, AOb Doelgroep: startende MR-leden Werkvorm: workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 24 in ronde 2.

Als vers MR-lid duizelt het je soms: zo veel taken, zo veel bevoegdheden, zo veel jargon – om maar niet te spreken over het aantal vergaderstukken. Hoe krijg je vat op je werk? Dat leer je in deze basiscursus.

Na een korte introductie ga je aan de slag met praktijksituaties en na afloop van de workshop kun je met een gerust hart aan de slag als volwaardig MR-lid. Zo krijg je een vliegende start. Voorkennis is niet vereist.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

34. MR: leer het snel met dit spel! (VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren Doelgroep: leerlingen (G)MR VO Werkvorm: workshop

MR: leer het snel met dit spel!
Met het voor het LAKS ontwikkelde spel ‘Schoolgebouwd’

In een MR komen verschillende belangen bij elkaar en gaat het vaak om compromissen vinden. Met het voor het LAKS ontwikkelde spel ‘Schoolgebouwd’ kun je oefenen in het vormen van een mening, discussiëren en het zoeken naar een compromis.

Bijvoorbeeld: Het schoolbestuur heeft er de afgelopen jaren een potje van gemaakt. Gelukkig kunnen jullie je school weer met elkaar opbouwen. Dat gaan jullie doen door een aantal belangrijke beslissingen te nemen. Maar let op! Een goede school is een school waar alle partijen (leerlingen, leraren, directie en ouders) blij mee zijn. Daarom mogen jullie vanuit deze verschillende rollen beslissingen nemen over jullie school.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar

35. Creatieve vormen van medezeggenschap in bijzondere situaties (PO/VO) (IKC, bovenbestuurlijke medezeggenschap, mbo/vo)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : KLAAS JURJENS, CNV Academie Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: workshop

Creatieve vormen van medezeggenschap in bijzondere situaties (LKC, bovenbestuurlijke medezeggenschap, mbo/vo)

Soms wringen de voorschriften in de WMS met de werkelijkheid van zeggenschap en medezeggenschap. Hoe handel je als je wel naar de geest van de WMS wilt werken, maar de letter niet goed past?

Een workshop waarin je kunt halen en brengen. Bijvoorbeeld: We werken met onderwijsgemeenschappen van drie tot zes basisscholen onder één directeur. Hoe geven we medezeggenschap praktisch vorm?

Hoe organiseren we de medezeggenschap in ons Kindcentrum? En hoe doen we dat voor de vmbo-afdelingen van onze vier samenwerkende VO-scholengemeenschappen. Wat zijn de (on)mogelijkheden van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad of themaraad, tijdelijke werkgroepen en platforms? Hoe regelt u de medezeggenschap bij een mbo-cluster die ook voortgezet onderwijs aanstuurt?

Of… uw eigen bijzondere situatie. Mail uw situatie vóór 1 november. Mede afhankelijk van de input krijgt het programma vorm.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 1 plaatsen beschikbaar

36. De veranderende rol van de medezeggenschap rondom financiën (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : MELANIE LASSOOIJ, CNV Academie Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: lezing

Medezeggenschap verschuift al jaren van ‘checken’ naar ‘controleren’. Als (G)MR krijg je een steeds zwaardere rol binnen het onderwijs en dus meer verantwoordelijkheid. De laatste jaren is de rol op het gebied van financiën en medezeggenschap onder de loep genomen en hier gaan zaken veranderen. In deze workshop kijken we eerst wat de rol van de raad op dit moment is en daarna welke veranderingen er op stapel staan op het gebied van financiën.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

37. Het loopt niet tussen schoolleiding en MR (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : LOES VERHOEVEN en ARNE BREUNESSE , Onderwijsgeschillen Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: sessie

Het overleg tussen de (G)MR en de schoolleider verloopt niet altijd vanzelf. Dat kan zitten in de voorwaardelijke sfeer (stukken leveren, informatie geven etc.), maar ook in de inhoud of de persoonlijke verhoudingen. Een geschil is niet leuk, maar hoeft geen ruzie te zijn. Daarvoor is wel nodig dat de betrokkenen elkaar verstaan en blijven verstaan. Bij een geschil kunnen verschillende wegen bewandeld worden om tot een duurzame oplossing te komen. In deze workshop lichten de inleiders dit toe aan de hand van de praktijk en leggen ze enkele cases aan de deelnemers voor.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

38. Wat willen ouders & wat kan school? (PO/VO, werkzaam in de praktijk van passend onderwijs)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : STEPHAN SCHELLENS en OLGA LUIKEN, Onderwijsgeschillen Doelgroep: alle congresdeelnemers (werkzaam in de praktijk van passend onderwijs) Werkvorm: ronde tafel gesprek

Er is ruimte voor een gesprek over de bekostiging van particulier onderwijs, de verantwoordelijkheid van school, bestuur en samenwerkingsverband voor passend onderwijs, medezeggenschap, (bezwaar tegen) de toelaatbaarheidsverklaring, het ontwikkelingsperspectief of toelating en verwijdering.

Informele setting onder leiding van twee juridisch specialisten, maximaal twaalf deelnemers, ruimte voor vragen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 7 plaatsen beschikbaar

39. Planmatig werken (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : AYSEGÜL ASLAN, AOb Doelgroep: (G)MR-leden Werkvorm: workshop

Deze workshop gaat over het werken met een activiteitenplan dat vanuit de cao verplicht is voor de personeelsleden in de MR als zij hun MR- taakuren en overige faciliteiten willen benutten. Dit plan is tevens een uitstekend instrument om vroegtijdig met de directie wederzijdse ambities af te stemmen. Ook werpen we een blik op het communicatieplan voor de achterban dat je kunt integreren in het activiteitenplan.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

40. Wat geven we onze kinderen mee voor de toekomst? Burgerschap in onze school. (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : FLEUR NOLLET en BERTINA GREVEN, School en Veiligheid Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: workshop

‘Burgerschap vind ik zo’n ingewikkeld iets, je wil het niet tot één vak maken, je wil eigenlijk dat het in de hele school zit, maar hoe doe je dat nou, wat moet je ermee?’ (schoolleider vo)

Maak kennis met de praktische gesprekstool ‘Pas op de Plaats’ om binnen de eigen school, met personeel, ouders, leerlingen en bestuurders te werken aan een gezamenlijk kader, dat als leidraad kan dienen voor het alledaagse handelen in de school als oefenplaats voor burgerschap.

De school is een samenleving in het klein, waarin leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Hoe zorgen we dat onze leerlingen stevige, veerkrachtige individuen worden die weten hoe ze in onze democratie bewegen en respectvol omgaan met verschillen? Start met een gesprek om te werken aan gedeelde en gedragen doelstellingen en aanpak.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 13 plaatsen beschikbaar

41. Cao voortgezet onderwijs en medezeggenschap (VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : PHILIPPE ABBING, AOb Doelgroep: personeelsgeleding MR Werkvorm: sessie

In de cao vo staat de PMR meerdere keren genoemd. Meestal betekent dit dat er betere afspraken te maken zijn dan in de cao staan. Maar de cao vo geeft vaak alleen kaders of richtingen aan die verder kunnen en moeten worden uitgewerkt. In deze sessie worden tips en adviezen gegeven en verschillende denkrichtingen aangeboden waarmee de MR aan de slag kan.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

42. Invloed van ouders in de medezeggenschap (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : MIRA HUUSSEN, OCO en voormalig MR-ouderlid en GMR-voorzitter Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: interactieve lezing

Resultaten van een onderzoek gehouden onder scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Elk jaar weer pakken ouders enthousiast en gedreven een rol in de bestuurszaken van hun school of stichting. In opdracht van OCO (de Amsterdamse organisatie waar ouders en leerlingen terecht kunnen met hun vragen over het onderwijs) heeft Mira Huussen onderzocht hoe dit uitpakt in de praktijk.

Wat vinden ouders de belangrijkste taak voor de medezeggenschap? Welke knelpunten ervaren zij? En vooral: hebben de ouders echt invloed? In de lezing presenteert Mira de resultaten van het onderzoek en geeft zij antwoord op deze vragen. U krijgt meer inzicht in het functioneren van de raad en vindt aanknopingspunten voor het versterken van de medezeggenschap.

In het onderzoek stond het perspectief van ouders centraal en de wijze waarop ze hun verantwoordelijkheid in de MR oppakken.

De lezing is geschikt voor alle kennisniveaus en praktijkgericht.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

43. Ouders in en om de school (PO/SO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : ARLINE SPIERENBURG, Ouders & Onderwijs Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: workshop

Ouders zijn een onontbeerlijke partner voor de school. Ouders hebben een formele rol (MR, OR) en een informele rol. Hoe vergaat het hen in de praktijk? De Staat van de Ouder 2019 laat zien dat er (te) veel afstand is tussen formele en informele ouderbetrokkenheid. In deze workshop komen aansprekende voorbeelden, kansen en mogelijkheden aan bod. Een mooie gelegenheid om eens anders te kijken naar de samenwerking met ouders.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

44. Actuele ontwikkelingen; zeggenschap en medezeggenschap (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : JANINE ESHUIS, VOS/ABB Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: workshop

Medezeggenschap is geen statisch geheel maar blijft altijd in beweging. In deze workshop over actuele ontwikkelingen kan het bijvoorbeeld gaan om wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de geschillencommissie of dilemma’s uit de medezeggenschapspraktijk van de workshopleider.

De workshop bestaat uit een mix van horen en doen. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

45. Volg het onderwijsgeld voor het voortgezet onderwijs (V(S)O en samenwerkingsverbanden)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : JEROEN PETERS, VOO Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: sessie

Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen?

De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld wat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuur? In deze sessie gaan we in op de inkomsten en uitgaven waarmee een school of bestuur te maken krijgt. De sessie richt zich op iedereen die meer wil weten van de geldstromen binnen de school en hoe de (G)MR invloed kan uitoefenen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 3 plaatsen beschikbaar

46. Begroting vlot en kort (PO/VO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : FLORIS IJSENDORN en REINOUT JAARSMA, AOb Doelgroep: startende MR-leden Werkvorm: interactieve lezing

Deze interactieve lezing is hetzelfde als interactieve lezing 32 in ronde 2.

Veel dialoog in het onderwijs gaat over geld of het ontbreken van voldoende geld. Geld wordt soms als argument gebruikt om wensen van de medezeggenschap te negeren. Het is belangrijk dat de MR goed inzicht heeft in het financieel beleid van de eigen organisatie. Daarnaast is het gewenst dat de MR een doordacht advies kan geven over het financieel beleid. Cijfertjes schrikken vaak af. Daarom is het belangrijk om het financieel beleid op hoofdlijnen te bekijken en de juiste vragen te stellen. In deze bijeenkomst vind je een aantal basisbegrippen en uitgangspunten voor het financieel beleid in het onderwijs.

Hoe kom je tot een professionele dialoog?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

47. Samen op weg naar de samenwerkingsschool (PO/VO/SO)

27/11/2019 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : WILLIBRORD VAN DEN BESSELAAR en JOHN VAN ENGELEN, Bonaventura, katholieke afdeling van de AOb Doelgroep: alle congresdeelnemers Werkvorm: interactieve lezing

In krimpgebieden is de samenwerkingsschool een van de mogelijkheden om een, ook in levensbeschouwelijk opzicht, breed onderwijsaanbod in stand te houden. Zo’n school kan alleen worden opgericht door fusie van een openbare en katholieke of protestants-christelijke school. En daarbij moeten het openbare karakter en de bijzondere identiteit beide gewaarborgd blijven. Zowel in de aanloop naar een mogelijke fusie als in de vormgeving van de nieuwe school speelt de vraag ‘wat betekent samenwerken voor ons onderwijs’ een belangrijke rol. We staan stil bij vragen rondom het schoolplan waarin aan de levensbeschouwelijke diversiteit recht gedaan wordt. Daar komt bij dat de wet bij een (formele) samenwerkingsschool de instelling van een identiteitscommissie met wettelijke bevoegdheden voorschrijft. Hoe komt die tot stand en wie zitten daarin? Hoe verhoudt zich die commissie tot de MR en zijn rol met betrekking tot bijvoorbeeld het school- en leerplan? Na afloop bent u in staat in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van een samenwerkingsschool in uw situatie. En kunt u een stappenschema maken om de meningsvorming en besluitvorming goed te faseren om de goede bedoelingen van de samenwerking te borgen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 17 plaatsen beschikbaar