Save The Date - WMS Congres 2018

Wanneer: 07/11/2018
Locatie: Reehorst in Ede
Kosten: Nog nader te bepalen

Het WMS congres wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen, met steun van het Ministerie van OCW. Het congres is bestemd voor leden van de (G)MR-en, besturen en schoolleiders in het PO en VO.
Naast een jaarlijks wisselende plenaire opening worden er verschillende rondes workshops aangeboden.

Meer informatie volgt.