10 jaar Onderwijsgeschillen, 31 oktober 2019

Wanneer: 31 oktober 2019
Locatie: Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein
Kosten: geen

Dit jaar bestaat Onderwijsgeschillen 10 jaar!

Onderwijsgeschillen organiseert onafhankelijke en laagdrempelige rechtsbescherming in het onderwijs, van primair tot wetenschappelijk onderwijs. De commissies van Onderwijsgeschillen doen uitspraak of geven advies in geschillen op de domeinen klachten, medezeggenschap, passend onderwijs en rechtspositie. Daarnaast biedt Onderwijsgeschillen mediation aan.
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen laat onafhankelijk onderzoek doen en organiseert het maatschappelijk debat rond de rechtsbescherming in het onderwijs.

Op 31 oktober wordt het 10-jarig jubileum van 13.30 uur tot 17.30 uur gevierd in Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein.

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement