De Ontmoeting 2018

Wanneer: 1 oktober 2018
Locatie: NBC Congrescentrum in Nieuwegein
Kosten: Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Ontmoet Excellente Scholen en krijg inspiratie bij de Ontmoeting op 1 oktober.

Wat werkt nu echt in het onderwijs? Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen? Wat maakt uw school bijzonder?

Tijdens de Ontmoeting kunt u in gesprek gaan met (Excellente) scholen, besturen, het ministerie van OCW, de inspectie en leden van de jury Excellente Scholen. Om van elkaar te leren, met elkaar te delen en elkaar te inspireren. Kwaliteit zichtbaar maken en overdragen, dat is het doel.

Programma:

12.45 – 13.30 Inloop met lunch
13.30 – 14.00 Plenaire opening met onder meer een bijdrage van minister Arie Slob en het Cals College uit Nieuwegein
14.00 – 14.10 Zaalwissel
14.10 – 15.00 Deelsessie 1
15.00 – 15.15 Korte pauze
15.15 – 15.20 Zaalwissel
15.20 – 16.10 Deelsessie 2
16.10 – 16.30 Plenaire terugkoppeling met onder meer een bijdrage van Ria Westendorp, directeur Primair Onderwijs bij OCW
16.30 – 17.30 Ontmoetingsborrel

 

Bekijk hier de uitnodiging
Bekijk hier het volledige workshopoverzicht

Maak hieronder eerst per deelsessie een workshopkeuze. Tot slot vult u uw persoonlijke gegevens in.

Deelsessie 1

01. De vierdaagse schoolweek

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Mark Leek (SBO de Wissel - Hoorn) Doelgroep: SBO/PO/VO Werkvorm: Lezing/presentatie

Deze lezing is hetzelfde als lezing 16 in ronde 2.

SBO De Wissel werkt vanaf dit schooljaar met een vierdaagse schoolweek waarbij het verlies van uren niet op de andere dagen wordt gecompenseerd. De aanleiding, de route die is gevolgd en de uitwerking staan in deze presentatie centraal.

De bezoeker heeft na deze workshop inzicht in hoe je vanuit pedagogisch en didactisch perspectief beargumenteerd lestijd kan omzetten in ontwikkeltijd.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 13 plaatsen beschikbaar

02. Passend onderwijs Pur sang

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Karola Schipper en Rick Mast (2e Van der Huchtschool - Soest) Doelgroep: PO Werkvorm: Lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 15 in ronde 2.

De zorgstructuur binnen de 2e Van der Huchtschool bevat groep Aarde. In deze groep zitten ’s ochtends 20 kinderen uit de jaargroepen 3 t/m 8. Het gaat om kinderen die anders zouden uitstromen naar het S(B)O. Van twee leerkrachten ontvangen zij individueel of in niveaugroepjes instructie en pre-teaching op maat voor de primaire vakken. In de middagen zijn de kinderen in hun jaargroep.

Wij gaan aantonen hoe je de zorgbreedte op school vele malen breder kunt organiseren. Wij gunnen iedere school en alle ‘bijzondere’ kinderen een groep Aarde.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

03. Zorgstructuur voor leerlingen met een intensieve onderwijsbehoefte

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Nicole Groen en Arno Pauw (Cals College - Nieuwegein) Doelgroep: VO Werkvorm: Workshop

• Middels de inbreng van een casus wordt een anonieme zorgleerling in kaart gebrach
• Iedere groep gaat met een SWOT-analyse aan de slag om de zorgstructuur van zijn of haar school in kaart te brengen
• Korte nabespreking SWOT
• De onderwijsbehoefte van de leerling bespreken binnen de kaders van de zorgstructuur van het Cals College

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

04. 10-14 onderwijs op het Tienercollege; School voor ruimdenkers en losmakers

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Arjen Smits (CVO-AV) en Ton Bavinck (LOGOS) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 14 in ronde 2.

Een kijkje achter de schermen bij Peuter (PC)-, Junior (JC)- en Tienercollege (TC). Een doorgaande leerlijn van 2 – 14+.
Op PC-JC-TC gaat het om leren op de manier die bij je past.
‘We willen dat kinderen bij ons méér leren.
Een brede basiskennis. Na 2- 14+ sta je sterk en nieuwsgierig in je schoenen’.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 12 plaatsen beschikbaar

05. Leren met CLEM

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Arie Slagter en Géke Hulsman (CBS De Goede Herder - Wapenveld) Doelgroep: PO / VO Werkvorm: Workshop

Op onze school (CBS De Goede Herder) hebben wij een leercultuur die gebaseerd is op het werken met een leermuur. Het onderscheidene daarbij is dat we de leermuur toepassen zowel voor de leerlingen in de groep als voor het schoolteam.
De leermuur ontwerpen de kinderen zelf en gebruiken deze vervolgens als datamuur in hun eigen lokaal.
Congruent daaraan ontwerpt het team ook een eigen leermuur; per (jaar)doel wordt er onder leiding van de coördinator een datamuur ontworpen.

In deze workshop worden het leerproces en het leerresultaat van leerdoelen op leerling- en teamniveau door leerlingen èn leerkrachten gevisualiseerd.

Doel: raak geïnspireerd hoe eigenaarschap op leerling- en teamniveau krachtig bevorderd kan worden door het inzetten van de leermuur op leerling- en teamniveau.
Leren door doelen te delen en elkaar te inspireren.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 11 plaatsen beschikbaar

06. Een school waar iedereen welkom is

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Fleur Nollet (Stichting School en Veiligheid) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 13 in ronde 2.

We leiden leerlingen op voor vervolgonderwijs, maar ook voor het leven in onze samenleving. Daarvoor moeten ze zichzelf leren kennen en hun eigen plekje vinden, maar ook de spelregels begrijpen. School is niet alleen een plek waar leerlingen lesstof leren, maar waar ze democratie en diversiteit beleven en zich ertoe leren verhouden. Dat gebeurt niet vanzelf. Er is een sociaal veilig klimaat voor nodig. Buiten lessen om dragen we waarden ook informeel en impliciet over in de dagelijkse omgang. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag om dit thema uit te diepen en te bepalen wat er te doen staat.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 8 plaatsen beschikbaar

07. Mavo aan Zee – TL 3.0

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Hans van Beekum en Hielke ter Veld (Mavo aan Zee - Den Helder) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Interactieve lezing

Deze workshop is hetzelfde als workshop 10 in ronde 2.

Mavo aan Zee in Den Helder deelt hoe zij hun Mavo(TL) omvormen naar een TL3.0. Mavo aan Zee werkt hiervoor met individuele coachgesprekken waarin leerdoelen centraal staan en alle leerlingen het vak ITTL op een heel mooie wijze aangeboden krijgen. Docenten werken op basis van leerdoelen vakoverstijgend samenwerken.
Onze ontwikkeling naar een TL 3.0 is het delen meer dan waard. De ervaringen zijn zowel voor VO als voor het PO inspirerend.

Binnen de presentatie gaat het constant om direct toepasbare tips en voorbeelden. Het doel van de presentatie is de deelnemers een beeld te geven van het meer recht doen aan verschillen met oog voor de toekomst.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

08. Didactisch coachen

01/10/2018 14:10 tot 15:00 uur Ronde : 1 Spreker : Astrid Majoor, Bernadette Sandkuijl en Marlies van der Eerden (SALTO Montessoribasisschool de Trinoom - Eindhoven) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 09 in ronde 2.

Didactisch coachen; hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 15 plaatsen beschikbaar
Deelsessie 2

09. Didactisch coachen

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Astrid Majoor, Bernadette Sandkuijl en Marlies van der Eerden (SALTO Montessoribasisschool de Trinoom - Eindhoven) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 08 in ronde 1.

Didactisch coachen; hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 10 plaatsen beschikbaar

10. Mavo aan Zee – TL 3.0

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Hans van Beekum en Hielke ter Veld (Mavo aan Zee - Den Helder) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Interactieve lezing

Deze workshop is hetzelfde als workshop 07 in ronde 1.

Mavo aan Zee in Den Helder deelt hoe zij hun Mavo(TL) omvormen naar een TL3.0. Mavo aan Zee werkt hiervoor met individuele coachgesprekken waarin leerdoelen centraal staan en alle leerlingen het vak ITTL op een heel mooie wijze aangeboden krijgen. Docenten werken op basis van leerdoelen vakoverstijgend samenwerken.
Onze ontwikkeling naar een TL 3.0 is het delen meer dan waard. De ervaringen zijn zowel voor VO als voor het PO inspirerend.

Binnen de presentatie gaat het constant om direct toepasbare tips en voorbeelden. Het doel van de presentatie is de deelnemers een beeld te geven van het meer recht doen aan verschillen met oog voor de toekomst.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 22 plaatsen beschikbaar

11. En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Eva Naaijkens en Martin Bootsma (Alan Turingschool - Amsterdam) Doelgroep: PO Werkvorm: Interactieve lezing

Eva Naaijkens en Martin Bootsma presenteren een kwaliteitsaanpak die eenvoudig en efficiënt is: Enigma.
Het zorgt ervoor dat situaties die op elke school voorkomen gestroomlijnd worden, dat er niet of nauwelijks wordt vergaderd en dat jij als leraar en schoolleider voldoende tijd hebt om goed onderwijs te verzorgen.

Eva en Martin hebben samen met twee anderen een vernieuwend eigen schoolconcept geschreven, geïnspireerd op de biografie van Alan Turing. In 2016 was de Alan Turingschool een van de winnaars van de Amsterdamse Scholenwedstrijd. In het schooljaar 2016-2017 zijn Eva en Martin gestart met de transformatie van een bestaande basisschool tot de Alan Turingschool.
Deze transformatie is mede gelukt middels de kwaliteitsaanpak Enigma. We leggen stap voor stap uit hoe je de werkdruk in je schoolorganisatie kunt verlagen en hoe je daardoor als leraar ruimte krijgt om je vakmanschap te ontwikkelen.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

12. Omgaan met verschillen

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Bart Smoors (SG Huizermaat - Huizen) Doelgroep: VO Werkvorm: Workshop

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van een op Huizermaat ontwikkelde tool bekeken en besproken hoe effectief onderzocht kan worden welke interventie geschikt kan zijn om een obstructie in het leren aan te pakken.

Deelnemers passen deze tool toe in een casus uit eigen praktijk en geven elkaar feedback aan de hand van in de tool ontwikkelde interventies.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

13. Een school waar iedereen welkom is

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Fleur Nollet (Stichting School en Veiligheid) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Workshop

Deze workshop is hetzelfde als workshop 06 in ronde 1.

We leiden leerlingen op voor vervolgonderwijs, maar ook voor het leven in onze samenleving. Daarvoor moeten ze zichzelf leren kennen en hun eigen plekje vinden, maar ook de spelregels begrijpen. School is niet alleen een plek waar leerlingen lesstof leren, maar waar ze democratie en diversiteit beleven en zich ertoe leren verhouden. Dat gebeurt niet vanzelf. Er is een sociaal veilig klimaat voor nodig. Buiten lessen om dragen we waarden ook informeel en impliciet over in de dagelijkse omgang. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag om dit thema uit te diepen en te bepalen wat er te doen staat.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 14 plaatsen beschikbaar

14. 10-14 onderwijs op het Tienercollege; School voor ruimdenkers en losmakers

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Arjen Smits (CVO-AV) en Ton Bavinck (LOGOS) Doelgroep: PO/VO Werkvorm: Interactieve lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 04 in ronde 1.

Een kijkje achter de schermen bij Peuter (PC)-, Junior (JC)- en Tienercollege (TC). Een doorgaande leerlijn van 2 – 14+.
Op PC-JC-TC gaat het om leren op de manier die bij je past.
‘We willen dat kinderen bij ons méér leren.
Een brede basiskennis. Na 2- 14+ sta je sterk en nieuwsgierig in je schoenen’.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 15 plaatsen beschikbaar

15. Passend onderwijs Pur sang

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Karola Schipper en Rick Mast (2e Van der Huchtschool - Soest) Doelgroep: PO Werkvorm: Lezing

Deze lezing is hetzelfde als lezing 02 in ronde 1.

De zorgstructuur binnen de 2e Van der Huchtschool bevat groep Aarde. In deze groep zitten ’s ochtends 20 kinderen uit de jaargroepen 3 t/m 8. Het gaat om kinderen die anders zouden uitstromen naar het S(B)O. Van twee leerkrachten ontvangen zij individueel of in niveaugroepjes instructie en pre-teaching op maat voor de primaire vakken. In de middagen zijn de kinderen in hun jaargroep.

Wij gaan aantonen hoe je de zorgbreedte op school vele malen breder kunt organiseren. Wij gunnen iedere school en alle ‘bijzondere’ kinderen een groep Aarde.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 18 plaatsen beschikbaar

16. De vierdaagse schoolweek

01/10/2018 15:20 tot 16:10 uur Ronde : 2 Spreker : Mark Leek (SBO de Wissel - Hoorn) Doelgroep: SBO/PO/VO Werkvorm: Lezing/presentatie

Deze lezing is hetzelfde als lezing 01 in ronde 1.

SBO De Wissel werkt vanaf dit schooljaar met een vierdaagse schoolweek waarbij het verlies van uren niet op de andere dagen wordt gecompenseerd. De aanleiding, de route die is gevolgd en de uitwerking staan in deze presentatie centraal.

De bezoeker heeft na deze workshop inzicht in hoe je vanuit pedagogisch en didactisch perspectief beargumenteerd lestijd kan omzetten in ontwikkeltijd.

Meer informatie
Bijwonen Deze workshop overlapt met een reeds geselecteerde workshop! nog 19 plaatsen beschikbaar