WMS Congres: Contact met de achterban

Wanneer: Woensdag 7 november 2018
Locatie: Reehorst in Ede
Kosten: € 95,00

Zoals elk jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisaties in drie rondes ruim 46 inspirerende workshops en lezingen waaruit u een keuze kunt maken. Een deel daarvan sluit aan bij het thema. Dit jaar hebben we ook een aantal workshops specifiek voor de doelgroepen:
– ouders in de (G)MR
– bestuurder, directieleden en schoolleiders
– leerlingen in de MR

Programma:

09.15 Ontvangst en registratie
Mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken
10.00 – 11.00 Plenaire opening met onder meer
Hester Macrander en Boris van der Ham
Muzikale begeleiding: Freek Zwanenberg
11.00 – 11.15 Programmawissel
11.15 – 12.25 1e workshopronde (diverse zalen)
12.35 – 13.30 Lunch en gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken
13.30 – 14.40 2e workshopronde (diverse zalen)
14.40 – 15.00 Programmawissel
15.00 – 16.10 3e workshopronde (diverse zalen)
16.10 Afsluitend drankje en napraten

 

Lees voordat u uw keuze maakt de beschrijvingen van de workshops/lezingen goed door. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij de meeste workshops geldt een maximaal aantal deelnemers.

Link naar de beschrijvingen van de workshops/lezingen (16 pagina’s)
Link naar het schematisch overzicht (7 pagina’s)
Bekijk hier de uitnodiging

Maak hieronder eerst per ronde een workshopkeuze. Tot slot vult u uw persoonlijke gegevens in.

Interessant voor schoolleiders:
Het WMS congres 2018 is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het WMS congres 2018 gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

 

Ronde 1

01. Het bestuur belooft wel een beter werkklimaat, maar lukt dit ook? (PO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : MARCEL RAASSENS EN PEPIJN HAPPEL, GMR-OUDERS EENBES IN GELDROP Doelgroep: alle leden van de (G)MR, directeuren en besturen (bij voorkeur PO, maar ook zeker ook geschikt voor VO) Werkvorm: Workshop

Eenbes heeft zijn strategisch beleid vertaald naar een koersplan. Daarin is een aantal ambitieuze beloften gedaan ten aanzien van het werk- en leerklimaat. De GMR wilde graag weten in hoeverre het koersplan na twee jaar op koers ligt ten aanzien van deze beloften en deed in samenwerking met de bestuurder aanvullend onderzoek naar het werkklimaat binnen de stichting. Door proactief te handelen en samen te werken, draagt de GMR bijdragen aan een sterker beleid en een beter werkklimaat. Het wat, waarom en hoe van deze succesvolle aanpak komt ruimschoots aan bod in deze workshop met het doel andere (G)MR-leden, directeuren, leerkrachten en besturen te inspireren. Deelnemers kunnen ook hun eigen good practices delen om van elkaar te leren.

Suggesties ter voorbereiding:

Deelnemers die een good practice hebben, kunnen van tevoren bepalen hoe ze die willen delen. Hulpvragen zijn ook welkom.
Meer weten? Zie dit artikel op infowms.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 9 plaatsen beschikbaar

02. Achterbancontact: wat valt er te leren van het bedrijfsleven? (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleiders : SOPHIA GEELKERKEN EN DANIELLE HAENEN, SER Doelgroep: alle leden van de (G)MR/OPR (PO en VO) Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 46 in ronde 3.

Medezeggenschap is voor het primair en voortgezet onderwijs geregeld in de Wms en voor het bedrijfsleven in de WOR. Een school en een bedrijf zijn uiteraard verschillende organisaties en medezeggenschap is er anders ingericht. Maar het gaat in beide gevallen om hetzelfde bij medezeggenschap: namelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de organisatie en invloed uit kunnen oefenen op de bedrijfsvoering. Er valt dus wat te leren van elkaar.
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Sophia Geelkerken en Danielle Haenen in op enkele thema’s met voorbeelden uit het bedrijfsleven, de not-for-profit sector en de overheid. In het bijzonder op de thema’s contact met de achterban en geheimhouding. Zij behandelen ook een aantal suggesties voor een beter contact met de achterban en tips hoe om te gaan met geheimhouding. Wanneer het bevoegd gezag geheimhouding oplegt aan het medezeggenschapsorgaan bij het verstrekken van informatie of toesturen van een advies- of instemmingsaanvraag, rijst de vraag hoe lang die geheimhouding redelijk is en wanneer de achterban geraadpleegd kan worden.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

 

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

03. Wat kunnen leiders leren van theater? (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : BORIS VAN DER HAM, oud-politicus, democratie-activist en bestuurder bij verschillende organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond Doelgroep: bestuurders, schoolleiders en directie (PO en VO) Werkvorm: Masterclass

Wat kun je als onderwijsbestuurder leren van klassieke toneelteksten? Veel meer dan van een gemiddeld managementboek, aldus Boris van der Ham. Hij houdt niet alleen een speech over medezeggenschap tijdens het plenaire deel van het congres, maar ook deze interactieve masterclass. Van der Ham is immers niet alleen oud-politicus, democratie-activist en bestuurder, maar ook acteur. Hij volgende de toneelacademie in Maastricht en stond voordat hij de politiek in ging op het toneel in stukken van Shakespeare en Sophocles. Twee jaar geleden keerde hij terug naar het theater in onder meer Ciske de Rat.

In deze masterclass laat hij zien hoe klassieke schrijvers menselijke processen genadeloos blootlegden en wat je daarvan kunt leren als onderwijsbestuurder. Dit vergeet je nooit meer.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

04. Verbeter de communicatie tussen GMR en MR’s (PO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : JANNY ARENDS, VOO Doelgroep: ouders en personeelsleden in de (G)MR (PO) Werkvorm: Workshop

De communicatie tussen de GMR en MR’s blijkt in de praktijk niet altijd optimaal: inhoudelijk is men niet van elkaars werkzaamheden op de hoogte en vaak is ook niet duidelijk hoe de MR in de GMR is vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is er behoefte aan een intensievere samenwerking en aan concrete hulpmiddelen om deze vorm en inhoud te geven. In deze workshop wordt de deelnemers een aantal concrete voorbeelden aangereikt om de communicatie op gang te brengen of te verbeteren.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht als het gaat om het nadenken over intensievere samenwerking tussen de GMR en de MR’s en het delen van ervaringen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar

05. Achterban of eigen belang? PO/VO

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : JANINE ESHUIS, VOS/ABB Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De inleider gaat in gesprek met de deelnemers en zal hen door middel van prikkelende vragen laten nadenken over de medezeggenschap in het algemeen en het thema van de dag, contact met de achterban, in het bijzonder. Er is ook voldoende ruimte voor het gesprek met elkaar.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 20 plaatsen beschikbaar

06. MR als verbinder, handvatten vanuit de Verbindende Communicatie (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : HESTER MACRANDER, docent, gecertificeerd trainer Verbindende Communicatie Doelgroep: alle leden van de MR en schoolleiders (PO en VO) Werkvorm: Lezing/workshop

Als MR-lid ben je bij uitstek een verbinder tussen de achterban en de schoolleiding. Hoe creëer je zo effectief mogelijk verbinding met de verschillende groepen? Hoe ga je daarbinnen weer om met al die verschillen in achtergrond en bagage? Wat is eigenlijk ‘verbinding’? Hoe ga je om met lastige situaties: conflicten in school, ouders die van geen ophouden weten, directieleden die niet willen luisteren of besturen die wel beloven maar onvoldoende doen?

In deze lezing/workshop vertelt Hester in vogelvlucht wat verbindende communicatie is, krijg je concrete handvatten en ga je oefenen met specifieke MR-situaties. Je krijgt dan helderheid over: hoe pas je welk handvat waar toe?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

07. Starters in de MR (PO en VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : ANNEMARIE VAN LUIK, AOb Doelgroep: startende MR-leden (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 26 in ronde 2.

Als vers gekozen MR-lid duizelt het je soms: vele vergaderstukken, onbekende terminologie en allerlei rechten die je hebt. Vooral als startende ouder of leerling in de MR is het dan handig om snel basiskennis te hebben: welke rechten en plichten heeft de MR, wat is het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht, wat is informatierecht en wat houdt het recht op overleg in? Deze workshop zorgt voor een vliegende start.

Na het volgen ervan heb je basiskennis en kun je aan de slag als volwaardig MR-lid.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 1 plaatsen beschikbaar

08. De rol van de MR in de financiële cyclus (VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : AUKE DE ROOS, AOb Doelgroep: voor personen die denken geen verstand te hebben van financiën (VO) Werkvorm: Lezing

Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Het meest gehoorde argument als je iets wil veranderen in je school is: daar is geen budget voor… Klopt dat argument?
In deze lezing krijg je handreikingen hoe je wel grip kunt krijgen op de financiën van jouw organisatie. Wanneer kan een MR daadwerkelijk invloed uitoefenen en waar moet je als MR vooral geen energie aan verspillen?

Na deze lezing heb je handvatten om invloed uit te oefenen door de juiste vragen te stellen, op tijd in gesprek te gaan met de overlegpartner en je te concentreren op de posten die een directe relatie hebben met de werkvloer.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

09. Fusie, de keuze van wie? (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : PATRICK LOEPS, VOO Doelgroep: alle leden van de (G)MR en OPR (PO en VO) Werkvorm: Lezing

Een (voorgenomen) fusie raakt menigeen in meer of mindere mate. Welke rol spelen de verschillende belanghebbenden en wie maakt welke keuze? Is er een verschil tussen een fusie van besturen en een fusie tussen scholen? Wat schrijft de Wms voor en hoe zorg je samen (bevoegd gezag en (G)MR) voor een gedegen fusieproces?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar

10. MR, profileer en presenteer jezelf aan de achterban met een filmpje! (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : MELANIE LASSOOIJ, CNV Doelgroep: alle leden van de MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Een filmpje is een ludieke manier om je als MR te presenteren aan je achterban. Wie zijn jullie en wat doen jullie? In een filmpje laat je het zien!

Tijdens de workshop ervaar je hoe je op een hele eenvoudige manier zelf een leuk filmpje kunt maken met je smartphone.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

11. Medezeggenschap en toezicht: samen werken aan waardecreatie. (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : GEERT VAN DER TANG, VTOI Doelgroep: leden van de GMR (PO en VO) Werkvorm: Lezing

Er zijn veel onduidelijkheden over het overleg tussen medezeggenschap en het intern toezicht, maar gelukkig zijn er even zoveel goede voorbeelden te noemen.
In deze lezing gaat de directeur van de VTOI-NVTK, drs. Geert van der Tang, in op alles wat er bij komt kijken om het overleg zo effectief mogelijk in te richten en het meest passend te laten zijn voor uw organisatie. Hij gaat onder meer in op agendasetting, formele gesprekspunten, werving en selectie van de bestuurder, beloningsbeleid en procesinrichting.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

12. Het professioneel statuut, wat is de rol van de PMR bij de totstandkoming hiervan? (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : HENRY VAN BERGEN, FvOv Doelgroep: personeelsgeleding van de MR met globale kennis over de Wet beroep leerkracht, WBL (PO en VO) Werkvorm: Interactieve lezing

Door de Wet beroep leraar (WBL) heeft de leraar meer zeggenschap gekregen over zijn (professionele) ruimte. Afspraken daarover moeten op instellingen overeengekomen worden in het professioneel statuut. Inmiddels zijn in het land de nodige ervaringen opgedaan. Tijdens deze lezing (met interactie) wordt de WBL toegelicht en worden praktijkvoorbeelden kansen en mogelijkheden geschetst.

Het doel van de lezing is inzicht te krijgen in welke rol de medezeggenschap kan spelen bij het opstellen van het professioneel statuut.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 6 plaatsen beschikbaar

13. ‘Zonder last of ruggespraak’ (PO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : HENK NIEBORG, CNV Doelgroep: alle leden van de MR (PO) Werkvorm: Workshop

In deze interactieve workshop creëren we met elkaar een platform en gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden (casussen) met elkaar in gesprek over het betrekken van de achterban bij de medezeggenschap.

Een workshop waarin dus niet zozeer het zenden van de trainer centraal staat, maar het gesprek en de onderlinge uitwisseling.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 17 plaatsen beschikbaar

14. Kort en krachtig schrijven voor de achterban (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : LEONIE DE BRUIN Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 44 in ronde 3.

Als (G)MR ontkom je niet aan het schrijven van teksten voor de achterban. De notulen van de vergadering, een informatieve tekst op de schoolwebsite of in de nieuwsbrief, een wervend stukje voor de (G)MR-verkiezingen, een inleidende tekst bij een enquête, een kort bericht op sociale media. Niet iedereen schudt dat even uit zijn mouw. Bovendien maken we steeds meer gebruik van digitale media en worden mensen overvoerd met informatie. De lezer moet wel erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp anders ben je hem zo kwijt. Het belang van een sterke en aantrekkelijke tekst is dus groot. Maar waar moet je op letten?

In de workshop krijg je aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk inzicht in wat wel en niet werkt in een tekst en een aantal praktische (schrijf)tips. De deelnemers kunnen eigen teksten meenemen om mee aan de slag te gaan.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 8 plaatsen beschikbaar

15. De achterban van de OPR: bent u dat niet? (PO/VO)

07/11/2018 11:15 tot 12:25 uur Ronde : 1 Inleider : SASKIA VAN DER SCHAAF, AOb Doelgroep: alle leden van de (G)MR/OPR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De ondersteuningsplanraad (OPR) is voor veel personeel, ouders en leerlingen minder bekend. In deze workshop komt u erachter van welke OPR u de achterban bent, en wie met u nog meer.
U krijgt mee wat de OPR doet om bij te dragen aan passend onderwijs voor alle leerlingen bij u in de regio. We bespreken ten slotte met elkaar wat OPR en achterban voor elkaar kunnen betekenen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 23 plaatsen beschikbaar

16 & 17 LAKS masterklas: de achterban, lekker belangrijk! (VO)

07/11/2018 11:15 tot 14:40 uur Ronde : 1 Inleiders : LAKS Doelgroep: vooral voor leerlingen in de (G)MR, en andere geïnteresseerden (VO) Werkvorm: Masterklas/Spel/Workshop

Let op dubbele workshop! Start in ronde 1 en gaat in ronde 2 na de lunchpauze verder.
In ronde 2 kan er niet voor een andere workshop gekozen worden!

Medezeggenschap is voor bijna alle leerlingen een nieuwe omgeving. Wat is het belang van medezeggenschap? Waarom moeten leerlingen daaraan meedoen? Maar liefst 70% van de leerlingen op school weet niet eens wat de MR eigenlijk is! Dat willen we veranderen. Een achterban die weet wat medezeggenschap is – is super belangrijk. Daarom ontwikkelt het LAKS in samenwerking met het project Versterking medezeggenschap een serieus spel over medezeggenschap. Met dit spel willen we scholieren bereiken en hen leren wat medezeggenschap is.
Tijdens deze workshop maken we gebruik van jullie expertise als medezeggenschappers om de pilotversie van dit spel te spelen. Daarnaast gaan we gezamenlijk op zoek naar concrete handvatten om het werk van leerlingen in de MR makkelijker te maken en eenvoudiger met de achterban te verbinden.

We zien jullie graag bij onze workshop! 

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 17 plaatsen beschikbaar
Ronde 2

18. Open space: ga met andere deelnemers (ouders) in gesprek en wissel ideeën uit. (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : JANNY ARENDS, VOO en KITTY RAMAKERS, project Versterking medezeggenschap Doelgroep: ouders in de (G)MR en OPR (PO en VO) Werkvorm: Workshop/Open space

Aan de hand van tevoren ingebrachte medezeggenschapsonderwerpen gaan de deelnemers aan de Open space met elkaar en met de workshopleiders in gesprek over problemen en dilemma’s waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Oplossingen worden gepresenteerd en alternatieven uitgewisseld. Voorbeelden van onderwerpen zijn de fusie van een school en hoe betrek je als oudergeleding van de MR je achterban hierbij? Hoe communiceer je met de achterban en hoe betrek je andere ouders bij het werk van de MR? Hoe komt de oudergeleding van de MR aan voldoende informatie? Hoe kun je goed samenwerken met de personeelsgeleding (en in het voortgezet onderwijs ook met de leerlinggeleding)?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 21 plaatsen beschikbaar

19. Overzicht geeft inzicht, inzicht geeft overzicht (PO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : PAUL VAN LENT EN JAN STUIJVER, AVS Doelgroep: schooldirecteuren (PO) Werkvorm: Masterclass

Deze masterclass is hetzelfde als masterclass 34 in ronde 3.

De rol van de schoolleider in de medezeggenschap is cruciaal. Hoe kan de schoolleider een constructieve tegenspraak organiseren en optimaal samenwerken met de MR en het team? Uitgangspunt zijn de principes bondgenootschap, vertrouwen en draagvlak. Van belang hierbij is de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. In een optimale situatie geeft de schoolleider samen met de MR het beleid vorm. Daarbij stelt de raad een activiteitenplan op, op basis van het jaarplan van het bestuur. Het activiteitenplan geeft duidelijkheid wie, wat, wanneer gaat doen. Het is ook een instrument om aan alle betrokkenen te laten zien wat zij van de mr kunnen verwachten.

Aan bod in de masterclass komt o.a.:
– Hoe geef je als schoolleider constructief inhoud aan de bevoegdheden voor de MR?
– Rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen.
– Hoe organiseer je constructieve tegenspraak
– De afstemming tussen jaarplan en activiteitenplan
– De overlegvergadering, wat gaat daar aan vooraf?
– Hoe kom je tot draagvlak?

De deelnemers gaan aan de slag met praktijkvoorbeelden en opdrachten. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 19 plaatsen beschikbaar

20. De rol van de MR in de financiële cyclus (PO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : AUKE DE ROOS, AOb Doelgroep: voor personen die denken geen verstand te hebben van financiën (PO) Werkvorm: Lezing

Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Het meest gehoorde argument als je iets wil veranderen in je school is: daar is geen budget voor… Klopt dat argument?
In deze lezing krijg je handreikingen hoe je wel grip kunt krijgen op de financiën van jouw organisatie. Wanneer kan een MR daadwerkelijk invloed uitoefenen en waar moet je als MR vooral geen energie aan verspillen?

Na deze lezing heb je handvatten om invloed uit te oefenen door de juiste vragen te stellen, op tijd in gesprek te gaan met de overlegpartner en je te concentreren op de posten die een directe relatie hebben met de werkvloer.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

21. Stakeholders van de school – wie zit waar? (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : KEES JANSEN, Verus Doelgroep: alle leden van de MR en bestuurders/toezichthouders, met enige kennis van governance (PO en VO) Werkvorm: Lezing

De medezeggenschap verzorgt – weliswaar zonder last of ruggespraak – de collectieve belangenbehartiging van personeel, ouders en leerlingen. Rondom de school zijn echter meer groepen die belang hebben bij een goed functionerende school. Denk onder meer aan het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente. Zijn zij ook vertegenwoordigd? En hoe dan? Het is in het belang van goede medezeggenschap ook deze groepen ook in kaart te hebben en er op een gepaste manier contacten mee te onderhouden.

De deelnemers krijgen inzicht in de (andere) stakeholders om de school heen en hun verhouding tot bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

22. Gebruik mini-enquêtes voor het peilen van je achterban (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : ELZELINE BERGISCH EN SANDRA MULLER, oudergeleding van het Amadeus Lyceum in Vleuten Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 48 in ronde 3.

Als je weinig contact met je achterban hebt of als je maar een (klein) deel van je achterban regelmatig tegenkomt, hoe kun je dan voeling houden met wat er leeft? Elzeline en Sandra vertellen hoe je eenvoudige digitale hulpmiddelen kunt gebruiken om een panel van meedenkers te vinden en hen via mini-enquêtes te vragen wat ze vinden van actuele beleidsonderwerpen. Met de cirkeldiagrammen van de uitslag en de samenvatting van de vrije opmerkingen ben je beter voorbereid op de volgende vergadering en sta je sterker, omdat de anderen weten dat je de mening verwoordt van velen. Dit kan toegepast worden bij MR, GMR en OPR en bij ouders, leerlingen en personeel.

Bij deze interactieve lezing is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers doen inspiratie op om zelf ook digitaal de mening van de achterban te gaan peilen en leren welke de concrete stappen je moet nemen om dat te bereiken. Meer weten? Zie dit artikel op infowms.

Voorbereiding: voor deze interactieve lezing krijgen de deelnemers voorafgaand aan het congres een mini-enquête toegestuurd.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

23. Heeft de (G)MR niets te ‘vertellen’ bij onderwijsvernieuwing? (PO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : FLORIS IJSENDORN EN REINOUT JAARSMA, AOb Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO) Werkvorm: Workshop

Ergens op school begint de directie of een groepje enthousiastelingen met het uitwerken van onderwijsvernieuwing. Het wordt eerst in één klasje uitgevoerd en misschien daarna uitgerold in de sectie of gehele school. Er wordt met iedereen gepraat, met collega’s, leerlingen en ouders en zelfs de pers krijgt een berichtje. Maar dan moet de opzet nog naar (G)MR en deze heeft opeens bedenkingen. Kan de (G)MR zijn bedenkingen nog uiten terwijl de achterban juist enthousiast is? Natuurlijk heeft de medezeggenschap op het plan advies- en instemmingsrecht als het gaat om de gevolgen, maar durf je dit besluitvormingsproces nog wel aan? En op welk moment treed je in overleg met je achterban? Al deze facetten krijgen in deze workshop aandacht.

Aan het eind hebben de deelnemers inzicht op welke wijze zij het besluitvormingsproces kunnen aanpakken en mogelijk bijsturen. Ze worden zich ervan bewust dat een traject “op proef” de eerste stap is naar nieuw beleid en dat sommige ‘besluiten’ onomkeerbaar zijn.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 5 plaatsen beschikbaar

24. Kinderen als achterban in het PO, doen jullie dat al? (PO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : ANDRÉ VAN KEMENADE, CNV Doelgroep: alle leden van de MR (PO) Werkvorm: Workshop

Kinderen hebben vaak leuke ideeën en een frisse kijk op het reilen en zeilen in de school. Kun/wil je kinderen zien als achterban van de MR en hun visie op het schoolbeleid horen en meenemen? Tijdens deze workshop gaan we daar op in.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 20 plaatsen beschikbaar

25. Fricties tussen bestuur en MR: mediation kan uitkomst bieden (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : ROSWITHA DE BEKKER EN JEROEN VAN VELZEN, Onderwijsgeschillen Doelgroep: alle leden van de (G)MR en bestuurders/directie (PO en VO) Werkvorm: Workshop

“De MR wil teveel met de achterban bespreken. Daardoor lukt het volgens het bestuur niet om slagvaardig te handelen.
Het bestuur wil alles veel te snel besluiten. Dat is volgens de MR niet zorgvuldig.”

Het bestuur dient een geschil in bij de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG) WMS. Omdat met een uitspraak van de LCG WMS de samenwerkingsproblemen nog niet zijn opgelost, besluiten het bestuur en de MR om in mediation te gaan.
Bent u benieuwd wat mediation inhoudt? Wilt u weten voor welke geschillen mediation geschikt is? Kom dan naar deze workshop. U komt te weten wanneer mediation nog zinvol is en wat de meerwaarde van mediation is ten opzichte van een rechterlijke uitspraak.
U komt ook meer te weten over mediation doordat u zelf aan de slag gaat.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 5 plaatsen beschikbaar

26. Starters in de MR (PO en VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : ANNEMARIE VAN LUIK, AOb Doelgroep: startende MR-leden (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 7 in ronde 1.

Als vers gekozen MR-lid duizelt het je soms: vele vergaderstukken, onbekende terminologie en allerlei rechten die je hebt. Vooral als startende ouder of leerling in de MR is het dan handig om snel basiskennis te hebben: welke rechten en plichten heeft de MR, wat is het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht, wat is informatierecht en wat houdt het recht op overleg in? Deze workshop zorgt voor een vliegende start.

Na het volgen ervan heb je basiskennis en kun je aan de slag als volwaardig MR-lid.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

27. Dé achterban bestaat niet.. (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : AYSEGÜL ASLAN, AOb Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Werken met een communicatieplan is een must!

Dé achterban bestaat niet. Want het is een diverse groep van mensen die zeer verschillend van elkaar zijn. Probeer dus niet iedereen (en op dezelfde manier) te willen bereiken. In deze workshop verdelen we de achterban in concentrische cirkels van betrokkenheid. Dan wordt ook duidelijk waarom het een must is om als (G)MR te werken met een communicatieplan. Het voorkomt bovendien dat je alleen maar vaart op je bevoegdheid ‘zonder last of ruggespraak’ en je kunt ermee voldoen aan je ‘breng- en haalplicht’ naar de achterban.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

28. Digitale hulpmiddelen voor de MR. AVG proof? (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : KATJA VAN WELL EN PHILIPPE ABBING Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Samenwerken, co-productie, peilen, polsen, bevragen, quizzen… weer eens wat anders dan notulen via de mail verspreiden of een nieuwsbrief produceren.
Digitale tools kunnen MR’s helpen om eens anders aan de slag te gaan. Er zijn vele mogelijkheden om te co-creëren, bijvoorbeeld met behulp van de Office 365 omgeving. Maar ook communiceren met de achterban op een andere (digitale) manier kan leiden tot participeren.
De grote vraag van nu is door de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) echter waarmee je rekening moet houden op het gebied van privacy.
In deze mee-doe-workshop stippen we een aantal handige praktische programma’s aan en laten we je voorbeelden zien van digitale tools voor de MR. Met daarbij steeds in het achterhoofd de AVG.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

29. De ouderraadpleging: spring altijd in het diepe. Het ondiepe doet namelijk zeer. (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : SJOERD VAN GEFFEN, Ouders&Onderwijs Doelgroep: alle leden van de MR en schoolleiders/directie (PO en VO) Werkvorm: Workshop

De stem van de ouders bij het schoolbeleid loopt via de MR. Maar soms is een ouderraadpleging gewenst of zelfs verplicht. Een vorm van directe democratie of betrokkenheid waar niet elke partij van gediend is. Waarom zou je dat doen? Hoe doe je dat? Wat levert het op?

Op zoek naar drijfveren, ervaringen en tips.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

30. Meer doen met medezeggenschap in passend onderwijs (PO/VO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleiders : PIETER HUISMAN EN RENÉ FLIPPO Doelgroep: alle leden van de (G)MR/OPR (PO en VO) Werkvorm: Interactieve lezing

De uitkomsten en ervaringen uit het verkennend onderzoek naar de bestuurlijk-juridische ketens van medezeggenschap bij passend onderwijs  worden gebruikt als kapstok voor een interactieve lezing, waarbij de onderzoekers kort nog eens de positie van de verschillende organen schetsen en de onderlinge verhouding (MR-MR SWV-OPR). De deelnemers krijgen inzicht in waar ze op moeten letten en er worden verschillende goede praktijkvoorbeelden gegeven.

De onderzoekers behandelen ook kwesties als: hoe maak je verbindingen tussen de niveaus van medezeggenschap (school en samenwerkingsverband) en wat is je verhouding als OPR met het bestuur en het toezicht op het samenwerkingsverband? Waar heb je invloed op?

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 6 plaatsen beschikbaar

31. Contactouders: de Scandinavische manier om ouders structureel te betrekken bij het beleid. (PO)

07/11/2018 13:30 tot 14:40 uur Ronde : 2 Inleider : WERNER VAN KATWIJK, OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: ouders, maar zeker ook voor andere doelgroepen (PO) Werkvorm: Workshop

Het betrekken van ouders bij beleid en medezeggenschap kostte ook op scholen in Scandinavië hoofdbrekens. Maar men heeft daar een structurele oplossing gevonden. Geen enkel systeem is ideaal, maar dit sloeg aan en het zorgde voor een constante stroom van ideeën en respons op plannen van de scholen. OUDERS VAN WAARDE ging daar een flink aantal jaar geleden al kijken. Wat zijn de ervaringen? En wat kunnen we er mee in de Nederlandse (medezeggenschaps)praktijk?

Een workshop om mee te denken aan een systematische oplossing voor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs en vooral meedenken vanuit je eigen school.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 22 plaatsen beschikbaar
Ronde 3

33. Het ambitiegesprek: welke wensen en verwachtingen hebben de MR en het bevoegd gezag over de samenwerking? (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : KITTY RAMAKERS, project Versterking medezeggenschap Doelgroep: alle congresbezoekers (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Het project Versterking medezeggenschap richt zich op goede medezeggenschap in de breedste zin. Tijdens de workshop krijgt u uitleg over het advies Goede medezeggenschap en de achtergrond daarvan. Er is aandacht voor het gezamenlijke belang van de (G)MR en de bestuurder bij goede medezeggenschap. We kijken naar de wederzijdse ambities en gaan aan de slag met een aanzet om die ambities vorm te geven.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

34. Overzicht geeft inzicht, inzicht geeft overzicht (PO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : JAN STUIJVER EN PAUL VAN LENT, AVS Doelgroep: schooldirecteuren (PO) Werkvorm: Masterclass

Deze masterclass is hetzelfde als masterclass 19 in ronde 2.

De rol van de schoolleider in de medezeggenschap is cruciaal. Hoe kan de schoolleider een constructieve tegenspraak organiseren en optimaal samenwerken met de MR en het team? Uitgangspunt zijn de principes bondgenootschap, vertrouwen en draagvlak. Van belang hierbij is de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. In een optimale situatie geeft de schoolleider samen met de MR het beleid vorm. Daarbij stelt de raad een activiteitenplan op, op basis van het jaarplan van het bestuur. Het activiteitenplan geeft duidelijkheid wie, wat, wanneer gaat doen. Het is ook een instrument om aan alle betrokkenen te laten zien wat zij van de mr kunnen verwachten.

Aan bod in de masterclass komt o.a.:
– Hoe geef je als schoolleider constructief inhoud aan de bevoegdheden voor de MR?
– Rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen.
– Hoe organiseer je constructieve tegenspraak
– De afstemming tussen jaarplan en activiteitenplan
– De overlegvergadering, wat gaat daar aan vooraf?
– Hoe kom je tot draagvlak?

De deelnemers gaan aan de slag met praktijkvoorbeelden en opdrachten. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

35. Raadpleging, en dan ……..? (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : PATRICK LOEPS, VOO Doelgroep: ouders in de (G)MR en OPR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

In het verleden moesten de ouders worden geraadpleegd bij een voorstel over de buitenschoolse opvang en een wijziging van de onderwijstijd. Als gevolg van de aanpassing per 1 januari jl. van Wms art. 15 lid 3, moeten alle ouders nu over meer aangelegenheden worden geraadpleegd voordat een besluit wordt genomen. Maar wie neemt het initiatief voor deze raadpleging en welke vragen leg je voor? Wat doe je met de resultaten?
In deze workshop wordt stil gestaan bij de verschillende dilemma’s die zich hierbij voordoen. U wordt zich als ouder in de (G)MR bewust van de verschillende afwegingen die hierbij een rol (kunnen) spelen, waardoor u een afgewogen standpunt in kunt nemen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 24 plaatsen beschikbaar

36. (G)MR in positie : speelveld, rollen en relaties (PO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : SUZANNE DEUTEKOM, VOO Doelgroep: alle congresbezoekers (PO) Werkvorm: Workshop

Als (G)MR moet je stevig in je schoenen staan. Aan de ene kant moet je de belangen van de achterban zien te vertalen naar de directeur of naar het bestuur, aan de andere kant moeten er soms ook moeilijke besluiten “van boven” uitgelegd worden aan de achterban. Om zelf goed in positie te komen, is het niet alleen belangrijk te kijken waar je als (G)MR zelf (voor) staat, maar ook om inzicht te hebben in de positie en het spel van de andere spelers en teams: schoolbestuur, directeur(en), raad van toezicht, andere medezeggenschapsraden, teams, ouders en leerlingen.
In deze workshop verkennen we samen het speelveld, de verschillende posities, rollen en onderlinge relaties. In het bijzonder kijken we daarbij naar de relatie met de achterban en hoe de (G)MR die zo goed mogelijk kan benutten. Dat doen we onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden en discussies.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

37. Passend onderwijs: succes of scepsis (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : OLGA LUIKEN EN STEPHAN SCHELLENS, Onderwijsgeschillen Doelgroep: iedereen die werkzaam is in de praktijk van passend onderwijs (PO en VO) Werkvorm: Ronde tafel gesprek / individueel vragenuurtje

U wilt gerichte informatie over passend onderwijs, medezeggenschap, (bezwaar tegen) de toelaatbaarheidsverklaring, het ontwikkelingsperspectief of toelating en verwijdering.

Informele setting onder leiding van twee juridisch specialisten, maximaal tien deelnemers, ruimte voor vragen.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

38. Taakbeleid: andere manieren om er tegen aan te kijken (VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : PHILIPPE ABBING, AOb Doelgroep: personeelsleden van de (G)MR (VO) Werkvorm: Lezing

Hoe wordt het personeel op uw school ingezet? Is dat vanuit een urenmodel, rigide en strak, of vanuit resultaatafspraken? En komt dit model nog overeen met de onderwijspraktijk en de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt?

In deze workshop laat Philippe Abbing vanuit de praktijk een aantal denkmodellen en uitwerkingen van taakbeleid de revue passeren met daarbij zijn inschatting over hoe succesvol deze zijn. Als u met uw school bezig bent met taakbeleid (en dat is eigenlijk ongoing business) dan kan deze bijeenkomst wellicht tot inspiratie leiden om hier eens anders invulling aan te gaan geven.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

39. Fusie of sluiting van de school? (PO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : ARNE BREUNESSE, Onderwijsgeschillen Doelgroep: alle leden van de MR (PO) Werkvorm: Lezing

Fusie of sluiting van de school? Toelichting op de rol van de medezeggenschap hierbij, aan de hand van een door het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen opgestelde handreiking.

Schoolbesturen hebben meer instrumenten gekregen om de negatieve gevolgen van leerlingendaling het hoofd te bieden. Naast fusie of sluiting van een school zijn er nu belemmeringen weggenomen voor andere maateregelen, bijvoorbeeld omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van een school. Het betreft ingrijpende beslissingen waarbij de medezeggenschap zo vroeg mogelijk betrokken moet worden.
De (G)MR hoeft zich hierbij niet te beperken tot het geven van advies of het al dan niet verlenen van instemming, maar kan ook zelf alternatieven voorleggen aan het bevoegd gezag. Daarbij is voeding vanuit de achterban gewenst. Aan de hand van een door het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen opgestelde handreiking aan de MR licht Arne Breunesse in deze voordracht de praktijk toe.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 19 plaatsen beschikbaar

40. Contactouders: de Scandinavische manier om ouders structureel te betrekken bij het beleid. (VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : WERNER VAN KATWIJK, OUDERS VAN WAARDE Doelgroep: ouders, maar zeker ook voor andere doelgroepen (VO) Werkvorm: Workshop

Het betrekken van ouders bij beleid en medezeggenschap kostte ook op scholen in Scandinavië hoofdbrekens. Maar men heeft daar een structurele oplossing gevonden. Geen enkel systeem is ideaal, maar dit sloeg aan en het zorgde voor een constante stroom van ideeën en respons op plannen van de scholen. OUDERS VAN WAARDE ging daar een flink aantal jaar geleden al kijken. Wat zijn de ervaringen? En wat kunnen we er mee in de Nederlandse (medezeggenschaps)praktijk?

Een workshop om mee te denken aan een systematische oplossing voor ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en vooral meedenken vanuit je eigen school.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 19 plaatsen beschikbaar

41. Goed onderwijs maken doe je samen: hoe versterk ik de participatie van leerlingen en ouders? (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : BERIT LINDEMANN, namens de VO-raad Doelgroep: schoolleiders, teamleiders, maar ook interessant voor docenten, leerlingen en ouders (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het van belang dat de school, en daarbinnen school- en teamleiders, zicht heeft op wat haar leerlingen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Immers, goed onderwijs maak je samen.

In deze workshop zal dr. Berit Lindemann van Wisselwerkers Academic Entrepreneurs u praktische handvatten bieden om op gestructureerde en doelmatige wijze aan de slag te gaan met het versterken van de participatie van leerlingen, ouders en/of personeelsleden in uw school.
De deelnemers nemen praktische inzichten en handvatten mee terug naar hun eigen school om participatie van verschillende doelgroepen structureel vorm te geven.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

42. Werken met een activiteitenplan (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : AYSEGÜL ASLAN, trainer/adviseur AOb Doelgroep: personeelsleden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Vanuit de cao po en vo is het verplicht om als personeelsgeleding van de MR en de GMR een activiteitenplan op te stellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de toegekende faciliteiten worden ingezet. We behandelen een format ter inspiratie en leggen hierbij de link naar de bevoegdheden voor de medezeggenschap als gevolg van de Wet versterking bestuurskracht.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

 

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 1 plaatsen beschikbaar

43. Het promoten van de verkiezingen (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : MARIEKE BOON, Ouders&Onderwijs Doelgroep: alle leden van de MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Hoe gaat de verkiezing van de MR bij jullie op school? Er zijn scholen die hun MR nauwelijks gevuld krijgen, maar er zijn er ook die verkiezingen moeten houden en waar kandidaten hun best moeten doen om in de MR te komen. De verkiezing van de MR is een mooie kans om alle ouders en personeelsleden over de MR te informeren. Door als MR op tijd aandacht te schenken aan de verkiezingen vergroot je de kans op voldoende kandidaten. Bij ideale verkiezingen zijn er voldoende kandidaten die met passende ambities interesse hebben om te groeien in hun MR-rol. Hoe vind je die?

In deze workshop bespreken we samen de communicatie, het vinden van geschikte kandidaten en de organisatie van de verkiezing.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

44. Kort en krachtig schrijven voor de achterban (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : LEONIE DE BRUIN Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 14 in ronde 1.

Als (G)MR ontkom je niet aan het schrijven van teksten voor de achterban. De notulen van de vergadering, een informatieve tekst op de schoolwebsite of in de nieuwsbrief, een wervend stukje voor de (G)MR-verkiezingen, een inleidende tekst bij een enquête, een kort bericht op sociale media. Niet iedereen schudt dat even uit zijn mouw. Bovendien maken we steeds meer gebruik van digitale media en worden mensen overvoerd met informatie. De lezer moet wel erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp anders ben je hem zo kwijt. Het belang van een sterke en aantrekkelijke tekst is dus groot. Maar waar moet je op letten?

In de workshop krijg je aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk inzicht in wat wel en niet werkt in een tekst en een aantal praktische (schrijf)tips. De deelnemers kunnen eigen teksten meenemen om mee aan de slag te gaan.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 4 plaatsen beschikbaar

45. Betrokken ouders; actieve communicatie en samenwerking tussen de ouderraad/MR en de ouders (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleider : ARLINE SPIERENBURG, Ouders&Onderwijs Doelgroep: allen leden van de MR en schoolleiders/directie (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Doel is actieve communicatie én samenwerking tussen de ouderraad/medezeggenschapsraad en de ouders. Door ouders te informeren, maar ook slim in te zetten als adviseurs. Weer eens wat anders dan als MR zelf alles te doen. In deze workshop gaan we het hebben over aansprekende voorbeelden en mogelijkheden, zoals:
– mentor-ouderavonden op de Leon van Gelderschool,
– de dorpsschool van Westerbroek en
– een medezeggenschapsraad die open vertelt waar ze mee bezig is, maar ook ouders oproept om hun expertise in te zetten.

Het MR-werk wordt hierdoor leuker en zo sta je sterker. Een mooie start om eens anders te kijken naar de samenwerking met ouders.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 16 plaatsen beschikbaar

46. Achterbancontact: wat valt er te leren van het bedrijfsleven? (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : SOPHIA GEELKERKEN EN DANIELLE HAENEN, SER Doelgroep: alle leden van de (G)MR/OPR (PO en VO) Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 2 in ronde 1.

Medezeggenschap is voor het primair en voortgezet onderwijs geregeld in de Wms en voor het bedrijfsleven in de WOR. Een school en een bedrijf zijn uiteraard verschillende organisaties en medezeggenschap is er anders ingericht. Maar het gaat in beide gevallen om hetzelfde bij medezeggenschap: namelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de organisatie en invloed uit kunnen oefenen op de bedrijfsvoering. Er valt dus wat te leren van elkaar.
Een van de wettelijke taken van de SER is het bevorderen van medezeggenschap. In deze interactieve lezing gaan Sophia Geelkerken en Danielle Haenen in op enkele thema’s met voorbeelden uit het bedrijfsleven, de not-for-profit sector en de overheid. In het bijzonder op de thema’s contact met de achterban en geheimhouding. Zij behandelen ook een aantal suggesties voor een beter contact met de achterban en tips hoe om te gaan met geheimhouding. Wanneer het bevoegd gezag geheimhouding oplegt aan het medezeggenschapsorgaan bij het verstrekken van informatie of toesturen van een advies- of instemmingsaanvraag, rijst de vraag hoe lang die geheimhouding redelijk is en wanneer de achterban geraadpleegd kan worden.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 2 plaatsen beschikbaar

47. Heeft de (G)MR niets te ‘vertellen’ bij onderwijsvernieuwing? (VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : FLORIS IJSENDORN EN REINOUT JAARSMA, AOb Doelgroep: alle leden van de (G)MR (VO) Werkvorm: Workshop

Ergens op school begint de directie of een groepje enthousiastelingen met het uitwerken van onderwijsvernieuwing. Het wordt eerst in één klasje uitgevoerd en misschien daarna uitgerold in de sectie of gehele school. Er wordt met iedereen gepraat, met collega’s, leerlingen en ouders en zelfs de pers krijgt een berichtje. Maar dan moet de opzet nog naar (G)MR en deze heeft opeens bedenkingen. Kan de (G)MR zijn bedenkingen nog uiten terwijl de achterban juist enthousiast is? Natuurlijk heeft de medezeggenschap op het plan advies- en instemmingsrecht als het gaat om de gevolgen, maar durf je dit besluitvormingsproces nog wel aan? En op welk moment treed je in overleg met je achterban? Al deze facetten krijgen in deze workshop aandacht.

Aan het eind hebben de deelnemers inzicht op welke wijze zij het besluitvormingsproces kunnen aanpakken en mogelijk bijsturen. Ze worden zich ervan bewust dat een traject “op proef” de eerste stap is naar nieuw beleid en dat sommige ‘besluiten’ onomkeerbaar zijn.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

 

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 6 plaatsen beschikbaar

48. Gebruik mini-enquêtes voor het peilen van je achterban (PO/VO)

07/11/2018 15:00 tot 16:10 uur Ronde : 3 Inleiders : ELZELINE BERGISCH EN SANDRA MULLER, oudergeleding van het Amadeus Lyceum in Vleuten Doelgroep: alle leden van de (G)MR (PO en VO) Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 22 in ronde 2.

Als je weinig contact met je achterban hebt of als je maar een (klein) deel van je achterban regelmatig tegenkomt, hoe kun je dan voeling houden met wat er leeft? Elzeline en Sandra vertellen hoe je eenvoudige digitale hulpmiddelen kunt gebruiken om een panel van meedenkers te vinden en hen via mini-enquêtes te vragen wat ze vinden van actuele beleidsonderwerpen. Met de cirkeldiagrammen van de uitslag en de samenvatting van de vrije opmerkingen ben je beter voorbereid op de volgende vergadering en sta je sterker, omdat de anderen weten dat je de mening verwoordt van velen. Dit kan toegepast worden bij MR, GMR en OPR en bij ouders, leerlingen en personeel.

Bij deze interactieve lezing is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën. De deelnemers doen inspiratie op om zelf ook digitaal de mening van de achterban te gaan peilen en leren welke de concrete stappen je moet nemen om dat te bereiken. Meer weten? Zie dit artikel op infowms.

Voorbereiding: voor deze interactieve lezing krijgen de deelnemers voorafgaand aan het congres een mini-enquête toegestuurd.

Bekijk hier het volledige workshopoverzicht.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar