De Ontmoeting

Wanneer: 02/10/2017
Locatie: Spant Congrescentrum in Bussum
Kosten: Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Wat werkt?
Wat wérkt nu echt in het onderwijs? Welke aanpakken zijn succesvol en hoe kunnen andere scholen daarmee hun voordeel doen? Wat kan uw school leren van de aanpak van andere scholen? U gaat in twee workshoprondes in gesprek met scholen, besturen, OCW, inspectie en juryleden Excellente Scholen om ervaringen te delen en met en van elkaar te leren. Het gaat erom kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen!

Programma:

12.45 – 13.30 uur inloop met lunch
13.30 – 14.00 uur plenaire opening
14.00 – 14.10 uur zaalwissel
14.10 – 15.00 uur workshopronde 1
15.00 – 15.10 uur zaalwissel
15.10 – 16.00 uur workshopronde 2
16.00 – 17.30 uur plenaire terugkoppeling &
de Ontmoetingsborrel

Wij maken u erop attent dat de belangstelling voor deze bijeenkomst groot is; het aantal plaatsen is echter beperkt!

Klik hier voor het volledige workshopoverzicht.

Hier vindt u de uitnodiging.

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Wilt u nog deelnemen? Stuur een mail naar info@burobombarie.nl.

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement