Education Festival (VSNU)

When: May 24th, 2018
Location: The Orion building on the campus of Wageningen University & Research
Costs: free of charge, we will apply a €25 fee in case of no-show

Following the huge success of the first edition, the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) is organising a second Education Festival. The VSNU Education Festival will take place on Thursday 24 May 2018. This year’s festival will be held on the campus of Wageningen University & Research, as it is celebrating its 100th anniversary. The Festival will start at 10:00h and conclude with networking drinks beginning at 16:30h.

Academic education is developing at a rapid pace. Interested in learning how universities are working to improve the quality of academic education, each and every day? Visit the Education Festival to exchange thoughts with students, lecturers and support staff. The plenary programme will focus on the professionalisation of lecturers and digital educational innovation. During dozens of workshops, the universities will share good examples, knowledge and experience gained in the practice of educational development in the broadest sense.

Instead of following workshops in round 2 you can also participate in a campus walk.

Here you can find an overview of all workshops.

Please make first a choice from the workshops (per round). Then enter your personal details.

Round 1

1. Teaching excellence: Op waarde geschat!

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Joke Oosterhuis-Geers (UT) en Maria Sjerps (UT) Track: Docentprofessionalisering en HR Language: Nederlands

Voor wetenschappelijke high potentials (goede prestaties in onderzoek en potentieel tot uitstekende prestaties op onderwijs) heeft de UT de mogelijkheid gecreëerd om in de loop van hun wetenschappelijke carrière accent te leggen op onderwijs. Bij het uitwerken van de criteria is gebruik gemaakt het “Framework for evaluating and rewarding teaching achievement in an academic environment” (Ruth Graham). Om de praktische toepasbaarheid te vergroten zijn deze criteria verder aangevuld met concrete beschrijvingen van prestaties die nog niet afdoende zijn ‘below entrance level’ en beschrijvingen die ondersteunend zijn bij het maken van verdere ontwikkelafspraken ‘professional growth level’. Ook is een indicatie gegeven van mogelijkheden om aan te tonen dat het vereiste niveau is bereikt (‘evidence’).
Niveau 1 (effective teacher) en 2 (skilled and collegial teacher) gelden voor al het (wetenschappelijk) personeel dat onderwijs verzorgt. Niveau 3 (scholarly teacher/ institutional leader in teaching and learning) en 4 (national and global leader in teaching and learning) geldt voor een kleine selecte groep uit het wetenschappelijk personeel dat een bijzonder talent heeft voor onderwijs.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

2. Gelijke Kansen in het hoger onderwijs

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Maaike Muntinga (VU) en Petra Verdonk (VU) Track: Diversiteit en inclusiviteit Language: Nederlands

Wat is ‘professionaliteit’ binnen jouw opleiding of vakgebied? Wie is een goede student of professional, hoe ziet hij/zij eruit en hoe gedraagt hij/zij zich? Wie is automatisch professioneel, en wie moet zich tien keer bewijzen? Tijdens deze workshop verkennen we samen hoe normen rondom professionaliteit voordeel opleveren voor sommigen, en anderen juist uitsluiten. We denken na over de consequenties van een werk- en opleidingsklimaat waarin (on)geschreven regels van invloed zijn op studiesucces en doorstroming naar de arbeidsmarkt, en stellen we dialoogvragen op om het gesprek over ongelijke kansen met elkaar aan te gaan. De workshop is gebaseerd op eigen onderzoek en op onze ervaringen binnen het onderwijsproject ‘Gelijke kansen in de medische (vervolg)opleiding’, dat in 2017 gehonoreerd werd met een NRO Comeniusbeurs.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 5 plaatsen beschikbaar

3. Online distance learning master program: How this works in practice

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Speaker : Cora Busstra (WUR), Rolf Marteijn (WUR), Ad Ragas (OU) en Angelique Lansu (OU) Track: Flexible education Language: English

Currently, at a few Dutch universities, working professionals can enrol at Master’s programmes to study fully online and part-time. In this workshop, Wageningen University and the Open University of the Netherlands will share their experiences with online learning in research masters in the life sciences: MSc Nutritional Epidemiology and Public Health (WUR) and Environmental Sciences (OU). This workshop will give insight in the possibilities of online and part-time learning with respect to curriculum design, academic competences, thesis research, and practical procedures. Both demonstrate how studying online works by showing how the programme of courses fits the target group of professionals. This will illustrate how students are challenged by active online learning assignments, how they interact with each other and their tutors, how core contents and lectures are delivered, how exams and assessments are organised etc.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 9 plaatsen beschikbaar

4. Peer feedback in hoger onderwijs

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Renée Filius (UU), Charlotte Burgers (RU) en Trudie Benschop (RU) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

Academisch onderwijs is gericht op ‘diep leren’ en wordt in toenemende mate online en blended gegeven. Maar diep leren verloopt online anders dan bij campusonderwijs. Studenten leren vooral door te dóen. De docent geeft hen daarom opdrachten en levert daarop individuele feedback. Dat kost (veel) tijd. Bovendien zien studenten elkaars werk niet en leren ze nauwelijks van elkaar. Daarom wordt in deze sessie ingegaan op hoe je diep leren kunt stimuleren bij online en blended academisch onderwijs.
In deze sessie presenteren we een onderzoek van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd onder internationale studenten bij een Nederlandse universiteit, waarbij een methode van peer feedback is geïmplementeerd in de vorm van een online dialoog. Uit het onderzoek blijkt onder meer op welke manier online peerfeedback diep leren kan stimuleren. Ook worden verschillende adviezen gegeven voor de rol van de docent en de kwaliteitsborging van de peerfeedback. Daarnaast presenteren we voorbeelden van de inzet van peer feedback in het vaardighedenonderwijs aan de Radboud Universiteit. Er is volop ruimte voor inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden gaan we met de aanwezigen in discussie over voor- en nadelen en geschikte toepassingen van peer feedback in het onderwijs.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

5. Badges en micro credentialing: Digitale mini-diploma’s in het onderwijs

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Nienke Stumpel (VU) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

Badges: wat zijn dat, hoe gebruik je ze, hoe introduceer je ze en waarom eigenlijk? In deze workshop vertelt Nienke Stumpel (docent Biomedische Wetenschappen) over badges, die je zou kunnen vergelijken met digitale mini-diploma’s. Ze vertelt wat badges zijn en hoe je die praktisch kunt inzetten. Ook laat ze een voorbeeld zien in Canvas met het programma Badgr; maar vertelt ze over andere (vrij toegankelijke!) alternatieven. Maar waar deze workshop natuurlijk vooral om draait: wat kun je zélf met badges doen? Via een stappenplan mogen docenten, studenten, beleidsmakers, onderwijsdirecteuren en anderen nadenken over hun eigen onderwijs: waar, waarom en hoe kun je badges in je eigen onderwijs inzetten? Inclusief praktische tips!

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 17 plaatsen beschikbaar

6. Active reading and learning: Teaching literature with ebooks and deep learning algorithms

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Speaker : Pablo Valdivia (RUG), Hans Beldhuis (RUG), Koos Winnips (RUG) Track: Innovation of education Language: English

“Active Reading and Learning” is our innovative curriculum design, introduced to enhance and develop the students’ close reading and analytical skills. We will focus on our experience using Perusall and Peerceptiv in the study and teaching of literary/cultural content and the creation of strong learning networks in and outside the class. As an online social collaboration platform, Perusall engages students to share questions, answers, perspectives, and external knowledge in threads. Peerceptiv enables the active learning method of digital peer-feedback: students give feedback to peers on their papers in which they engage with key-readings and concepts. Using both tools the reading experience is transformed from a solitary into a collective one.
The instructional strategies and activities are aligned to the learning objectives and to the assessments, so that they reinforce one another. This way education becomes fun and useful for the future careers of students and teachers.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 14 plaatsen beschikbaar

7. Study Smart – The art of teaching study skills to students

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Speaker : Anique de Bruin (UM), Pauline Aalten (UM) en Felicitas Biwer (UM) Track: Innovation of education Language: English

When entering university, students are suddenly expected to self-regulate their learning. However, they are never formally taught how to do so and develop their study skills by themselves. Whereas research in cognitive psychology of learning has provided insight into the effectiveness of different learning strategies, most students engage in rather low-effective strategies such as highlighting or summarizing. In order to close this gap between practice and research, the study smart training has been developed in a collaboration project between EDLAB and Maastricht University, embedded within the Comenius programme (NRO). In three sessions, the training aims to raise students’ awareness, to foster reflection about and to increase and support the practice of effective learning strategies. In this workshop, you will get a glimpse of the Study Smart training. You will learn about the effectiveness of different learning strategies and get some hands on practice and reflection about your own study skills.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 14 plaatsen beschikbaar

8. MyFuture: De toekomst van academisch onderwijs

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Martijn Roos (EUR) Track: Employability Language: Nederlands

Traditioneel is de universiteit een ‘kennisfabriek’. Academici doen wetenschappelijk onderzoek en delen hun expertise in het onderwijs. Tegenwoordig hebben opleidingen ook aandacht voor academische vaardigheden. De toekomst van het academisch onderwijs vraagt echter om een belangrijke toevoeging: bredere skills en vorming in combinatie met career services. Bij de Erasmus Universiteit komt dit samen in het nieuwe programma MyFuture. Tijdens de academische studie worden studenten in de bachelor uitgedaagd om doelen te stellen (goalsetting) en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand aan hun eerste studiedag werken studenten al aan deze onderwerpen in het Pre Academic Programme. In de master concentreert het programma zich op voorbereiding op de stap naar de arbeidsmarkt. De projectleider vertelt over de totstandkoming en de inhoud van het programma MyFuture, deelt de eerste resultaten (vers van de pers!) en gaat met u in gesprek over uw visie op de toekomst van het academisch onderwijs op dit onderwerp.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 5 plaatsen beschikbaar

9. Kansengelijkheid op weg naar het WO: Honours Trajectum

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Peter Schrijver (UU), Bettina Tuinstra (UU) en Gemma Geerdsema (UU) Track: Regionale samenwerking Language: Nederlands

Honours Trajectum is een samenwerkingsproject van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UU, de Brede School Academie Utrecht en vier scholen voor voortgezet onderwijs in de stad. 16 Leerlingen uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijgen twee uur per week les aan de universiteit om te werken aan Nederlandse taalvaardigheid, kennis van de wereld en academische leerhouding. Leerlingen stammen vaak uit gezinnen waarin het niet gebruikelijk is door te stromen naar het hoger onderwijs, al dan niet met migratieachtergrond. Dit is een pilot, die een voortzetting biedt van Brede School Academie Utrecht, waaraan ruim 400 leerlingen tussen groep 6 van het PO en de eerste klas havo/vwo deelnemen (www.bsa-utrecht.nl).
Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met de praktijk van dit onderwijs. We willen in gesprek gaan over effectieve interventies die de kansengelijkheid in het (hoger) onderwijs bevorderen en over het belang van regionale samenwerking tussen universiteit, scholen en gemeente.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 27 plaatsen beschikbaar

10. Academische pre-bachelor voor vluchtelingen

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Patty van Bielder (TiU) Track: Toegankelijkheid Language: Nederlands

Vluchtelingen die in Nederland willen studeren, hebben vaak niet de juiste papieren om in te stromen in het WO. Daarom komen er op steeds meer plekken in Nederland, waaronder aan Tilburg University, schakeljaren. In een schakeljaar krijgen statushouders de kans om hun inburgering af te ronden, hiaten in de kernvakken Engels en wiskunde weg te werken en hun studievaardigheid te verhogen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studiekeuze. Hierdoor zijn de deelnemers niet alleen toelaatbaar tot het hoger onderwijs, maar hebben ze ook een grotere kans op studiesucces.
Om ervoor te zorgen dat we niet overal het wiel opnieuw uitvinden, is Tilburg University een verregaande samenwerking aangegaan met de voorbereidende jaren van de Erasmus Universiteit en Boswell Bèta (Utrecht). Tijdens deze workshop wordt er verteld wat de pre-bachelor van Tilburg University precies inhoudt en hoe het programma op dit moment loopt. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de verschillende instituten toegelicht.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 24 plaatsen beschikbaar

11. Debat: De universiteit en de arbeidsmarkt

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Nog niet bekend Track: Debat Language: Nederlands

De meeste universitaire opleidingen leiden studenten niet op voor één beroep, maar wel voor de arbeidsmarkt. Afgestudeerden komen goed terecht, maar vinden vaak dat zij in hun opleiding niet goed genoeg zijn voorbereid om de arbeidsmarkt te betreden. Hoe komt dit? En past deze arbeidsmarktgerichtheid wel bij het karakter van de universiteit? In dit debat komt de relatie tussen de universiteit en de arbeidsmarkt aan bod en gaan we in op hoe deze er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 38 plaatsen beschikbaar

X1: Ik volg geen workshop in deze ronde

24/05/2018 11:40 tot 12:30 uur Ronde : 1
join This session overlaps with an already selected session! nog 18 plaatsen beschikbaar
Round 2

12. Professionaliseringsaanbod voor junior docenten

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Thea van Lankveld (VU), Mirjam Bok (UU) en Maiza Campos Ponce (VU) Track: Docentprofessionalisering Language: Nederlands

Aan Nederlandse universiteiten wordt een deel van het (bachelor)onderwijs verzorgd door niet-gepromoveerde junior docenten met een tijdelijke aanstelling. Op sommige universiteiten krijgen zij een aanstelling van 1 of 2 jaar, op sommige plekken van 3 of 4 jaar. Hoewel zij een belangrijk en steeds groter deel van het onderwijs verzorgen, ontbreekt op veel universiteiten vaak nog specifiek professionaliseringsbeleid voor deze groeiende groep van junior docenten.
In deze workshop bekijken we twee universiteiten die sinds kort een specifiek 4-jarig opleidingstraject voor junior docenten hebben: Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit. Hoewel de namen verschillen (professionaliseringstraject, onderwijstraineeship), staan in beide trajecten zowel de didactische, academische als persoonlijke en professionele ontwikkeling van de junior docent centraal. In deze workshop bekijken we de overeenkomsten en verschillen tussen beide trajecten en zullen we in gesprek gaan met het publiek over wat een gewenst professionaliseringsaanbod voor junior docenten zou kunnen zijn.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 2 plaatsen beschikbaar

13. Diversiteit & inclusie: Het monitoren van gelijke kansen op instroom en studiesucces

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Leoniek Wijngaards-de Meij (UU) en Rick Wolff (Risbo/EUR) Track: Diversiteit en inclusiviteit Language: Nederlands

Onderzoek heeft aangetoond dat diversiteit van studenten en docenten en een inclusief klimaat bijdragen aan een vruchtbare leeromgeving voor studenten. Niet bij elke opleiding wordt echter een diverse studentengroep aangetrokken, noch presteren de verschillende groepen gelijk in studiesucces. Bij zowel de Universiteit Utrecht als bij de Erasmus Universiteit wordt er gewerkt aan diversiteitsscans van opleidingen, die een beeld geven van de samenstelling en het studiesucces van de verschillende studentengroepen. Wij gaan in gesprek over manieren om deze informatie binnen opleidingen en universiteiten zo in te zetten dat er (waar van belang) verandering ingezet kan worden.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

14. Virtual Exchange

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Marja Verstelle (UL) en Marinke Sussenbach (TUD) Track: Flexibilisering Language: Nederlands

De universiteiten van Leiden en Delft zijn gestart met Virtual Exchange: studenten kunnen online een keuze- of honoursvak volgen voor EC’s bij een van de uitwisselingspartners in onze internationale consortia.
Op die manier is Virtual Exchange een proeftuin voor flexibilisering van onderwijs: wat komt er bij kijken als studenten niet een heel semester maar losse vakken elders volgen? Hoe organiseer je dat, hoe borg je de kwaliteit, hoe gaat dat met administratie, met financiering? Wat zijn verwachtingen van studenten? Wat zijn de eerste praktijkervaringen? Met de deelnemers gaan we in op alle vragen en vraagstukken die opdoemen bij deze vorm van flexibilisering, mogelijke oplossingen, hoe het consortium het nu oplost en wat er nodig is om dergelijke uitwisseling op grotere schaal te gaan invoeren in Nederland, Europa en wereldwijd.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 17 plaatsen beschikbaar

15. Versnellen en opschalen van onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Peter van Baalen (UvA) en Ulrike Wild (WUR) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

ersnellen en opschalen van onderwijsinnovaties worden de uitdagingen voor de instellingen in het kader van de versnellingsagenda voor het hoger onderwijs (een gezamenlijke agenda van VSNU, VH en SURF). Hoe faciliteer je voorlopers en hoe creëer je een brede verandering? Deze workshop over onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs is gericht op universitaire medewerkers die op beleids-/strategisch niveau bezig zijn met onderwijsinnovaties. De workshopleiders zullen aan de hand van vragen en stellingen in gesprek gaan met de deelnemers. De doelen van de workshop zijn:
– meer (praktisch) inzicht krijgen in de thematiek van versnellen en opschalen, voor de achtergrond van de versnellingsagenda
– goede (en ook minder goede voorbeelden) boven tafel krijgen die de deelnemers helpen onderwijsinnovaties in hun eigen organisaties te versnellen en op te schalen.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

16. Waarom maken zo weinig docenten instructiefilmpjes?

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Theo de Haan (VU) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

Korte instructiefilmpjes zijn hot in onderwijsland. Je kunt er de classroom mee flippen, learning mee blenden en ze sluiten geweldig aan op de onder jongeren zo populaire vlog-cultuur.
Elke docent aan wie ik mijn Wisklips laat zien, vindt ze cool. Waarom maken er dan toch zo weinig instructiefilmpjes voor hun eigen cursus? Goed, er zijn docenten die hun hoorcolleges integraal laten registreren. Maar dat is toch niet hetzelfde. Booooring! En nauwelijks effectief. Eerder het omgekeerde. Studenten laten de hoorcolleges er voor schieten en bekijken de registraties vervolgens niet of nauwelijks. Waarom storten docenten zich niet massaal op de veel effectievere instructiefilmpjes? De reden is simpel: te veel werk, te weinig tijd. In deze workshop wil ik de belangrijkste praktische bezwaren in kaart brengen en nagaan of er al partijen met oplossingen zijn. Uiteraard heb ik zelf ook zo mijn ideeën.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 17 plaatsen beschikbaar

17. Voorbeelden van een digitale universiteit: Canvas en learning analytics op de TU/e

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Peter Ruijten (TU/e), Suzanne Jacobs (TU/e) en Dieuwke de Haan (TU/e) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

De TU/e wordt steeds meer een ‘digitale universiteit’. Online onderwijs wordt bevorderd zonder aan onderwijskwaliteit in te boeten en studenten krijgen de mogelijkheid om het eigen leerproces te sturen. In deze workshop worden twee voorbeelden uitgelicht.
Als eerste wordt het herontwerp van een vak met behulp van Canvas besproken. Colleges zijn vervangen door digitaal onderwijsmateriaal, het aantal instructies is teruggebracht en studenten bestuderen zelfstandig modules. Dit vak is een good practice gebleken, met tevreden studenten en goede slagingspercentages.
Het tweede gaat over learning analytics. Door online leeractiviteiten te loggen en te visualiseren kunnen docenten het leerproces van studenten beter begrijpen en dat kan input zijn voor onderwijsverbetering. Het is wel nodig om onderwijskundige, technische en juridische (de AVG!) randvoorwaarden vast te leggen om learning analytics juist toe te kunnen passen. De TU/e heeft deze voorwaarden in kaart gebracht en gebruikt deze om een learning analytics beleid te ontwikkelen.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 52 plaatsen beschikbaar

18. The quest for the holy grail: How do I motivate my students?

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Speaker : Ellen Torfs (WUR) en Linda Luchtman (WUR) Track: Innovation of education Language: English

Have you had times when your students seemed passive, bored, and did not take any initiative? It is very tempting to try and push your students by offering them carrots (e.g. bonus points when they hand in all assignments on time) or sticks (subtraction of points when they are absent from class). These simple tricks may look effective in the short run and some students could be stimulated to get their work done. However, these kind of pressures may actually decrease students’ inner motivation, interest and personal involvement. If what you want to achieve is that students are really motivated to study and are engaged in activities because they find them valuable, join this session. In this highly active workshop you will get ideas and explore how the pillars of motivation theory can be translated into teaching strategies.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

19. Stream into your dream!

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Coby Doreleijers (TU/e) Track: Employability Language: Nederlands

De manier waarop bedrijven en instellingen personeel werven, is de laatste jaren enorm veranderd. Door verdere globalisering en digitalisering, wordt geschat dat de komende jaren minimaal 25% van afstudeerders te maken zal krijgen met online interviews in plaats van het vertrouwde face to face gesprek. Het vak Career Development ondersteunt master studenten bij hun loopbaankeuzes. In 8 weken maken studenten gebruik van een digitale leeromgeving, worden zij geacht 24 uur te netwerken, gebruiken ze de tool InterviewStream om te oefenen met online interviews en pitchen zij tot slot zichzelf voor een jury van recruiters.
Het vak Career Development is een uitstekend voorbeeld van een best practice die meerdere vernieuwende aspecten omvat. Naast digitalisering van de lesstof, is er een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Aansluiting op de arbeidsmarkt wordt door de instelling nog beter gefaciliteerd. Tijdens deze interactieve workshop zullen onderdelen van het vak zoals InterviewStream worden gedeeld met het publiek.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 39 plaatsen beschikbaar

20. Living Laboratories: Studenten leren in samenwerking met het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijk middenveld en HO instellingen

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Hanny Elzinga (RUG), Ilse Markensteijn (WUR) en Erik Heijmans (WUR) Track: Regionale samenwerking Language: Nederlands

Het University of Groningen Honours College werkt nauw samen met verschillende bedrijven uit de High Tech Systems and Materials (HTSM) sector. Interdisciplinaire teams van studenten (van biologie tot toegepaste natuurkunde) werken aan een actueel real life vraagstuk van een externe opdrachtgever.
Het Onderwijsloket (Education Project Services) van Wageningen University brengt concrete en complexe vragen van bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties of onderwijs- of onderzoeksinstellingen in in het regulier onderwijs van Wageningen University en faciliteert het leerproces van interdisciplinaire groepen studenten hierin.
Deze koppelingen van universitair en praktijkleren biedt een activerende onderwijsvorm en helpt studenten ook in het ontwikkelen van een kritische en een verantwoordelijke houding. Naast inhoudelijke kennis ontwikkelen studenten ook groepswerkvaardigheden en samenwerken met studenten van diverse disciplinaire en culturele achtergronden. Tenslotte leert de student omgaan en samenwerken met verschillende belangengroepen. Deze ervaringen beginnen uit te kristalliseren tot een nieuwe didactische werkvorm – bijvoorbeeld vormen van Living Laboratories – waarin linken worden gelegd tussen theorie en praktijk: burger, bedrijfsleven, beleid, wetenschap en het maatschappelijk middenveld.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 16 plaatsen beschikbaar

21. How will we support the teachers in internationalized programmes? Introducing the EQUiiP project

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Speaker : Kevin Haines (RUG) Track: Diversity and inclusion Language: English

Internationalization of the curriculum (IoC) has become common in higher education across Europe, and universities are therefore experiencing increasing diversity in students and academic staff. This diversity may become a resource for learning when handled skillfully and sensitively by university teaching staff.
What does this mean for the educational developers who support university teaching staff in the delivery of these internationalized programmes in universities across Europe? The EQUiiP Erasmus+ project is building modules to provide comprehensive support for the educational professionals who coach or train university teachers and lecturers.
This workshop will provide insights into the EQUiiP modules so that participants can consider the relevance of EQUiiP activities for their own context. The modules have been developed by seven European universities that already have proven experience in delivering Continuing Professional Development in the context of internationalized programmes. For more information about the EQUiiP project, see www.equiip.eu. The presentation will be in Engelish, but participants are welcome to use Dutch during the workshop.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 21 plaatsen beschikbaar

22. Debate: The international university in practice

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Speaker : To be announced Track: Debat Language: English

The international character of Dutch universities has become a hot button issue during the past few months. Parliament, opinion makers en the student unions have all raised the question: why should universities be international, and what does it take to reap the rewards of internationalisation and address any and all issues regarding international students, staff, and the language spoken? This debate will focus on internationalisation in practice: what does it look like, and how do international students and staff themselves view the issue?

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 31 plaatsen beschikbaar

C. Campus wandeling

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2 Spreker : Paul Kurstjens Track: Alle congresbezoekers Language: Nederlands

Auteur Paul Kurstjens van de ‘campuswandelgids’ die op dit onderwijsfestival gepresenteerd wordt nodigt u graag uit om een wandeling over de Wageningse campus te maken met studenten van de WUR als gids. Tijdens de wandeling kan een wandelgids gewonnen worden bij correcte beantwoording van een paar vragen (maximaal vijf wandelgidsen).

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 43 plaatsen beschikbaar

X2: Ik volg geen workshop in deze ronde

24/05/2018 13:35 tot 14:25 uur Ronde : 2
join This session overlaps with an already selected session! nog 18 plaatsen beschikbaar
Round 3

23. Continue docentprofessionalisering – Ervaringen, wensen en de rol van de leidinggevende

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Kathleen Schlusmans (OU), Margje van de Wiel (UM) en Esther de Ponti (TiU) Track: Docentprofessionalisering Language: Nederlands

De Open Universiteit is in 2014 gestart met een systeem van continue docentprofessionalisering, het zogenaamde PE-systeem. Alle docenten die een BKO hebben zijn verplicht om jaarlijks een aantal professionaliseringspunten te halen. In deze workshop wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen met dit systeem en van een onderzoek met focusgroepen bij Maastricht University, Tilburg University en de Open Universiteit waarbij aan docenten is gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van professionalisering. De discussie wordt gevoerd aan de hand van een aantal stellingen waarbij deelnemers hun positie kiezen en toelichten. Hierbij zal ook worden ingegaan op de rol van de leidinggevenden of vakgroepvoorzitters als een van de kritische succesfactoren bij continue docentprofessionalisering.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

24. Hoe inclusief is jouw onderwijs?

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Sietske Sportel (Expertisecentrum handicap + studie) Track: Diversiteit en inclusiviteit Language: Nederlands

Docenten zijn cruciaal voor het studiesucces van studenten. De vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kwaliteiten zijn doorslaggevend mits wordt ingespeeld op de verschillen tussen studenten en onderwijs flexibel wordt aangeboden. In deze workshop laat Expertisecentrum handicap + studie zien dat met vaak kleine aanpassingen een docent belemmeringen die studenten met een functiebeperking ervaren kan wegnemen, het onderwijs toegankelijk en inclusief maken en studievertraging en -uitval voorkomen. De aanpassingen werken niet alleen voor de studenten met een functiebeperking, maar veelal voor alle studenten.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 16 plaatsen beschikbaar

25. Future Learning 2025 : Roadmap to Next Generation Learning Spaces

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Marij Veugelers (UvA) Track: Flexibilisering Language: Nederlands

Hoe bereiden universiteiten zich voor op Future Learning 2025, op de ‘next generation learning spaces’. Volgens Gartner, Educause en Horizon is de komende 2 jaar het thema ‘redesigning learning spaces’ een van de 10 trends in het HO. Boeken, websites, artikelen zijn er genoeg waar de informatie vandaan gehaald wordt. Maar hoe brengen we er versnelling in? Wat is de roadmap?
In de workshop worden Lessons learned en voorbeelden vanuit een internationale context gepresenteerd. Welke randvoorwaarden moeten er zijn om zorg te dragen dat we van nu een pilot naar een bredere implementatie gaan binnen onze instellingen. Na een korte introductie gaan deelnemers zelf aan de slag om hun to do lijst samen te stellen. Deelnemers ontvangen een overzicht van bruikbare bronnen en de resultaten van de workshop.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 34 plaatsen beschikbaar

26. Using open educational resources

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Marian van Harmelen (WUR) en Marijn Post (WUR) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

Docenten gebruiken allerhande digitaal materiaal in elektronische leeromgevingen. Meestal maken docenten dit materiaal zelf, maar het wordt steeds gebruikelijker om het materiaal van een andere docent te hergebruiken. Probleem is echter dat docenten een boete of zelfs een rechtszaak riskeren als zij materiaal met copyright gebruiken zonder toestemming. In deze interactieve workshop bekijken we Open Educational Resources (OER) materiaal dat publiek toegankelijk is en dat, soms tot op zekere hoogte, mag worden hergebruikt in elektronische leeromgevingen. We zullen bespreken hoe open onderwijs materiaal gevonden kan worden (afbeeldingen, video’s, artikelen, boeken, vakken) en verschillende gangbare ‘Creative Commons Licenses’ toelichten. Daarnaast zullen we laten zien hoe je je eigen materiaal op die manier kunt delen. Een van de manieren waarop dat kan, is de Library for Learning, een OER zoeksysteem voor materiaal voor vakken van Wageningen University.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 21 plaatsen beschikbaar

27. Succesvol een Comenius Fellowship aanvragen: Do’s and dont’s

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Speaker : Judith Huisman (NWO), Anique de Bruin (UM) en Maaike Muntinga (VU) Track: Onderwijsinnovatie Language: Nederlands

Het Comeniusprogramma biedt beurzen aan docenten in het hoger onderwijs die hun onderwijs willen innoveren, verbeteren en onderzoeken. De Comenius Fellowships worden toegekend op basis van een schriftelijke aanvraag. Niet alleen moet een goed idee in een goed plan omgezet worden, het moet ook nog zó op papier gezet worden dat de beoordelingscommissie overtuigd raakt. In deze workshop gaan de deelnemers elkaar in gesprek over wat een goed idee, een goed plan en een goede aanvraag is. Doelgroep zijn docenten die overwegen een aanvraag in te dienen en beleidsmedewerkers die deze docenten begeleiden. De sessie staat onder begeleiding van twee docenten die in 2017 een beurs kregen en in 2018 in de beoordelingscommissie zaten, en de secretaris van het Comeniusprogramma.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 16 plaatsen beschikbaar

28. TU Delft showcases: Efficient teaching & math innovation

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Speaker : Bas Flipsen (TUD), Annoesjka Cabo (TUD) en Tessa van Puijenbroek (TUD) Track: Onderwijsinnovatie Language: Engels

Two TU Delft trailblazers will discuss their educational projects with you. Bas Flipsen, one of the 8 TU Delft Education Fellows, will share approaches in efficient teaching: during times with high workload we should not waste time on activities which do not contribute to effective learning of our students. Therefore Bas develops a cookbook for teachers. The cookbook describes best practices of effective and efficient teaching. A gathering of best practices from a broad range of TU Delft teachers captured in recipes, will you add yours or benefit from ours? Annoesjka Cabo, director of studies Interfaculty Education (EEMCS), will tell you all about PRIME (Project Innovation Mathematics Education). The largest innovation project at TU Delft where first-year math education at all faculties is redesigned into blended education in teams of teachers from all faculties. How do you carry out large educational change projects? Sharing lessons learned in large scale innovation projects. Absorb, share and discuss educational developments during this workshop.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 45 plaatsen beschikbaar

29. Design your own augmented reality application!

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Speaker : Thomas Hurkxkens (UL) en Beerend Hierck (UL) Track: Innovation of education Language: English

The innovation team from Leiden University developed the first interactive mixed reality HoloLens application for medical education, to investigate anatomy with your own body movements. At the VSNU Education Festival they will guide you to develop your own concept for applying augmented reality in education in an active workshop. The ‘Dynamic Anatomy App’ developed by the team contributes to making education more adaptive and personalized. The holographic information is connected to the body movements of students, making it possible to relate better to the learning content. Educationally, the HoloLens adds an affective component to the study of abstract models, by creating ownership of the students on their learning experience. The hololens app is a partnership between the Digital Learning Lab at the Centre for Innovation and the department of Anatomy and Embryology (ANA) and Centre for Innovation of Medical Education at the LUMC. The team won the Surfnet Innovation Challenge 2016/ 2017 with the app.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 92 plaatsen beschikbaar

30. Maatschappelijke co-creatie: Onderwijs over en met de maatschappij

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Michele Gerbrands (UU) Heleen van Ravenswaaij (UU), Kim Zunderdorp (UU), Isabella van Ophem (VU) en Wim Haan (VU) Track: Employability Language: Nederlands

Bij de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit werken studenten samen met externe partners aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Hiermee ontwikkelen zij hun professionele vaardigheden en overbruggen zij de kloof tussen theorie en praktijk. Bij de UU worden studenten in de Co-Challenge ondergedompeld in een intensief fulltime leer- en ervaringstraject waarin een opdrachtgever een maatschappelijk probleem aanbiedt en studenten deze in een multidisciplinair team aanpakken. De VU gebruikt Community Service Learning in haar curriculum; een innovatieve onderwijsvorm waarbij studenten hun academische vaardigheden inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, altijd in interactie met een maatschappelijke partner. Tijdens deze workshop presenteren we concrete voorbeelden van dit type onderwijs.  Daarna gaan we graag met u in discussie: hoe kunnen we samen zorgen dat deze onderwijsvorm vaker ingezet wordt in universiteiten en hoe kunnen we samenwerken om een rijk aanbod voor studenten te creëren?

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 14 plaatsen beschikbaar

31. Samenwerking vwo-wo op inhoud: Onderwijsprogramma’s voor leerlingen en docenten

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Pieter Boerman (UT) en Berenice Michels (UU/U-Talent) Track: Regionale samenwerking Language: Nederlands

Bijna alle universiteiten werken in regionale VO-HO-netwerken samen met VO-scholen (dekking ruim 60%). Aansluitend op Sectorakkoord VO en Strategische Agenda HO staat de stimulans voor succesvol studeren in het HO als doel centraal. In de netwerken leveren we onderwijsprogramma’s voor leerlingen en docenten. Denk aan masterclasses of professionaliseringstrajecten. In veel gevallen zijn scholen relevante partners voor ontwikkel- en uitvoercapaciteit en leveren ze ook substantiële financiële bijdragen.
Honoursprogramma’s voor leerlingen, masterclasses, leerlinglab experimenten, workshops en professionalisering van VO-docenten: het hele scala wordt hooggewaardeerd door de scholen en draagt bij aan onderwijskwaliteit in het VO en daarmee aan het niveau van de WO-instroom. Scholen vragen uiteraard kwaliteit. Dat vraagt om goede organisatie van het curriculum, dagelijkse praktijk en een heldere communicatie. Welke keuzes moet je maken samen met scholen om het programma goed ontwikkeld en uitgevoerd te krijgen, wat kun je wel niet voor elkaar krijgen in je eigen programmering samen met de scholen?
Met input van al onze regionale netwerken komen in de workshop deze vragen aan de orde. We nodigen u van harte uit mee te praten over het bevorderen van samenwerking in de onderwijsketen met als doel het studiesucces te vergroten!

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 16 plaatsen beschikbaar

32. Unbiased admission; Achieving equality in higher education

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Speaker : Gönül Dilaver (UU) Anastasia Kurysheva (UU) en Gisela van der Velden (UU) Track: Accessible education Language: English

Although the higher education institutions all strive towards an equal and inclusive educational system, education in the Netherlands needs to become more inclusive. The instances of exclusion and inequity manifest themselves during all stages of education: during selection and admittance, during the degree programmes and at graduation stages. These issues give rise to a feeling of urgency. During this workshop we will present some of our results of the research we are performing on admissions criteria within the graduate school of Life Sciences. During the interactive part we want to bring awareness about the biases which might exist during selective admissions. Participants will be engaged into interactive discussion on (1) what kind of admission process their school strives for and why, and (2) how to achieve this, while providing equal changes to students with different backgrounds.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 18 plaatsen beschikbaar

33. Debat: Flexibel en digitaal onderwijs

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3 Spreker : Nog niet bekend Track: Debat Language: Nederlands

Steeds meer docenten gebruiken digitale materialen en methoden in hun onderwijs. Tegelijkertijd is dit nog niet gemeengoed in alle cursussen aan de universiteit. Hoe zorg je dat blended learning in de hele universiteit een plek krijgt in het onderwijs? Hoe kunnen docenten van elkaar leren en ervaringen delen? In dit debat bespreken we de praktische uitdagingen die universiteiten tegenkomen als ze hun onderwijs digitaler inrichten én de kansen die er liggen.

Meer informatie
join This session overlaps with an already selected session! nog 27 plaatsen beschikbaar

X3: Ik volg geen workshop in deze ronde

24/05/2018 14:40 tot 15:30 uur Ronde : 3
join This session overlaps with an already selected session! nog 18 plaatsen beschikbaar