Studiedag Aurora, 25 september 2019

Wanneer: 25 september 2019
Locatie: De Heerlickheijd, Staringlaan 1, Ermelo
:

Op woensdag 25 september vindt de feestelijke kick-off plaats van de samenwerking van RSG Slingerbos|Levant, Stichting PROO en RSG N.O-Veluwe in:

Aurora OnderwijsGroep

Programma:

08.00 uur Inloop
09.00 uur Plenaire opening
09.45 uur Keynote door dagvoorzitter Jitske Kramer: ‘Building Tribes voor de toekomst’
11.00 uur Pauze
11.30 uur Workshops ronde 1
12.30 uur Lunch en ontmoeting
14.00 uur Workshops ronde 2
15.00 uur Pauze
15.30 uur Plenaire afsluiting
16.00 uur Ontmoeting met een hapje en een drankje
17.00 uur Einde studiedag

 

Lees voordat je je keuze maakt voor een workshop de beschrijvingen van de workshops goed door. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij de meeste workshops geldt een maximaal aantal deelnemers.

Alle workshops worden zowel in ronde 1 als in ronde 2 gegeven, met uitzondering van workshop 11: “De OOP-er als spil binnen de sociale veiligheid”. Deze workshop start in ronde 1 en wordt vervolgd in ronde 2!

Link naar de beschrijvingen van de workshops.
Bekijk hier de uitnodiging.
Routebeschrijving naar De Heerlickheijd in Ermelo

Maak hieronder eerst per ronde een workshopkeuze. Tot slot vul je je persoonlijke gegevens in.

Ronde 1

01. Brein & Leren: Praktisch aan de slag met breinprincipes

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Marije Heijdenrijk (Bazalt) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 13 in ronde 2!

We hebben een keuze. We kunnen lesgeven op een manier die is afgestemd op hoe de hersenen van nature leren. Als we dat doen, leren onze leerlingen meer en sneller. Ze nemen meer op en onthouden het beter. En ze hebben meer plezier in het leren. De hersenen zijn gemaakt om bepaalde soorten informatie, en informatie die op een bepaalde manier wordt gepresenteerd, op te pikken, te verwerken, te onthouden en terug te halen. Als we begrijpen hoe de hersenen het beste functioneren, kunnen we onze manier van lesgeven afstemmen op hoe de hersenen het beste leren.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

02. Digitale Intelligentie: wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving.

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Hans Hoornstra (Stichting Digitale Overheid en founder Like2Share) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 14 in ronde 2!

Het lijkt wel of de 21e-eeuwse vaardigheden uit de lucht zijn komen vallen. Dat is niet zo. Er is een duidelijke oorzaak van, samenhang en hiërarchie tussen de zogenoemde future skills. Maak kennis met het Columbusmodel.

Het Columbusmodel is een nieuw model voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Het model biedt een waardevolle aanvulling op bestaande schema’s. Het model plaatst niet alle vaardigheden gelijkwaardig naast elkaar in een cirkeldiagram maar maakt gebruik van een metafoor, waardoor de logische onderlinge samenhang van de vaardigheden meteen duidelijk wordt.

Het Columbusmodel kent twaalf vaardigheden en niet elf zoals het meest bekende model van SLO/Kennisnet. De twaalfde vaardigheid noemen wij: ondernemendheid. Het andere in het oog springende verschil is dat de term probleem oplossen is vervangen voor het begrip droomdenken.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 9 plaatsen beschikbaar

03. Filosofie in Actie: Het einde van de hersengekte

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Ronald Hünneman (Liaturches) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 15 in ronde 2!

Al vanaf 400 voor Christus houden westerse filosofen zich bezig met het denken, leren en redeneren van mensen. In het begin waren de ideeën hierover nog bovennatuurlijk en mythisch. Zo schrijft de Griekse filosoof Plato dat de ziel van de mens voor de geboorte door een Ideeënrijk reist, en daar kennis opdoet die na de geboorte kan worden gebruikt. Latere filosofen beschrijven mensen als een onbeschreven blad, dat na de geboorte zijn ideeën oppikt uit zijn de omgeving. Rond 1800 ontstond het moderne idee dat denkprocessen zich vooral in de hersenen afspelen, en dat we de hersenen moeten bestuderen om menselijk denken te begrijpen.

De afgelopen vijftien jaar is er echter een kentering gaande die in de komende decennia ook voor het onderwijs belangrijke gevolgen gaat hebben. Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de hersenen weliswaar onmisbaar zijn, maar dat voor denken, leren en redeneren de rest van het lichaam én de omgeving waarin dat lichaam zich bevindt minstens zo belangrijk zijn.

In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe, en best spectaculaire, ontwikkeling. We kijken, voorzichtig, naar de gevolgen voor de toekomst van het onderwijs.
Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

04. Tai Chi: Een herontdekking van het spelende lichaam

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Julian Webber (Taozen Qigong) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 16 in ronde 2!

De kracht van zacht zijn:
Binnen een uur een unieke reis maken van de bron van onze fysieke beweging tot haar geestelijke thuiskomst.

Over Julian Webber:
Julian promoveerde als kindertherapeut in de Goethean Science Foundation te Engeland. Zijn werk bracht hem naar Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Hij is auteur en illustrator. Tevens geeft hij al meer als 30 jaar les in Tai Chi Chuan bewegingsleer, Chi Kung (Qigong) energetische oefeningen en Zen meditatie.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

05. Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Marcel van Herpen (Centrum Pedagogisch Contact) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Masterclass

Deze masterclass is hetzelfde als masterclass 17 in ronde 2!

Soms ben je de leraar die je wilt zijn en soms ben je de leraar die je liever niet wilt zijn.
We komen allemaal regelmatig in situaties, waarin we niet precies weten wat we moeten doen.
En toch… in pedagogische zin is het van belang dat je weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen…

 

Marcel van Herpen biedt een nieuw perspectief op dit paradoxale vraagstuk!

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 94 plaatsen beschikbaar

06. NLP is de studie van succesvol gedrag

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Aaltsje Wester (AaltsjeWesterCommunicatie) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 18 in ronde 2!

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) is een praktische methodiek om effectiever, doelgericht en respectvol te communiceren.

Simpel gezegd gaat NLP over hoe je zintuigen prikkels vanuit de buitenwereld opvangen en hoe je deze razendsnel filtert, verwerkt en weergeeft aan jezelf.

De wijze waarop we dit doen, verschilt  van persoon tot persoon. Denk alleen maar aan hoe jouw kennis en ervaringen al invloed hebben op hoe jij informatie oppikt, herkent, daar ‘iets van vindt’ en hoe je die informatie weergeeft aan jezelf. En vervolgens je reactie hierop bewust en onbewust uit in je gedrag.

Hoe je iets aan jezelf weergeeft, heeft altijd invloed op je stemming en die stemming ‘kleurt’ ook je gedrag. Daarin schuilt de kracht van NLP! Weet je hoe je stemming, en daarmee gedrag, kunt beïnvloeden, en pas je die kennis toe, dan zal het resultaat er doorgaans ook naar zijn.

In deze interactieve workshop maak je kennis met een aantal NLP structuren.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

07. Persoonlijk leiderschap en zelfzorg

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Robert Mentink (Epsedean en Thomas More Leiderschapsacademie) Doelgroep: Leidinggevenden en deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Interactieve presentatie

Deze presentatie is hetzelfde als presentatie 19 in ronde 2!

Hoe zorg je goed voor jezelf waardoor je er ook voor anderen kunt zijn?
Hoe ga jij om met de dilemma’s die onvermijdelijk zijn in je werk als leidinggevende en als leraar? Hoe kun je keuzes maken zonder al te veel gepieker en schuldgevoel? Vanuit rust is omgaan met dilemma’s een minder grote opgave. Maar, hoe vind je die rust in de dagelijkse hectiek? Het is meer dan ooit belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, want alleen dan kun je er ook voor anderen zijn!

In deze verkenning gaan we te rade bij de praktische wijsheid van de Stoïcijnen en combineren die met wijsheid over het omgaan met emoties van jezelf en anderen. Onze basis-emotie is er een van blijdschap, variërend van tevredenheid tot opgetogenheid. Hoe blijf je zelf bij deze basis-emotie en wat kan je doen om de ander te laten terugkeren naar deze emotie?

Probeer je hoofd niet door indrukken van buitenaf op hol te laten brengen, want als je de zaak later nog eens op je gemak bekijkt, keert je zelfbeheersing al snel terug. (Epictetus)

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

08. Zelfsturing: kritisch kijken naar je eigen gedrag

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Loes Lauteslager (Bureau Lau) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve presentatie

Deze presentatie is hetzelfde als presentatie 20 in ronde 2!

Op school zijn we de hele dag met mensen bezig en dat maakt ons werk zo afwisselend  en verrassend. We reageren de hele dag op elkaar. Meestal gaat dat makkelijk en fijn, maar soms ook stroef.

Veel van ons gedrag is automatisch en onbewust. We staan er niet bij stil: het gaat als vanzelf. Bewust gedrag is als je er van te voren over nadenkt en kunt zeggen wat je gaat doen.

Ons gedrag is bepalend voor onze relaties en voor het welbevinden van iedereen in de school. Dus belangrijk genoeg om het er regelmatig over te hebben met elkaar.

In deze bijeenkomst laat Loes Lauteslager zien dat er patronen zijn in het gedrag van mensen, zeker als het spannend wordt.

Daarna kijken we naar ons eigen gedrag in dat soort situaties. Want juist als we ons ongemakkelijk voelen, gaan we ons minder effectief gedragen. We kunnen ons gedrag pas veranderen, als we ons bewust zijn van  wat we doen en waarom (en dan nog: gedrag veranderen kost tijd en gaat bijna altijd met vallen en opstaan).

Nu hebben we allemaal blinde vlekken en de grootste is wel de manier waarop we naar onszelf en ons gedrag kijken. We begrijpen ons eigen gedrag beter dan dat van een ander en over die ander hebben we vaak snel aannames en een oordeel.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

09. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Colette van Triest (Hart voor Talent) en Betteke Wittenberg (PROO/Aurora) Doelgroep: Leidinggevenden en deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 21 in ronde 2!

De laatste jaren komt ‘hoogbegaafdheid’ maatschappelijk en binnen het onderwijs steeds meer in de belangstelling. Het is voor alle leerlingen wenselijk dat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften die zij hebben, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen. Een passend onderwijsaanbod en passende begeleiding zijn essentieel voor de ontwikkeling van de leerlingen. De misvatting dat hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel komen, wordt gelukkig steeds minder gehoord.
Maar hoe kun je deze leerlingen tijdig signaleren? Welke profielen van hoogbegaafde leerlingen kunnen er onderscheiden worden? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het bieden van passend onderwijs?

Middels een interactieve workshop zullen wij samen met de deelnemers een antwoord geven op de bovenstaande vragen. Naast een stukje theorie, zullen wij vooral ook de koppeling maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

10. Bouw je eigen robot met BYOR (Build Your Own Robot)!

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Teun van Roessel (BYOR) i.s.m. Ronald Langstraat (RSG Slingerbos|Levant) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 22 in ronde 2!

We gaan een robot maken met allerlei gerecyclede materialen zoals oud papier, oude verpakkingen en verschillende knutselmaterialen. Met de elektronische onderdelen van de BYORkit upgrade je je creatie binnen no-time naar een echt interactieve robot.

Loop verschillende aspecten van ontwerpend leren door zoals brainstormen, ontwerpen, bouwen en presenteren. Werk samen aan jullie creatie en aan de 21st century skills op de leukste manier.

Zie voor meer informatie: www.byor.nl

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

11. De OOP-er als spil binnen de sociale veiligheid

25/09/2019 11:30 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Roderik Sommerdijk (FiAC) Doelgroep: Onderwijs Ondersteunend Personeel Werkvorm: Training

Let op: deze workshop duurt 2 uur! Begin in workshopronde 1 en vervolg in workshopronde 2.
Kiest u voor deze workshop dan kan er in ronde 2 dus niet voor een andere workshop gekozen worden!

De training vergroot enerzijds het inzicht en de kennis op het terrein van de sociale veiligheid, anderzijds leert het cursisten hoe ze zelfbewust kunnen optreden in situaties waarin ze met opstandigheid, verontwaardiging, weerstanden en (verbaal) geweld van kinderen/ leerlingen en ouders worden geconfronteerd. Cursisten leren daarbij hoe ze asociaal en agressief gedrag kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confrontaties met (verbale) weerstand zelfbewust en de-escalerend kunnen optreden.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

12. Wie ben ik?

25/09/2019 11:30 tot 12:30 uur Ronde : 1 Spreker : Ivo Hoogland Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 23 in ronde 2!

Wie ben ik?

Over persoonlijke effectiviteit, persoonlijke voorkeuren en de ruimte tussen je bedoeling en het effect van je gedrag.
Je krijgt inzicht in jezelf, de ander en bruikbare strategieën om in verbinding en ontmoeting te komen.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar
Ronde 2

13. Brein & Leren: Praktisch aan de slag met breinprincipes

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Marije Heijdenrijk (Bazalt) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 01 in ronde 1!

We hebben een keuze. We kunnen lesgeven op een manier die is afgestemd op hoe de hersenen van nature leren. Als we dat doen, leren onze leerlingen meer en sneller. Ze nemen meer op en onthouden het beter. En ze hebben meer plezier in het leren. De hersenen zijn gemaakt om bepaalde soorten informatie, en informatie die op een bepaalde manier wordt gepresenteerd, op te pikken, te verwerken, te onthouden en terug te halen. Als we begrijpen hoe de hersenen het beste functioneren, kunnen we onze manier van lesgeven afstemmen op hoe de hersenen het beste leren.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

14. Digitale Intelligentie: wat je moet weten, leren en doen in een digitaal verbonden samenleving.

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Hans Hoornstra (Stichting Digitale Overheid en founder Like2Share) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 02 in ronde 1!

Het lijkt wel of de 21e-eeuwse vaardigheden uit de lucht zijn komen vallen. Dat is niet zo. Er is een duidelijke oorzaak van, samenhang en hiërarchie tussen de zogenoemde future skills. Maak kennis met het Columbusmodel.

Het Columbusmodel is een nieuw model voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Het model biedt een waardevolle aanvulling op bestaande schema’s. Het model plaatst niet alle vaardigheden gelijkwaardig naast elkaar in een cirkeldiagram maar maakt gebruik van een metafoor, waardoor de logische onderlinge samenhang van de vaardigheden meteen duidelijk wordt.

Het Columbusmodel kent twaalf vaardigheden en niet elf zoals het meest bekende model van SLO/Kennisnet. De twaalfde vaardigheid noemen wij: ondernemendheid. Het andere in het oog springende verschil is dat de term probleem oplossen is vervangen voor het begrip droomdenken.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

15. Filosofie in Actie: Het einde van de hersengekte

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Ronald Hünneman (Liaturches) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 03 in ronde 1!

Al vanaf 400 voor Christus houden westerse filosofen zich bezig met het denken, leren en redeneren van mensen. In het begin waren de ideeën hierover nog bovennatuurlijk en mythisch. Zo schrijft de Griekse filosoof Plato dat de ziel van de mens voor de geboorte door een Ideeënrijk reist, en daar kennis opdoet die na de geboorte kan worden gebruikt. Latere filosofen beschrijven mensen als een onbeschreven blad, dat na de geboorte zijn ideeën oppikt uit zijn de omgeving. Rond 1800 ontstond het moderne idee dat denkprocessen zich vooral in de hersenen afspelen, en dat we de hersenen moeten bestuderen om menselijk denken te begrijpen.

De afgelopen vijftien jaar is er echter een kentering gaande die in de komende decennia ook voor het onderwijs belangrijke gevolgen gaat hebben. Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de hersenen weliswaar onmisbaar zijn, maar dat voor denken, leren en redeneren de rest van het lichaam én de omgeving waarin dat lichaam zich bevindt minstens zo belangrijk zijn.

In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe, en best spectaculaire, ontwikkeling. We kijken, voorzichtig, naar de gevolgen voor de toekomst van het onderwijs.
Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

16. Tai Chi: Een herontdekking van het spelende lichaam

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Julian Webber (Taozen Qigong) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 04 in ronde 1!

De kracht van zacht zijn:
Binnen een uur een unieke reis maken van de bron van onze fysieke beweging tot haar geestelijke thuiskomst.

Over Julian Webber:
Julian promoveerde als kindertherapeut in de Goethean Science Foundation te Engeland. Zijn werk bracht hem naar Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Hij is auteur en illustrator. Tevens geeft hij al meer als 30 jaar les in Tai Chi Chuan bewegingsleer, Chi Kung (Qigong) energetische oefeningen en Zen meditatie.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

17. Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Marcel van Herpen (Centrum Pedagogisch Contact) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Masterclass

Deze masterclass is hetzelfde als masterclass 05 in ronde 1!

Soms ben je de leraar die je wilt zijn en soms ben je de leraar die je liever niet wilt zijn.
We komen allemaal regelmatig in situaties, waarin we niet precies weten wat we moeten doen.
En toch… in pedagogische zin is het van belang dat je weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen…

 

Marcel van Herpen biedt een nieuw perspectief op dit paradoxale vraagstuk!

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 107 plaatsen beschikbaar

18. NLP is de studie van succesvol gedrag

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Aaltsje Wester (AaltsjeWesterCommunicatie) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 06 in ronde 1!

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) is een praktische methodiek om effectiever, doelgericht en respectvol te communiceren.

Simpel gezegd gaat NLP over hoe je zintuigen prikkels vanuit de buitenwereld opvangen en hoe je deze razendsnel filtert, verwerkt en weergeeft aan jezelf.

De wijze waarop we dit doen, verschilt  van persoon tot persoon. Denk alleen maar aan hoe jouw kennis en ervaringen al invloed hebben op hoe jij informatie oppikt, herkent, daar ‘iets van vindt’ en hoe je die informatie weergeeft aan jezelf. En vervolgens je reactie hierop bewust en onbewust uit in je gedrag.

Hoe je iets aan jezelf weergeeft, heeft altijd invloed op je stemming en die stemming ‘kleurt’ ook je gedrag. Daarin schuilt de kracht van NLP! Weet je hoe je stemming, en daarmee gedrag, kunt beïnvloeden, en pas je die kennis toe, dan zal het resultaat er doorgaans ook naar zijn.

In deze interactieve workshop maak je kennis met een aantal NLP structuren.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

19. Persoonlijk leiderschap en zelfzorg

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Robert Mentink (Epsedean en Thomas More Leiderschapsacademie) Doelgroep: Leidinggevenden en deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Interactieve presentatie

Deze presentatie is hetzelfde als presentatie 07 in ronde 1!

Hoe zorg je goed voor jezelf waardoor je er ook voor anderen kunt zijn?
Hoe ga jij om met de dilemma’s die onvermijdelijk zijn in je werk als leidinggevende en als leraar? Hoe kun je keuzes maken zonder al te veel gepieker en schuldgevoel? Vanuit rust is omgaan met dilemma’s een minder grote opgave. Maar, hoe vind je die rust in de dagelijkse hectiek? Het is meer dan ooit belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, want alleen dan kun je er ook voor anderen zijn!

In deze verkenning gaan we te rade bij de praktische wijsheid van de Stoïcijnen en combineren die met wijsheid over het omgaan met emoties van jezelf en anderen. Onze basis-emotie is er een van blijdschap, variërend van tevredenheid tot opgetogenheid. Hoe blijf je zelf bij deze basis-emotie en wat kan je doen om de ander te laten terugkeren naar deze emotie?

Probeer je hoofd niet door indrukken van buitenaf op hol te laten brengen, want als je de zaak later nog eens op je gemak bekijkt, keert je zelfbeheersing al snel terug. (Epictetus)

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

20. Zelfsturing: kritisch kijken naar je eigen gedrag

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Loes Lauteslager (Bureau Lau) Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Interactieve presentatie

Deze presentatie is hetzelfde als presentatie 08 in ronde 1!

Op school zijn we de hele dag met mensen bezig en dat maakt ons werk zo afwisselend  en verrassend. We reageren de hele dag op elkaar. Meestal gaat dat makkelijk en fijn, maar soms ook stroef.

Veel van ons gedrag is automatisch en onbewust. We staan er niet bij stil: het gaat als vanzelf. Bewust gedrag is als je er van te voren over nadenkt en kunt zeggen wat je gaat doen.

Ons gedrag is bepalend voor onze relaties en voor het welbevinden van iedereen in de school. Dus belangrijk genoeg om het er regelmatig over te hebben met elkaar.

In deze bijeenkomst laat Loes Lauteslager zien dat er patronen zijn in het gedrag van mensen, zeker als het spannend wordt.

Daarna kijken we naar ons eigen gedrag in dat soort situaties. Want juist als we ons ongemakkelijk voelen, gaan we ons minder effectief gedragen. We kunnen ons gedrag pas veranderen, als we ons bewust zijn van  wat we doen en waarom (en dan nog: gedrag veranderen kost tijd en gaat bijna altijd met vallen en opstaan).

Nu hebben we allemaal blinde vlekken en de grootste is wel de manier waarop we naar onszelf en ons gedrag kijken. We begrijpen ons eigen gedrag beter dan dat van een ander en over die ander hebben we vaak snel aannames en een oordeel.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar

21. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Colette van Triest (Hart voor Talent) en Betteke Wittenberg (PROO/Aurora) Doelgroep: Leidinggevenden en deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 09 in ronde 1!

De laatste jaren komt ‘hoogbegaafdheid’ maatschappelijk en binnen het onderwijs steeds meer in de belangstelling. Het is voor alle leerlingen wenselijk dat er zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften die zij hebben, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen. Een passend onderwijsaanbod en passende begeleiding zijn essentieel voor de ontwikkeling van de leerlingen. De misvatting dat hoogbegaafde leerlingen er vanzelf wel komen, wordt gelukkig steeds minder gehoord.
Maar hoe kun je deze leerlingen tijdig signaleren? Welke profielen van hoogbegaafde leerlingen kunnen er onderscheiden worden? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het bieden van passend onderwijs?

Middels een interactieve workshop zullen wij samen met de deelnemers een antwoord geven op de bovenstaande vragen. Naast een stukje theorie, zullen wij vooral ook de koppeling maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

22. Bouw je eigen robot met BYOR (Build Your Own Robot)!

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Teun van Roessel (BYOR) i.s.m. Ronald Langstraat (RSG Slingerbos|Levant) Doelgroep: Deelnemers met lesgevende taken Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 10 in ronde 1!

We gaan een robot maken met allerlei gerecyclede materialen zoals oud papier, oude verpakkingen en verschillende knutselmaterialen. Met de elektronische onderdelen van de BYORkit upgrade je je creatie binnen no-time naar een echt interactieve robot.

Loop verschillende aspecten van ontwerpend leren door zoals brainstormen, ontwerpen, bouwen en presenteren. Werk samen aan jullie creatie en aan de 21st century skills op de leukste manier.

Zie voor meer informatie: www.byor.nl

Meer informatie
bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 6 plaatsen beschikbaar

23. Wie ben ik?

25/09/2019 14:00 tot 15:00 uur Ronde : 2 Spreker : Ivo Hoogland Doelgroep: Alle deelnemers Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 12 in ronde 1

Wie ben ik?

Over persoonlijke effectiviteit, persoonlijke voorkeuren en de ruimte tussen je bedoeling en het effect van je gedrag.
Je krijgt inzicht in jezelf, de ander en bruikbare strategieën om in verbinding en ontmoeting te komen.

Meer informatie
nog 0 plaatsen beschikbaar